Eesti Kirjandusmuuseumi töötajad

 

     
         
   

 

e-post

telefon

HALDUSOSAKOND

     

Urmas Sutrop

direktor (1,0)

 

urmas.sutrop[ät]kirmus.ee

737 7701

Inge Liiv

finantsjuht (0,8)

 

inge[ät]kirmus.ee

737 7705

Margus Peet

haldusjuht (1,0)

 

margus[ät]kirmus.ee

737 7704

Siiri Pärkson

IT valdkonna juht (1,0)

 

siiri.parkson [ät]kirmus.ee

737 7718

Inga Ivanova

müügispetsialist-laohoidja (0,5)

 

inga.ivanova[ät]kirmus.ee

737 7703

Krista Ojasaar

personalijuht (1,0)

 

krista[ät]kirmus.ee

5 858 0190

Anne Ostrak

sekretär-infojuht (1,0)

 

anne[ät]kirmus.ee

737 7700

Liine Adamka (tööleping ajutiselt peatatud)

finantsspetsialist (1,0)

 

liine[ät]kirmus.ee

737 7748

Karl Kristofer Kurruk

finantsspetsialist (1,0)

 

karl[ät]kirmus.ee

737 7748

Jüri Rui

kasutajatoe spetsialist (1,0)

 

jyri.rui[ät]kirmus.ee

737 7753

Saamuel Vesik

võrguadministraator (1,0)

 

saamuel[ät]folklore.ee

737 7747

Jürgen Alliksaar

tehnik (0,5)

 

jyrgen[ät]kirmus.ee

737 7703

Milvi Koemets

valvur (0,95)

 

 

737 7702

Tea Laanpere

valvur (0,45)

 

 

737 7702

Tiiu Schattschneider

valvur (0,45)

 

 

737 7702

Helle Tuvi

fondihooldaja (1,0)

 

 

 

         

ARHIIVRAAMATUKOGU

     

Merike Kiipus

arhiivraamatukogu juhataja (1,0)

eesti ajakirjanduse analüütiline
retrospektiivne üldine bibliograafia

merike[ät]kirmus.ee

737 7711

Ave Pill

pearaamatukoguhoidja peadigiarhivaari ülesannetes (1,0)

eesti- ja võõrkeelne perioodika, vanaraamat

ave[ät]kirmus.ee

737 7719

Ülvi Kalpus

vanemraamatukoguhoidja (1,0)

vanem eesti raamat

ylvi [ät] kirmus.ee

737 7719

Dea Kruuse

vanemraamatukoguhoidja (1,0)

eesti raamat

dea[ät]kirmus.ee

737 7710

Kristin Liba

vanemraamatukoguhoidja (1,0)

eesti- ja
võõrkeelne trükis

kristin[ät]kirmus.ee

737 7719

Helle Maaslieb

vanemraamatukoguhoidja (1,0)

eesti raamat

helle[ät]kirmus.ee

737 7719

Olga Sudajeva

vanemraamatukoguhoidja (1,0)

baltica, kaardikogu

olga[ät]kirmus.ee

737 7710

Maarja Soonberg

vanemraamatukoguhoidja (0,8)

baltica kogu

msoonberg[ät]kirmus.ee  

737 7754

Hanna Väli

vanemraamatukoguhoidja (1,0)

väiketrükis

hannah[ät]kirmus.ee

737 7754

Mariliis Õunapuu

vanemraamatukoguhoidja (0,6) 

eesti raamat

mariliis[ät]kirmus.ee

737 7710

Jaanus Tordik

köitja (1,0)

 

jaanus[ät]kirmus.ee

737 7717

Tiiu Lepasepp

restauraator (1,0)

 

tiiu[ät]kirmus.ee

737 7716

Sigrid Vooremäe

restauraator (1,0)

 

sigrid[ät]kirmus.ee

737 7716

Kaja Marga

digiteerija (1,0) 

 

kaja[ät]kirmus.ee

737 7707

Linda Marie Skott

digiteerija(0,25)

 

[ät]kirmus.ee

 
         

ARHIIVRAAMATUKOGU BIBLIOGRAAFIAOSAKOND

   

