13.12.2018

  1. Kreutzwaldi päevade konverents Eesti Kirjandusmuuseumis 18.– 19. detsembril 2018

Kas keelata või lubada: tsensuur Eestis XX sajandil

 

A r h i i v

07.12.2018

Teadusajakirja Folklore: Electronic Journal of Folklore uus number räägib Esimesest maailmasõjast

Folklore 73

It is our pleasure to present to you the 73rd issue of Folklore: Electronic Journal of Folklore under the title The Heritagization of the Isonzo Front, with Jurij Fikfak and

Božidar Jezernik as guest editors.

The end of the First World War left a deep imprint on the social and cultural environment in Europe as well as globally, causing the collapse of empires and emergence of new (nation-)states, changing economies and cultural dominants. This issue of Folklore: Electronic Journal of Folklore is dedicated to a specific region – the Julian Alps, the battles that were fought there and their heritagization in today’s culture.

In the introduction, the guest editors give an overview of the cultural heritage of the Isonzo Front, which was one of the greatest, most tragic, and largely overlooked campaigns during the First World War. This is followed by a historical introduction by Marko Štepec, “The Experience and Memory of Trenches near the Soča River”, in which the author outlines not only the history of the battles taking place on this front, but also all the tragedy of life along the front and supplying the front.

Jaka Repič in his article “Memorialization of the First World War in the Landscape of the Julian Alps” addresses issues of memorialization processes and heritage construction, which are inscribed into the landscapes of the Isonzo Front in Slovenia.

Tatiana Bajuk Senčar in her article “From the Hinterland: Commemorating the Centenary of World War I in Bohinj” uses the concrete example of the Bohinj Valley in north-western Slovenia to document and analyze diverse practices of commemoration and heritagization of the First World War.

Miha Kozorog in his article “Knowledge of Place in Three Popular Music Representations of the First World War” explores the perception, reception, and production of images of the First World War, based on three recent representations in Slovenian popular music.

Local collectors as a type of actors are analyzed by Boštjan Kravanja in his article “Learning by Collecting: Amateur Collectors and Their Shifting Positions in the Isonzo Front Heritagization and Tourism Adaptation”.

This issue is supplemented by three articles from the editorial board. The article co-authored by Eva Toulouze, Ranus Sadikov, Laur Vallikivi, Liivo Niglas, and Nikolai Anisimov is the continuation to the first part published in Folklore 72, and analyses the changes that were introduced in the revitalization process in several dimensions of religious practice of a marginal Udmurt group living in Bashkortostan: the use of sacred space, the role of different actors, the proceedings of the rituals, the transmission of the prayers, the costume of the priests, and the behavior of the participants.

Tiiu Jaago in her article “Multi-dimensional Borders in Narration” analyzes the story of two Estonian soldiers (so-called Finnish Boys, a volunteer Estonian unit in the Finnish army), who escaped the Finnish army during the Continuation War. This story of the escape and crossing the state border is dealt with from the aspect of experience and narration.

Rahman Veisi Hasar and Ebrahim Badakhshan’s article „Metaphorical Integrations in Kurdish Riddles” investigates the metaphorical integrations of riddles in the Kurdish language, analyzing 100 Kurdish riddles according to the blending theory of metaphor.

The news section of the issue presents an overview of the all-Estonian school lore collecting action that took place from February to May 2018, reviews of an international conference under the heading “Polar Readings 2018: Technology in the History of the Arctic Development”, and the interim conference of the International Society for Folk Narrative Research, and a book review.

