Näitused Eesti Kirjandusmuuseumis

                       

 

Näitus Ivar Ivaski elust ja tegevusest

  1. detsembril 2017 avati Eesti Kirjandusmuuseumi saalis näitus „Maailmamees kirjanduses. Ivar Ivask – 90“, mis jääb avatuks kuni 28. veebruarini 2018.

Seoses Eesti Kultuuriloolise Arhiivi korraldatud Ivar Ivaskile pühendatud sümpoosioniga „Ivar Ivask, maailmamees kirjanduses“ (18. detsembril 2017) avati ka kirjandusteadlasele ja luuletajale pühendatud arhiivinäitus.

Näitusel on eksponeeritud Ivar Ivaski luuleraamatud eesti, saksa, läti, leedu, itaalia ja inglise keeles, nagu ka tema koostatud kogumikud ja monograafiad olulistest autoritest, samuti tema peatoimetatud ajakirja Books Abroad, hilisema World Literature Today mõned köited. Külastaja saab näha ka Ivar Ivaski asutatud kirjandusauhinna Neustadti preemia hõbedast kotkasulge ja ülesvõtteid selle auhinna pälvinud autoritest (Octavio Paz, Czesław Miłosz, Paavo Haavikko, Tomas Transtömer jt) koos Ivaskiga.

Kirjavahetustest on näha nii kirju maailmakirjanduse suurkujude (nt Boris Pasternak, Odysseas Elytis, Octavi Paz, Paavo Haavikko, Jorge Guillen, Bo Carpelan, Elizabeth Bishop jt) kui ka kodu- ja väliseesti kirjandusinimestega (Bernard Kangro, Marie Under, Valev Uibopuu, Jaan Kaplinski, Ain Kaalep, Jaan Kross, Juhan Viiding, Paul-Eerik Rummo). Teadaolevalt oli Ivaskil üle 500 erineva kirjavahetuse. Samuti on vitriinides näha mõned Ivar Ivaski päevikud, mida on Eesti Kultuuriloolises Arhiivis 56 köidet.

Vaatajatele on tehtud kättesaadavaks ka terve rida Ivar Ivaski isiklikke asju nagu perekonna fotod, kirjad isaga, koolitunnistused Riiast ja eestikeelsest gümnaasiumist Wiesbadenis Saksamaal, aga ka Ivaski magistri- ja doktoritööde käsikirjad. Samuti on Eesti Kirjandusmuuseumi saalis eksponeeritud valik Ivar Ivaski kunstiteoseid.

Näituse Ivar Ivaski elu ja tegevuse kohta koostasid Mari Õunapuu ja Vilve Asmer Eesti Kultuuriloolisest Arhiivist.

 

 

 

 

TSENSUUR LÄBI AJA / CENSORSHIP OVER TIME

 

Näitus Eesti Kirjandusmuuseumis säilitatavate käsikirjade tsenseerimisest /

An exhibition about the censuring of the archival manuscripts of Estonian Literary Museum

 

Käesoleva näituse idee andis Teadlaste Öö festival 2017, mis keskendub tänavu teaduseetikale ning lubatu ja keelatu vahekordadele teaduses. Näitus pakub põgusa pilguheidu Eesti Kirjandusmuuseumis säilitatavate käsikirjade tsenseerimisele – miks ja kuidas on seda tehtud, millised olid keelatud teemad ning kuidas tsenseerimine mõjutas kirjandusmuuseumi töötajate ja teiste arhiivikasutajate tegevust. Lõviosa tekstinäiteid puudub nõukogude tsensuuri.

Meeleolukat näitusega tutvumist kirjandusmuuseumi fuajees.

 

Reet Hiiemäe, näituse koostaja