Helje Laas

vanembibliograaf (1,0)

eesti ajakirjanduse analüütiline retrospektiivne üldine bibliograafia

helje[ät]kirmus.ee

737 7713

Ülle Tamm

vanembibliograaf (1,0)

eesti ajakirjanduse analüütiline retrospektiivne üldine bibliograafia

ylle[ät]kirmus.ee

737 7712

Kaie Oks

vanembibliograaf (0,8)

eesti- ja võõrkeelne trükis, artiklid

kaie[ät]kirmus.ee

737 7712

         

EESTI KULTUURILOOLINE ARHIIV

     

Vilve Asmer

EKLA juhataja (1,0)

käsikirjade, foto-ja kunstikogu

vilve[ät]kirmus.ee

737 7724

Elo Maandi-Puu

arhivaar (1,0)

fotokogu

elo[ät]kirmus.ee

737 7720

Leili Punga

arhivaar (1,0)

käsikirjade kogu

leili[ät]kirmus.ee

737 7720

Irma Pilt

arhivaar (1,0)

fotokogu

irma[ät]kirmus.ee

737 7720

Mari Õunapuu

arhivaar (1,0)

käsikirjade kogu

mari[ät]kirmus.ee

737 7720

Alar Madisson

fotograaf (1,0)

fotokogu

alar[ät]kirmus.ee

737 7728

Anna Caroline Haubold

assistent(0,6)

 

caroline[ät]kirmus.ee

Joel Ilja

assistent (0,6)

 

joel [ät]kirmus.ee

Ülle Kaart

assistent(0,75)

 

[ät]kirmus.ee

 

EKLA KULTUURILOO ALLIKATE JA KIRJANDUSUURIMISE TÖÖRÜHM

       

Marin Laak

vanemteadur, IUT juht (1,0)

Kalevipoja tekst,  kirjandushistoriograafia digitaalhumanitaaria, välis-eesti arhiivid, ajakiri Methis

 marin[ät]kirmus.ee 

737 7727

Leena Kurvet-Käosaar

 

vanemteadur (0,5)

eesti 20. sajandi kirjandus, biograafika, omaelulookirjutus, elulookogud, Aino Kallas

 

leena.kurvet-kaosaar[ät]ut.ee

737 7723

 

 

Eve Annuk

 

vanemteadur (1,0)

eesti kirjanduse ajalugu, nõukogude perioodi kultuurilugu, autobiograafiauuringud, soouuringud

 

eve[ät]kirmus.ee

737 7725

 

 

Triinu Ojamaa

vanemteadur (1,0)

Eesti läänediasporaa kultuur, etnomusikoloogia, välis-eesti arhiivid

triinu[ät]folklore.ee

737 7708

 

Epp Annus

vanemteadur (1,0)

postkolonialismi teooria, postsovetlik kultuur, eesti 20. sajandi kirjandus

eppannus[ät]hotmail.com

 

Rutt Hinrikus

teadur (0,5)

eesti 20. saj kirjandus, kultuurilugu, eksiilkirjandus, elulookogud

rutt[ät]kirmus.ee

737 7723

Maarja Hollo

teadur (1,0)

eksiilkirjandus, omaelulookirjutus, mäluteooria, Bernard Kangro, käsikirjade kogu

maarjah[ät]kirmus.ee

737 7722

Külliki Kuusk

teadur (1,0)

eesti 20. sajandi kirjandus, Uku Masing, Oskar Luts, käsikirjade kogu

kylliki[ät]kirmus.ee

737 7727

Aija Sakova

erakorraline teadur (0,5)

 

aija.sakova@gmail.com

 

Kristi Metste

teadur (1,0)

eesti 19. ja 20. sajandi kirjanduse ja kultuuri ajalugu, F. R. Faehlmann, käsikirjade kogu

kristi[ät]kirmus.ee

737 7729

Tiina Saluvere

toimetaja (1,0)

eesti 20. sajandi teatrilugu, andmebaasid (ELLEN), Kaarel Ird, väljaanded, käsikirjade kogu

tiina[ät]kirmus.ee

 

Kanni Labi

toimetaja (1,0)

ajakirja Methis toimetaja

kanni[ät]folklore.ee

737 7708

Marju Mikkel

digiarhivaar (1,0)