 23.11.2018

29. novembrist 1. detsembrini 2018 toimub Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis Eesti-uuringute Tippkeskuse 7. aastakonverents, mis on sel korral pühendatud rände eri tahkude uurimisele nii aja- ja kultuuriloo, kirjanduse, folkloori kui ka sotsioloogilisest aspektist. Üleilmse haardega konverents „On the Move: Migration and Diasporas“ („Liikumises: migratsioon ja diasporaa“) toob kokku üle 80 uurija eri valdkondadest 23 riigist. Konverentsi ühe peakorraldaja, kirjandusteadlase ja elulugude uurija Leena Kurvet-Käosaare sõnul on märkimisväärne, et pikalt planeeritud rahvusvaheline ettevõtmine satub ajaliselt kohakuti tuliste vaidlustega ÜRO ränderaamistiku üle. „Praegused poliitilised ja ühiskondlikud vaidlused tõendavad veel kord, et rände aja- ja kultuuriloolise uurimise ja mõtestamisega tuleb tegeleda aktiivsemalt kui kunagi varem. On oluline näidata, kuidas ränne on inimesi mõjutanud varem ja nüüd, millised on need võimalikud positiivsed viisid, kuidas rände mõjudega ühiskonnas ja üksikisiku tasandil toime tulla.“

22.11.2018
Kärt Summatavet tähistab oma sünnipäeva konverentsiga
28. novembril kell 13 toimub Kirjandusmuuseumis kunstnik ja õppejõud Kärt Summataveti 55. sünnipäevale pühendatud konverents „Kultuur ja loovus“. Sel päeval esinevad mitmed tuntud kultuuriteadlased ja folkloristid interdistsiplinaarsete ettekannetega, käsitledes kultuuri ja loomingulisust selle mitmekesisuses. Peaesinejaks on ungari päritolu etnoloog ja šamanist Mihály Hoppál.
Konverentsil arutletakse, kuidas ja missuguseks on muutunud loomingulisus, müüdid ja nende tõlgendused, missugused on visuaalse, musikaalise, sõnalise traditsiooni emakeelsed mustrid ja tõlgendused. Erilist tähelepanu pööratakse loovuse tänastele rakendustele ja seostele traditsiooniga.
Konverents „Kultuur ja loovus“ leiab aset Kirjandusmuuseumi suures saalis (Vanemuise 42) Kõik huvilised on oodatud kuulama ja kaasa rääkima!

09.11.2018

Eesti Teaduste Akadeemia valib oma ridadesse 5. detsembril käesoleval aastal uusi akadeemikuid. Kokku mahub akadeemiasse 7 uut inimest, kandidaate on 20. Kes nad on ja millega tegelevad, saab teada 9. novembril Tallinnas toimuval konverentsil.
Kultuuriteaduste valdkonnas kandideerib Eesti Kirjandusmuuseumi juhtivteadur, folkloristika osakonna juhataja, Eesti-uuringute Tippkeskuse juht Mare Kõiva.

16.11.2018  Laupäeval, 17. novembril toimub Eesti Kirjandusmuuseumis kogumisvõistluse „Püüa vanaema lugu purki!“ tänuüritus, kus esineb ka võistluse üks peasponsor ansambel Trad. Attack! Euroopa kultuuripärandi aasta raames korraldas Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv lastele ja noortele suunatud nutivõistluse „Püüa vanaema lugu purki!“ Võistlusel paluti lastel jäädvustada nutiseadmega oma vanavanemalt või mõnelt teiselt vanemalt vestluskaaslaselt üks lugu või laul, mis on tema jaoks oluline.

05.11.2018 November 7-9, 2018, Estonian Literary Museum, Tartu. Singing is a universal cultural practice that includes processing of personal feelings and experiences as well as various individual and communal aims in the framework of poetical-musical tradition into a creative, voiced, bodily performance. Hereby the Estonian Folklore Archives of the Estonian Literary Museum is pleased to invite you to participate in a conference devoted to traditional singing with its various personal and communal aspects. We invite you to discuss how songs reflect the mentalities and life of different time periods and have been functioning throughout the times as support for emotional and practical needs of individuals and communities.

