Eesti Rahvaluule Arhiiv on 25.–28. septembril uurijatele suletud. Vabandame! Olete lahkelt palutud osalema konverentsil Archives as Knowledge Hubs Eesti Kirjandusmuuseumi saalis ja ERA uurimissaalis

Vaata konverentsi kava ja teese: http://www.folklore.ee/era/conference2017/.

Eesti Kirjandusmuuseumi saalis peetavaid ettekandeid saab jälgida veebis.

 
 

Teadlaste Öö 2017 kirjandusmuuseumis 29.septembril

Moraal, eetika ja tulevik kummitus- ja hirmuolendite pilgu läbi
18.00-19.30 Juturing moraalist, eetikast ja tulevikust vaimolendite pilgu läbi. Otsime vastust küsimustele, millised eetilised normid kehtivad kodukäijale, kas vanade heade muinasjuttude tegelased käituvad eetiliselt, miks peavad tulnukad oluliseks isikuandmete kaitset, kuivõrd oskavad endeolendid ette näha iseenda tulevikku.
19.30-21.00 tutvustab muuseumikummitus Lilla Daam põnevamaid paiku Eesti kirjandusmuuseumi keldrites ja muudes harva ligipääsetavates soppides.

Kogu nädala jooksul on fuajees avatud näitus käsikirjade tsenseerimisest läbi aegade (kell 9-17, reedel kuni 21.00).
 
 
 

Ilmusid ajakirjad Mäetagused ja Folklore 68

 Ajakirja Mäetagused 67. number jätkab ajaloolise Virumaa rahvakultuuri vaatlemist. Viru Instituudi toel külalistoimetaja Mall Hiiemäe koostatud teise Virumaa erinumbrisse mahtus kuus artiklit ja toimetuse poolse lisandusena pärtlirajuga seotud pärimust analüüsiv artikkel.
Ajakiri Folklore - Folklore: Electronic Journal of Folklore, with Janika Oras as the guest editor.