Kreutzwaldi sajand, andmebaasid, digitaalarhiivindus, käsikirjade kogu, skaneerimine

marju[ät]kirmus.ee

737 7721

 
       

EESTI RAHVALUULE ARHIIV

     

Risto Järv

ERA juhataja, vanemteadur (1,0)

muinasjututeooria, kaasaja jutustamistraditsioon, rahvaluule historiograafia, turism ja folkloor

risto[ät]folklore.ee

737 7732

51 904 371

Mari Sarv

vanemteadur, IUT juht (1,0)

regilaulud, folkloori poeetika

mari[ät]folklore.ee

737 7731

56 456 699

Mall Hiiemäe

vanemteadur (0,2)

inimese-looduse suhe rahvausundis, rahvajuttude kujunemine ja jutustamine, folkloristika ajalugu, rahvakalender

mall[ät]folklore.ee

737 7739

Anu Korb

vanemteadur (1,0)

Venemaa, sealhulgas Siberi eestlaste suuline pärimus, folkloristliku välitöö teooria

korb[ät]folklore.ee

737 7739

Aado Lintrop

vanemteadur (1,0)

Siberi šamanism, idapoolsete soome-ugri rahvaste usundid, regilaulu mütoloogilised motiivid

aado[ät]folklore.ee

 

 Ingrid Rüütel  vanemteadur (0,2) Arhailiste rahvaviiside tüpoloogia, pärimusmuusika tänapäeva folklooris  ingrid[ät]vpk.ee     

Taive Särg

vanemteadur (1,0)

Muusika seos keele ja rühmaidentiteediga, Eesti etnomusikoloogia ajalugu

taive[ät]folklore.ee

737 7751

Ave Goršič

teadur (1,0)

rahvameditsiini kogumise ja uurimise ajalugu, folkloristika ajalugu

avegorsic[ät]folklore.ee

737 7737

Andreas Kalkun

teadur (0,5)

seto usundilaulud

andreas[ät]folklore.ee

737 7736

Janika Oras

vanemteadur (1,0)

vanem rahvalaul ja -muusika (regilaul ja lastelaul); heliarhiivi haldaja, regilaulude andmebaas

janika[ät]folklore.ee

737 7736

Mari-Ann Remmel

teadur (0,75)

kohapärimus

mariann[ät]folklore.ee

737 7738

Liina Saarlo

teadur (0,8)

Kodavere ja Laiuse regilaulutraditsioon, regilaulude andmebaas

liina[ät]folklore.ee

737 7731

Astrid Tuisk

teadur (1,0)

tänapäeva lastepärimus, mängud, Siberi eestlaste rahvaluule

astrid[ät]folklore.ee

737 7730

Helen Kõmmus

teadur (0,8)

populaarmuusika, vaimulik rahvamuusika

helen[ät]folklore.ee

Jüri Metssalu

projektijuht (0,6)

kohapärimus; püha- ja matusepaigad 

 polaarkoer[ät]gmail.com

53 405 189

Kadri Tamm

arhivaar (1,0)

uurijate teenindamine; käsikirjakogu hoidja; väljaannete keeletoimetamine

kadri[ät]folklore.ee

737 7730

Jaan Tamm

heliinsener (1,0)

heisalvestuste konserveerimine ja digitaliseerimine

jaan[ät]folklore.ee

737 7735

Inge Annom

assistent (1,0)

muinasjutukorpuse ettevalmistamine, regilaulude andmebaas

inge[ät]folklore.ee

737 7731

Jaanika Hunt  

assistent (0,5)

helisalvestuste digiteerimine

jaanikah[ät]folklore.ee

737 7735

Tiit Konsand

digiteerija (1,0)

heliarhiiv

tiit[ät]folklore.ee

737 7735

Annika Kupits (tööleping ajutiselt

peatatud)

assistent (1,0)

regilaulude andmebaasi ettevalmistamine

 

 