11.10.2018 Folklore 72 It is our pleasure to present to you the latest issue of Folklore: Electronic Journal of Folklore, with Tatsiana Valodzina as the guest editor. The current special issue is dedicated to Belarusian folklore studies, the history of which is discussed in the introduction by Tatsiana Valodzina. The articles offer a glimpse into the rich culture of folkloristic studies in Belorussia, almost unknown to English-language readers.  Folklore 72

 04.10.2018 Kogumisvõistluse "Püüa vanaema lugu purki!"  tähtaega on pikendatud 6. novembrini 2018 Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluulearhiivis jätkub kogumisvõistlus „Püüa vanaema lugu purki!“. Euroopa kultuuripärandi aastale suunatud võistluse eesmärgiks on noorte nutioskusi kasutades jäädvustada Eesti mälu, koguda üks lugu igalt vanema põlvkonna esindajalt. Täpsemad juhised ja kogumisvormid aadressil http://kratt.folklore.ee/vanaema. Kuna kirjandusmuuseumi serverite töös ilmes rike, siis palume kõigil, kes postitasid oma saadetise vahemikus 15.9-2.10. 2018 ühendust võtta aadressil era@folklore.ee, et saaksime kontrollida, kas Teie saadetud lood on kohale jõudnud. Vabandame ja soovime kõikide kaastöölistega koostööd jätkata! 

 Oskar Kallase päev 25. oktoobril 2018.a. Eesti Kirjandusmuuseum ja Eesti Rahva Muuseum tähistavad ühiselt keeleteadlase, folkloristi, diplomaadi ja Eesti Rahva Muuseumi rajaja Oskar Kallase 150. sünniaastapäeva 25. oktoobril 2018. a.Oskar Kallase päev ehk  XXVII eesti raamatuteaduse konverents algab Eesti Kirjandusmuuseumis kl. 12.00 ja jätkub Eesti Rahva Muuseumis kl. 17.00.Konverentsil esinevad: Eero Medijainen „Kallas diplomaadina - uusi tõlgendusvõimalusi“, Loone Ots „Kaldad kallaste vahel: Oskar Kallase mõttemudelid“, Krista Aru „Oskar Kallase nõuanded Jaan Tõnissonile“, avatakse näitus "Armasta mu rahvast! Oskar Kallas 150.", Tiia Järg „Oskar Kallase osa eesti muusika kujunemisloos“, Viljar Päss „Mälestusi Oskar Kallasest", Risto Järv  „Mustkirjast“ kanoonilise versioonini: ääremärkmeid mõnest Lutsi maarahva muinasjutust. Esitletakse väljaannet „Vaese mehe õnn. Muinasjutte Lutsimaalt“, milles on valik muinasjutte Oskar Kallase teosest „Kaheksakümmend Lutsi Maarahva muinasjuttu“ (1900) ning arhiivimaterjalidel põhinevast e-väljaandest „Pühakud ja vägimehed“ (2011). Raamatu kirjastas EKM Teaduskirjastus.16.30 väljub buss Eesti Rahva Muuseumisse. 17.00 film „KADUNUD HÕIM: LUGU LUTSI MAARAHVAST“ (ERM 2014, 53 min, autorid: Indrek Jääts, Maido Selgmäe)  ERMi teatrisaalis  (B- sissepääs). Film räägib ühest tänaseks kadunud eesti rahvakillust, kelle esmaavastajaks oli Oskar Kallas. Ühelt poolt on tegemist rännakuga Lätimaa idaserva, Lutsi maarahva kunagistesse küladesse, „kadunud hõimu“ järeltulijate juurde. Teisalt jutustatakse arhiiviallikaile tuginedes lugu eesti humanitaaride ja avalikkuse huvist Lutsi maarahva vastu. Katsed suguvendi ümberrahvustumisest päästa läksid küll luhta, kuid lugu Lutsi maarahvast ja tema teenekaimast uurijast Oskar Kallasest väärib kindlasti meenutamist. Filmi juhatab sisse ERMi teadur  Indrek Jääts. Vaadata saab väljapanekut Oskar Kallase poolt Eesti Rahva Muuseumi jaoks  kogutud materjalidest ja maitsta sünnipäevatorti.

