NB! Eesti Rahvaluule Arhiiv on 25.–28. septembril uurijatele suletud. Vabandame!

Olete lahkelt palutud osalema konverentsil Archives as Knowledge Hubs Eesti Kirjandusmuuseumi saalis ja ERA uurimissaalis.

Konverentsi programm

 

Eesti Rahvaluule Arhiiv saab 90!

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv tähistab oma juubelit 25.–28.09.2017 rahvusvahelise konverentsiga „Arhiivid kui teadmiste teejaamad: mõtteid ja mõjusid“ („Archives as Knowledge Hubs: Initiatives and Influences“).

Oskar Loorits, kelle eestvedamisel Eesti Rahvaluule Arhiiv 1927. aastal loodi, on toonitanud: „ERA ei taha põrmugi olla ainult endisaja vaimukultuuri panipaik, vaid taotleb tihedat kontakti ka tänapäeva maailmaga ja tahab teadlikult rakendada end elu teenistusse.“

Sama põhimõtet järgib arhiiv tänaselgi päeval, rahvaluule kogumise ja säilitamise kõrval on arhiivi eesmärgiks kogutud teadmiste vahendamine, uurimine ning tagasipeegeldamine. Arhiiv ei ole pelgalt rahvusliku identiteedi ning minevikupärandi hoidla, vaid kõigile avatud teadmiste kogum. Nii saab Jakob Hurda rahvaluulekogu lehitseda internetist ning tabavate ERA-teradega tutvuda Facebooki ja Instagrami vahendusel.

Juubelikonverentsi keskmes ongi arhiivide roll nüüdismaailmas, erinevate kultuuriliste ning ühiskondlike protsesside jäädvustamisel ja uurimisel. Kõne alla tuleb rahvaluulekogude kujunemise lugu, kogumist mõjutanud ideoloogiad ning ühiskondlikud ootused, minevikupärandi uus elu ning avardunud uurimisväli. Konverentsi raames toimub folklooriarhiivide tulevikku käsitlev ümarlaud. Peale Eesti teadlaste saavad konverentsil sõna ka Ameerika Ühendriikide, Austraalia, Soome, Venemaa ja teiste maade uurijad.

Vaata konverentsi kava ja teese: http://www.folklore.ee/era/conference2017/.

Eesti Kirjandusmuuseumi saalis peetavaid ettekandeid saab jälgida veebis.

Esmaspäeval kell 16.15 esitletakse Helen Kõmmuse Hiiumaa rahvalaulude, pillilugude ja tantsude plaati ning ajakirjade Folklore ja Mäetagused uusi numbreid. Trepigaleriis avatakse Aivo Põlluääre koostatud näitus Fototerad, mis tugineb rahvaluule arhiivi Facebooki-lehel ja Instagramis ilmunud postitustele ehk erateradele. Esimese korruse galeriis saab vaadata näitust arhiivimaterjalide tsenseerimisest.

Konverentsi korraldavad EKM Eesti Rahvaluule Arhiiv, Põhja- ja Baltimaade Pärimusarhiivide koostöövõrgustik ja Eesti-uuringute Tippkeskus.

Lähem info: Ave Goršič 51 76 643, Risto Järv 51 904 371, Mari Sarv 56 456 699 või era@folklore.ee.

UTTV konverentsi ülekanne.

 

Teadlaste Öö 29. september 2017 kirjandusmuuseumis

Teadlaste Öö programm
Moraal, eetika ja tulevik kummitus- ja hirmuolendite pilgu läbi
18.00-19.30 Juturing moraalist, eetikast ja tulevikust vaimolendite pilgu läbi. Otsime vastust küsimustele, millised eetilised normid kehtivad kodukäijale, kas vanade heade muinasjuttude tegelased käituvad eetiliselt, miks peavad tulnukad oluliseks isikuandmete kaitset, kuivõrd oskavad endeolendid ette näha iseenda tulevikku.
19.30-21.00 tutvustab muuseumikummitus Lilla Daam põnevamaid paiku Eesti kirjandusmuuseumi keldrites ja muudes harva ligipääsetavates soppides.

Kogu nädala jooksul on fuajees avatud näitus käsikirjade tsenseerimisest läbi aegade (kell 9-17, reedel kuni 21.00).