Kärri Toomeos-Orglaan

nooremteadur (0,5)

muinasjutt, trükiste mõju suulisele pärimusele, muinasjuttude publikatsioonid; muinasjutukorpus; ERA raamatukogu

kärri[ät]folklore.ee

737 7733

Tuuli Otsus

digiteerija (1,0)

tekstisisestus, skaneerimine

tuuli[ät]folklore.ee

737 7737

Janno Simm

assistent (0,5)

videokogu

janno[ät]folklore.ee

737 7735

Pille Vahtmäe

(tööleping ajutiselt

peatatud)

assistent (1,0)

kohapärimus

pille.vahtmae[ät]gmail.com

737 7738

Valdo Valper

assistent (0,65)

kohapärimus

valper[ät]folklore.ee

737 7738

Olga Ivaškevitš

digitaalarhivaar (1,0)

 Digitaalarhivaar; ERA andmebaasid; uurijate teenindamine

olga[ät]folklore.ee

737 7730

Aivo Põlluäär

fotoarhivaar (1,0)

fotokogu hoidja, digiteerimine, uurijate teenindamine

aivo[ät]folklore.ee

737 7735

Lona Päll

projektijuht (1,00)

kohapärimus

lona[ät]folklore.ee

737 7738

Mairi Kaasik

assistent (0,8)

 

mairi@folklore.ee

737 7738

ETNOMUSIKOLOOGIA OSAKOND

 Vt teadustöötajad ja individuaalsed uurimisteemad

       
              

FOLKLORISTIKA OSAKOND

     

Mare Kõiva

juhtivteadur osakonnajuhataja, Eesti -Uuringute Tippkeskuse juhi ülesannetes (1,0)

loitsud ja meediumid, rahvausund, tänapäeva folkloor ja rahvaarstid

mare[ät]folklore.ee

737 7740

Anneli Baran

vanemteadur (1,0)

kõnekäänud, fraseologismid

anneli[ät]folklore.ee

737 7743

Tõnno Jonuks

vanemteadur (1,0)

skandinaavia saagad, muinasusund

tonno[ät]folklore.ee

737 7744

Mare Kalda

vanemteadur (1,0)

aardemuistendid

kalda[ät]folklore.ee

737 7741

Eda Kalmre

vanemteadur (1,0)

tänapäeva legendid, albumisalmid

eda[ät]folklore.ee

737 7741

Liisi Laineste

vanemteadur (1,0)

huumoriuuringud

liisi[ät]folklore.ee

737 7744

Piret Voolaid

vanemteadur Eesti-Uuringute Tippkeskuse tegevjuhi ülesannetes (1,0)

mõistatused

piret[ät]folklore.ee

737 7742

Reet Hiiemäe

teadur (1,0)

rahvausund ja -jutud, tänapäeva folkloor

reet[ät]folklore.ee

737 7743

Katre Kikas

teadur (1,0)

 

katre[ät]folklore.ee

737 7741

Andres Kuperjanov

teadur (1,0)

etnoastronoomia, loodusfolkloor

cps[ät]folklore.ee

737 7740

Nikolay Kuznetsov

teadur (0,2)

komi keel ja folkloor

kolja[ät]folklore.ee

737 7741

Renata Sõukand

teadur (1,0)

projekt HERBA, etnobotaanika

renata[ät]folklore.ee

 

Meelis Roll

Eesti- Uuringute Tippkeskuse projektijuht (1,0)

 

meelis.roll[ät]folklore.ee

737 7746

Diana Kahre

multimeedia toimetaja (1,0)

 

 

diana[ät]folklore.ee 

737 7709

Tiina Mällo

tõlk-toimetaja (1,0)

jätkväljaannete võõrkeeletoimetaja

tiina[ät]folklore.ee

737 7709

Asta Niinemets

jätkväljaannete toimetaja (1,0)

jätkväljaannete keeletoimetaja

asta[ät]folklore.ee

737 7709

Liisa Vesik

assistent  (1,0)

BERTA, muud jätkväljaanded

liisa[ät]folklore.ee

737 7740

Karl Jaago

arhivaar(1,00)

 

[ät]kirmus.ee

 737 7746

Salle Kajak

assistent (0,75)

muistendid

salle[ät]folklore.ee

737 7745

Eva-Kait Kärblane

digiteerija (1,0)

muistendid

evakait[ät]folklore.ee

737 7745

Raivo Kalle

assistent (1,0)

projekt HERBA, etnobotaanika

raivo[ät]folklore.ee