01.10.2018 Lasteaiaõpetajate eesti keele õppeseminar “Üle metsa, vurr! Keel ja keskkond” 3.–4. oktoobril 2018 Eesti Kirjandusmuuseumis ja Eesti Rahva Muuseumis

Seminari eesmärk on tutvustada lasteaiaõpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel. 
Alates 2010. aastast Tartus toimuval kahepäevasel seminaril saavad traditsiooniliselt sõna teadlased, muuseumitöötajad, kirjanikud ja alushariduse praktikud, töötubades omandavad õpetajaid teadmisi mitmesuguste aktiivsete tegevuste kaudu. Seekordse seminari keskmes on eesti keel, loodus ja keskkond, mida mõistame väga laialt. Vaatleme last ja emakeelt väga erinevate ümbruste kaudu, esiplaanil on last ümbritsev loodus, maa ja ilm, aga mitmesugused inimtekkelised keskkonnad, sh arvuti- ja meediakeskkond. Seminari koduleht asub aadressil http://www.folklore.ee/kp/lp/2018, varasemate õppepäevade kohta vt http://www.folklore.ee/kp/lp. Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Haridus- ja Teadusministeerium. Seminari toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus). Info: Piret Voolaid, piret@folklore.ee  Virve Tuubel  virve.tuubel@erm.ee

 17.09.2018 Neljapäeval, 27. septembril 2018 algusega kell 14.00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42, Tartu) Tublimate kogumisaktsioonil Koolipärimus 2018 osalejate tänuüritus. Kavas:
Muusikaline avapauk: folkrock-ansambel „Must bass läks üle tee“
Tervitussõnad: Urmas Sutrop, Eesti Kirjandusmuuseumi direktor
Reet Hiiemäe, Koolipärimus 2018 korraldustoimkonna liige
Žürii lühiülevaade Koolipärimus 2018 kogumisvõistlusest: Mare Kõiva, žüriiliige ja Eesti-uuringute Tippkeskuse juht
Humoorikas pärimusteemaline Kuldvillak
Parimate osavõtjate autasustamine koos kirjaniku ja aktsiooni patrooni Mikä Keräneniga
Magus üllatus ja muu kehakinnitus
Soovijatele ekskursioon Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivides
Üritust toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu ja Euroopa Kultuuripärandiaasta Lisainfo: Reet Hiiemäe reet@folklore.ee

07.09.2018 21. septembril 2018 kell 13 algab Eesti Kirjandusmuuseumi saalis vanemteadur Eda Kalmre 60. sünnipäevale
pühendatud konverents „Imepärane muistendite-maailm. Keelest meeleni V/ What a Wonderful World of
Legends! From Language to Mind V“.
Muistendite imelisest maailmast kõnelevad Mare Kõiva, Mall Hiiemäe, Risto Järv, Ülo Valk ja Rita
Repšienė.
Eda Kalmre tutvustab kogumikku „What a Wonderful World of Legends. Articles on rumours and legends“
(ELM Scholarly Press, Tartu 2018), kuhu on koondatud tema aastatel 1996–2017 erinevates ajakirjades
ja kogumikes ilmunud artiklid.
Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond Akadeemiline Rahvaluule Selts Eesti-uuringute Tippkeskus (CEES)

