Eesti Rahvaluule Arhiiv tuleb novembri teisel poolel külla Tartumaal, Järvamaal ning Raplamaal

 

  1. aasta septembris sai Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA) 90-aastaseks. Arhiivi kogusid on aidanud selle aja jooksul täiendada tänuväärne hulk kaastöölisi, nii vanema kui kaasaegse folkloori osas.

Rahvaluulearhiivi käsikirjakogu maht ületas eelmisel aastal 1,5 miljoni lehekülje piiri, arhiivis leidub rohkelt rahvaluuleainesega seotud fotosid, heli- ja videosalvestusi. Järjest täieneb kirjandusmuuseumi üldandmebaas https://kivike.kirmus.ee/, muuhulgas on sealt leitavad kõik Jakob Hurda rahvaluuleköited, koostatud on mitmeid temaatilisi, veebis vabalt kättesaadavaid andmebaase.

Tänutäheks pikaajalise koostöö eest tuleb Tartus tegutsev arhiiv lähemale oma kaastöölistele üle Eesti loengusarjaga „ERA tuleb külla“. Avalike loengute eesmärk on tutvustada rahvaluulearhiivis leiduvat ainest ning kutsuda uutele kaastöödele, ettekannetega astuvad üles ERA teadurid ja arhivaarid. Loengud toimuvad juunist detsembrini üle Eesti koostöös kohalike kogukondade ja asutustega.

Novembri teisel poolel tuleb ERA külla Järvamaal Paides 24. novembril ning Raplamaal Raplas 29. novembril.

 Koostöö ERA folkloristide ja Järvamaa inimeste vahel on olnud pikk ja rõõmustavalt viljakas. Mitmete kogumisretkede tulemusena on arhiivi jõudnud aukartust äratav hulk eri liiki pärimustekste. 2004. aastal ilmus Järvamaa kohapärimuse kogumik „Arad veed ja salateed“; 2012. aastal ilmus ammendav Paide ja Anna regilaulude kogumik „Vana Kannel X“, valmimas on uus, Peetri regilaulude köide. 2016. aastal loodi Kesk-Eesti pillilugude veebivärav. Seminaril tuleb kõne alla ERA ajalugu ja tänapäev ning rahvaluulekogud internetis. Eraldi pööratakse tähelepanu kohapärimusele ja regilauludele.

Paide raekoja saalis esinevad 24. novembril kell 16

Risto Järv „Eestimaa südamest ja rahvaluulearhiivist“

Mari-Ann Remmel „Meenutusi Järvamaa kohapärimuse teekonnast arhiiviandmebaasi ja raamatusse“

Liina Saarlo „Rahvaluulekogud kogukonnale: Kesk-Eesti pillilugude ja Peetri regilaulude veebiväravad“

Janika Oras „Kohtumised laulumaailmades“

Seminar toimub koostöös SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa Muuseumiga.

 

Raplamaa seminaril räägitakse Vigala kihelkonnas Oese külas 160 aastat tagasi sündinud Matthias Johann Eisenist, tema Raplamaa kaastöölistest ning Eiseni mahuka käsikirjalise rahvaluulekogu (90100 lk) käekäigust tänapäeval. Hilissügisele kohaselt tuleb seminaril juttu hingedeajast, väravad avatakse Eesti Rahvaluule Arhiivi ajalukku ja virtuaalkaasaega. Seminaril tuleb juttu ka kohapärimusest ja selle talletamisest ERAs. 1998. aastal loodud ERA kohapärimuse töörühm tegeleb Eesti kohapärimuse digiteerimise, uurimise ja publitseerimisega ning pärimuspaikade kaardistamisega. Ajaloolise Harjumaa Rapla, Juuru ja Hageri kihelkond on üks ERA kohapärimuse töörühma paremini käsitletud uurimispiirkondi.

Raplas kultuuriklubis Baas esinevad 29. novembril kell 16

Kadri Tamm „Matthias Johann Eisen ja tema rahvaluulekogu“

Ave Goršič „Killukesi ERA ajaloost“

Mari Sarv „ERA virtuaalsed sisse- ja väljapääsud“

Jüri Metssalu „Meeleolukaid momente ERA kohapärimuse töörühma välitöödelt“

Mall Hiiemäe „Hingedeaeg meie looduses ja rahvapärimuses“

Seminar toimub koostöös MTÜga Eesti Kohapärimuse Keskus, mille on ERA kohapärimuse töörühma liikmed loonud keskkonnapärandi laiema tutvustamise ja kogukonnakoostöö eesmärgil.

 

Lähem info:       Tartumaa ja Järvamaa seminar – Liina Saarlo (52 11 663),

Raplamaa seminar – Jüri Metssalu (53 405 189).

Loengusarja koduleht http://www.folklore.ee/era/loengudERA90/