Eesti Kirjandusmuuseum on 02. juuli - 05. august külastajatele suletud.  Kaunist suve ja uute kohtumisteni!

Pressiteade 15.06.2018

Rahvusvahelisel konverentsil võetakse luubi alla huumor

Tallinna Ülikooli Astra majas avatakse 25. juuni õhtul kell 19 rahvusvaheline konverents "Humour: positively (?) transforming", mis toob viieks päevaks Eestisse üle 250 tippteadlase ligi viiekümnest riigist, et analüüsida nalja olemust ja selle esinemisviise.

Huumor reageerib ühiskonnamuutustele paindlikult, ilustamatult ja kiirelt ning annab ootamatuid sissevaateid probleemkohtadele nagu migratsioon, tsensuur, sallimatus, stereotüpiseerimine jm. Konverentsil käsitletakse aktuaalseid teemasid, mis võiksid kõnetada ka laiemat kuulajaskonda. Iga päev toimuvad avatud loengud, plenaarsessioonid ja vestlusringid päevakajalistel teemadel.
Konverentsi koduleht asub aadressil https://www.folklore.ee/rl/fo/konve/ishs2018/ ja Facebookis ISHS 2018.
Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum ja Tallinna Ülikool ning seda toetavad Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Eesti-uuringute Tippkeskus), Eesti Teadusagentuuri institutsionaalne uurimisprojekt IUT 22-5, Eesti Kultuurkapital.

Lisainfo: Liisi Laineste liisi.laineste@folklore.ee (5137927), Henri Zeigo henri.zeigo@folklore.ee (53620899)

                                                 

Akadeemiline Rahvaluule Selts

2018 aasta Eesti folkloristika aastapreemia laureaat on Anu Korb

Alates 2011. aastast on Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga andnud välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust.

 1. aasta Eesti folkloristika aastapreemia pälvis Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur Anu Korb. Laureaadi puhul tõstetakse esile tema pikaajalist ja mitmekülgset tegevust Siberi eesti kogukondade uurimisel, nende pärimuse ja argikultuuri talletamisel ja erinevatele publikutele tutvustamisel. Möödunud aastal ilmunud „Kohtumised Siberis“ koondab paarikümne aasta välitööde märkmeid väljaande koostajalt ja toimetajalt Anu Korbilt ning teistelt temaga välitöödel osalenud folkloristidelt. Välitöödel kirja pandud tähelepanekud on tunnistuseks pöördelistest muutustest Siberi eestlaste elus. Preemia anti üle 31. mail Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul.

  Info: Kärri Toomeos-Orglaan, karri.toomeos-orglaan@folklore.ee

                                                    

22. mai 2018

"On the Move: Migration and Diasporas " The 2018 Annual Conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies

November 29 - December 1, 2018 Estonian Literary Museum, Tartu, Estonia

 CALL FOR PAPERS Centre of Excellence in Estonian Studies welcomes international scholars from different fields to reflect on the issues of migration and diasporas, incl. questions of exile. Topics addressed include but are not limited to

 • the concept of the diaspora and modifications and changes in its use
 • transnationalism
 • othering and xenophobia
 • different waves of migration and remigration: causes, countries of destination, similarities and differences, migration journeys
 • the current migration crisis
 • migration as life-style
 • social and cultural adoption in host countries
 • identity-building processes, incl. hyphenated and transnational identities
 • home-making practices in diaspora communities
 • changes in the usages of languages of origin, bi- and multilingualism
 • communication networks of migrants
 • the contacts of diaspora communities with countries of origin
 • sources and methods of migration and diaspora research, incl. life writing and oral history interviews
 • representation of migration and diaspora in literature and visual arts; the poetics of exile.
 • Keynote speakers:

 Vytis Čiubrinskas, Professor of Social and Cultural Anthropology, Vytautas Magnus University and Southern Illinois University

Sari Pöyhönen, Professor of Applied Linguistics, University of Jyväskylä                                    

 There is no participation fee. Read more information on

https://www.folklore.ee/CEES/migrationdiaspora2018/

 Please submit your proposal (300 words) via online form https://www.folklore.ee/CEES/migrationdiaspora2018/.

 DEADLINE FOR SUBMISSION: JUNE 15, 2018.

 The conference is supported by the European Regional Development Fund, the research project IUT 22-2, Professorship of Estonian Literature, and the Nordplus Adult project “From past to present: Migration and Integration trough Life-stories’ network”.

 

17.aprill 2018. Humanitaarainetest huvitatud põhi- ja gümnaasiumiastme õpilasi oodatakse osa võtma Eesti esimesest humanitaarainete õpilaskonverentsist HUNTS 2018. HUNTS toimub Teadlaste Ööl 28. septembril 2018. aastal Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus.

HUNTS on mõeldud õpilastele üle Eesti, kes seisuga september 2018 õpivad 9.-12. klassis. „Konverentsiga soovime teadvustada laiemalt humanitaarainete vajalikkust Eesti riigile ja ühiskonnale ning avada noortele humanitaarteadusi kui üht võimalikku karjäärisuunda,“ ütles konverentsi üks korraldajatest, Kirjandusmuuseumi teadur Ave Goršič. „Noored on oodatud koos konverentsile kutsutud teadlastega arutlema uute ja innovatiivsete meetodite ning vaadete üle“. HUNTS 2018 korraldajad on Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum ja Hugo Treffneri Gümnaasium.

28. veebruar 2018. Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv kuulutas välja kogumisvõistluse „Püüa vanaema lugu purki!“, mille eesmärk on salvestada igalt Eesti vanema põlvkonna inimeselt vähemalt üks tema jaoks tõeliselt oluline lugu või laul. See võib olla lugu, mis on juhtunud jutustaja endaga, ere mälestus, kelleltki teiselt kuuldud lugu, mis on jutustajat läbi elu saatnud, või hoopis õpetlik juhtum, mis on pannud kaasa mõtlema. 

Kogumisvõistlus kuulub Euroopa kultuuripärandiaasta 2018. sündmuste sekka Eestis. Euroopa kultuuripärandiaasta mõte on innustada inimesi väärtustama nii vaimset, digitaalset kui ka ainelist pärandit ja innustada pärandit edasi kandma. Vaata täiendavat teavet: www.parandiaasta.ee.

Info: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, telefon 7377 730, e-post era@folklore.ee

22. veebruar 2018. Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril 2018 algab kogumisaktsioon „Koolipärimus 2018“, mille eesmärk on jäädvustada Eesti õpilaste maailm sellisena, nagu see just praegusel hetkel on. Osalema kutsutakse 4.–12. klasside õpilasi üle Eesti, samuti kutsekoolide õpilasi. Küsitluskava saab täita nii eesti kui vene keeles kuni 24. maini.

Parimatele õpilastele ja õpetajatele on ette nähtud mitmesugused auhinnad. Kogumisaktsiooni koduleht koos osalemisjuhiste ja küsitluskavaga asub veebiaadressil: http://folklore.ee/kp
Projekti läbiviimist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond Eesti-uuringute Tippkeskuse kaudu, Hasartmängumaksu Nõukogu, Euroopa kultuuripärandiaasta, samuti on õla alla pannud Rahvusooper Estonia, teater Vanemuine, Apollo, Eesti Meremuuseum, Lennusadam, Viiking Spaa Hotell, Estonia Spa ja Megazone.