 6.09.2018  Kogu vanavanemate lugu! Septembri teisel pühapäeval tähistatava vanavanemate päeva eel on Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivil lastele ja noortele välja pakkuda üks tore ja vajalik tegevus: vanavanemate lugude kogumine. Euroopa kultuuripärandi aasta raames on rahvaluule arhiivis käimas lastele ja noortele suunatud kogumisvõistlus „Püüa vanaema lugu purki“. Võistluse eesmärgiks on koguda igalt Eesti vanemaealiselt inimeselt üks lugu või laul, mis on tema jaoks oluline. See võib olla näiteks ere mälestus või juhtum iseenda elust, kelleltki teiselt kuuldud lugu, mis on inimest elus saatnud, või hoopis õpetlik lugu, mis on pannud kaasa mõtlema. Eesti ja vene keeles loodud veebirakendus http://kratt.folklore.ee/vanaema/ juhendab noort läbi kogumistöö etappide. Oma telefoniga filmitud või helisalvestatud loo saab hõlpsasti veebikeskkonda üles laadida. Täpsemat infot saab Eesti Rahvaluule Arhiivi ja „Püüa vanaema lugu purki“ FB-lehtedelt, telefonil 7377 730 ning e-posti aadressilt: era@folklore.ee. Lugusid ootame kuni 26. oktoobrini. Kogumisvõistlusel osalejate vahel tuleb jagamisele hulk auhindu ning parimad osalejad kutsutakse võistluse pidulikule lõpetamisele Eesti Kirjandusmuuseumis, kus esineb üks kogumisvõistluse toetajatest, ansambel Trad.Attack!

 03.09.2018 HUMANITAARAINETE ÕPILASKONVERENTS HUNTS 2018/ Teadlaste ÖÖ festivali raames. HUNTS on humanitaarainete õpilaskonverents 9.-12. klasside õpilastele, mille ettekannete teemad ulatuvad muusikast restaureerimiseni. Teadlaste Öö (28. september) raames toimuv konverents ning õhtul toimuv debatt teadlaste ja õpilastega on avatud ka teistele huvilistele. HUNTS 2018 korraldajad on Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum ja Hugo Treffneri Gümnaasium.Konverentsi toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning SA Eesti Teadusagentuur. http://www.kirmus.ee/est/teenused/hunts2018/

 21.06.2018  Eesti Kirjandusmuuseumis avatakse Austraalia kultuuripärandi näitus „Nõiduslikus sõõris. Eesti kunstnik Lõunaristi all. Gunnar Neeme 100“.Neljapäeval, 28. juunil kell 17.00 avatakse Eesti Kirjandusmuuseumis Rahvusvahelise Balti diasporaa arhiivide konverentsi raames kunsti- ja arhiivinäitus „Nõiduslikus sõõris. Eesti kunstnik Lõunaristi all. Gunnar Neeme 100“. Näitus teeb autentsete arhiivimaterjalide kaudu nähtavaks osakese Teise maailmasõja järgsete Eesti pagulaste saatuseloost ja tähistab salapärase pallaslase, Austraalia eesti kunstniku ja kirjaniku Austraalias Gunnar Neeme 100. sünniaastapäeva. Gunnar Neeme, sõjakeerises kadunud pallaslase mahuka arhiivi annetas Melbourne’st Eesti Kirjandusmuuseumisse kunstniku perekond. Arhiiv sisaldab maale, akvarelle, graafikat, skulptuure, käsikirjalist pärandit, kirjavahetusi, luule- ja proosateoste käsikirju, eskiiside plokke jpm. Tartusse jõudsid ka Gunnar Neeme „Kalevipoja“-aineliste piltide originaalid, vanimad aastast 1966. Neid „Kalevipoja“ pilte pidas kunstnik oma elutööks. Kokku on Gunnar Neeme loonud eepose ainetel üle 200 suuremõõtmelise teose, milles originaalselt on kujutatud rahvuseepose mütoloogilist maailma. Koostöös Tasmaanias elanud Austraalia luuletaja Triinu Kartusega töötas kunstnik 1998–2003 eepose uue ingliskeelse tõlke raamatu kujundajana. Tõlke käsikiri avaldati koos 80 Gunnar Neeme pildiga Eesti Kirjandusmuuseumi väljaandena 2011. aastal. Näitusel on eksponeeritud Eestis seni tundmatut 18 maali ja 12 pilti „Kalevipojast“, käsikirju jm. Näitus on avatud 28. juunist 28. septembrini 2018. Koostööpartner: Eesti Kunstimuuseumi Adamson-Ericu muuseum.Toetajad: HTM-i rahvuskaaslaste programm ja teadusprojekt IUT22-2; EL Euroopa Regionaalarengu fondi kaudu Eesti-uuringute Tippkeskus (TK145).Lisainfo: Marin Laak, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur, näituse kuraator Mob +372 52 69320, marin.laak@kirmus.ee

 24.08.2018 Konverents “Ajalooline uurimisviis tänapäeval: seoste loomine”

Rahvusvahelise Etnoloogia ja Folkloristika Seltsi (SIEF) Ajaloolise lähenemisviisi töörühma kohtumine. Aeg: 29.-31. august 2018 Koht: Eesti Kirjandusmuuseum

http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2018/sief_wg/

22. mai 2018 ON THE MOVE: MIGRATION AND DIASPORAS The 2018 Annual Conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies November 29 - December 1, 2018 Estonian Literary Museum, Tartu, Estonia CALL FOR PAPERS Centre of Excellence in Estonian Studies welcomes international scholars from different fields to reflect on the issues of migration and diasporas, incl. questions of exile. Topics addressed include but are not limited to - the concept of the diaspora and modifications and changes in its use - transnationalism - othering and xenophobia - different waves of migration and remigration: causes, countries of destination, similarities and differences, migration journeys - the current migration crisis - migration as life-style - social and cultural adoption in host countries - identity-building processes, incl. hyphenated and transnational identities - home-making practices in diaspora communities - changes in the usages of languages of origin, bi- and multilingualism - communication networks of migrants - the contacts of diaspora communities with countries of origin - sources and methods of migration and diaspora research, incl. life writing and oral history interviews - representation of migration and diaspora in literature and visual arts; the poetics of exile. Keynote speakers: Vytis Čiubrinskas, Professor of Social and Cultural Anthropology, Vytautas Magnus University and Southern Illinois University Sari Pöyhönen, Professor of Applied Linguistics, University of Jyväskylä There is no participation fee. Read more information on https://www.folklore.ee/CEES/migrationdiaspora2018/  Please submit your proposal (300 words) via online form https://www.folklore.ee/CEES/migrationdiaspora2018/. DEADLINE FOR SUBMISSION: JUNE 15, 2018. The conference is supported by the European Regional Development Fund, the research project IUT 22-2, Professorship of Estonian Literature, and the Nordplus Adult project “From past to present: Migration and Integration trough Life-stories’ network”.

 15.06.2018 Rahvusvahelisel konverentsil võetakse luubi alla huumor.Tallinna Ülikooli Astra majas avatakse 25. juuni õhtul kell 19 rahvusvaheline konverents "Humour: positively (?) transforming", mis toob viieks päevaks Eestisse üle 250 tippteadlase ligi viiekümnest riigist, et analüüsida nalja olemust ja selle esinemisviise. Huumor reageerib ühiskonnamuutustele paindlikult, ilustamatult ja kiirelt ning annab ootamatuid sissevaateid probleemkohtadele nagu migratsioon, tsensuur, sallimatus, stereotüpiseerimine jm. Konverentsil käsitletakse aktuaalseid teemasid, mis võiksid kõnetada ka laiemat kuulajaskonda. Iga päev toimuvad avatud loengud, plenaarsessioonid ja vestlusringid päevakajalistel teemadel. Konverentsi koduleht asub aadressil https://www.folklore.ee/rl/fo/konve/ishs2018/ ja Facebookis ISHS 2018. Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum ja Tallinna Ülikool ning seda toetavad Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Eesti-uuringute Tippkeskus), Eesti Teadusagentuuri institutsionaalne uurimisprojekt IUT 22-5, Eesti Kultuurkapital. Lisainfo: Liisi Laineste liisi.laineste@folklore.ee (5137927), Henri Zeigo henri.zeigo@folklore.ee (53620899)                                               

28.05.2018 Akadeemiline Rahvaluule Selts 2018 aasta Eesti folkloristika aastapreemia laureaat on Anu Korb Alates 2011. aastast on Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga andnud välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust. 2018 aasta Eesti folkloristika aastapreemia pälvis Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur Anu Korb. Laureaadi puhul tõstetakse esile tema pikaajalist ja mitmekülgset tegevust Siberi eesti kogukondade uurimisel, nende pärimuse ja argikultuuri talletamisel ja erinevatele publikutele tutvustamisel. Möödunud aastal ilmunud „Kohtumised Siberis“ koondab paarikümne aasta välitööde märkmeid väljaande koostajalt ja toimetajalt Anu Korbilt ning teistelt temaga välitöödel osalenud folkloristidelt. Välitöödel kirja pandud tähelepanekud on tunnistuseks pöördelistest muutustest Siberi eestlaste elus. Preemia anti üle 31. mail Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul.Info: Kärri Toomeos-Orglaan, karri.toomeos-orglaan@folklore.ee

17.aprill 2018. Humanitaarainetest huvitatud põhi- ja gümnaasiumiastme õpilasi oodatakse osa võtma Eesti esimesest humanitaarainete õpilaskonverentsist HUNTS 2018. HUNTS toimub Teadlaste Ööl 28. septembril 2018. aastal Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus.

HUNTS on mõeldud õpilastele üle Eesti, kes seisuga september 2018 õpivad 9.-12. klassis. „Konverentsiga soovime teadvustada laiemalt humanitaarainete vajalikkust Eesti riigile ja ühiskonnale ning avada noortele humanitaarteadusi kui üht võimalikku karjäärisuunda,“ ütles konverentsi üks korraldajatest, Kirjandusmuuseumi teadur Ave Goršič. „Noored on oodatud koos konverentsile kutsutud teadlastega arutlema uute ja innovatiivsete meetodite ning vaadete üle“. HUNTS 2018 korraldajad on Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum ja Hugo Treffneri Gümnaasium.

28. veebruar 2018. Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv kuulutas välja kogumisvõistluse „Püüa vanaema lugu purki!“, mille eesmärk on salvestada igalt Eesti vanema põlvkonna inimeselt vähemalt üks tema jaoks tõeliselt oluline lugu või laul. See võib olla lugu, mis on juhtunud jutustaja endaga, ere mälestus, kelleltki teiselt kuuldud lugu, mis on jutustajat läbi elu saatnud, või hoopis õpetlik juhtum, mis on pannud kaasa mõtlema. 

Kogumisvõistlus kuulub Euroopa kultuuripärandiaasta 2018. sündmuste sekka Eestis. Euroopa kultuuripärandiaasta mõte on innustada inimesi väärtustama nii vaimset, digitaalset kui ka ainelist pärandit ja innustada pärandit edasi kandma. Vaata täiendavat teavet: www.parandiaasta.ee. Info: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, telefon 7377 730, e-post era@folklore.ee

22. veebruar 2018. Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril 2018 algab kogumisaktsioon „Koolipärimus 2018“, mille eesmärk on jäädvustada Eesti õpilaste maailm sellisena, nagu see just praegusel hetkel on. Osalema kutsutakse 4.–12. klasside õpilasi üle Eesti, samuti kutsekoolide õpilasi. Küsitluskava saab täita nii eesti kui vene keeles kuni 24. maini.

Parimatele õpilastele ja õpetajatele on ette nähtud mitmesugused auhinnad. Kogumisaktsiooni koduleht koos osalemisjuhiste ja küsitluskavaga asub veebiaadressil: http://folklore.ee/kp
Projekti läbiviimist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond Eesti-uuringute Tippkeskuse kaudu, Hasartmängumaksu Nõukogu, Euroopa kultuuripärandiaasta, samuti on õla alla pannud Rahvusooper Estonia, teater Vanemuine, Apollo, Eesti Meremuuseum, Lennusadam, Viiking Spaa Hotell, Estonia Spa ja Megazone.