Eesti Kirjandusmuuseumi töötajad

Kui töötajal on olemas kirmus.ee ja folklore.ee e-posti aadressid, saab kirju saata mõlemale aadressile.

 

 

 

 

 

 

 

 

e-post

telefon

HALDUSOSAKOND

 

 

 

Urmas Sutrop

direktor (1,0)

 

urmas.sutrop@kirmus.ee, urmas.sutrop@folklore.ee

737 7701

Inge Liiv

finantsjuht (1,0)

 

inge.liiv@kirmus.ee

737 7705

Margus Peet

haldusjuht (1,0)

 

margus.peet@kirmus.ee

737 7704

Siiri Pärkson

IT valdkonna juht (1,0)

 

siiri.parkson@kirmus.ee

737 7718

Krista Ojasaar

personalijuht (1,0)

 

krista.ojasaar@kirmus.ee

5 858 0190

Ave Soeorg

sekretär-infojuht (1,0)

 

ave.soeorg@kirmus.ee

737 7700

Liine Adamka (tööleping ajutiselt peatatud)

finantsspetsialist (1,0)

 

liine.adamka@kirmus.ee

737 7748

Karl Kristofer Kurruk

finantsspetsialist (1,0)

 

karl.kurruk@kirmus.ee

737 7748

Jüri Rui

kasutajatoe spetsialist (1,0)

 

juri.rui@kirmus.ee

737 7753

Saamuel Vesik

võrguadministraator (1,0)

 

saamuel.vesik@kirmus.ee, saamuel.vesik@folklore.ee

737 7747

Kaarel Veskis

andme-administraator (1,0)

 

kaarel.veskis@kirmus.ee

 

 Ilona Kolossova

noorem tarkvaraarendaja (0,5) 

 

 ilona.kolossova@kirmus.ee

 7377753

Liisa Vesik

assistent (1,0)

BERTA, muud jätkväljaanded

liisa.vesik@kirmus.ee,

liisa.vesik@folklore.ee 

737 7740

Inga Ivanova

müügispetsialist-laohoidja (1,0)

 

inga.ivanova@kirmus.ee

 737 7703

Jürgen Alliksaar

tehnik (0,5)

 

jurgen.alliksaar@kirmus.ee

737 7703

Milvi Koemets

valvur (0,95)

 

 

737 7702

Tea Laanpere

valvur (0,45)

 

 

737 7702

Imbi Uibo

valvur (0,45)

 

 imbi.uibo@kirmus.ee

737 7702

Helle Tuvi

fondihooldaja (1,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHIIVRAAMATUKOGU

 

 

 

Merike Kiipus

arhiivraamatukogu juhataja (1,0)

eesti ajakirjanduse analüütiline 
retrospektiivne üldine bibliograafia

merike.kiipus@kirmus.ee

737 7711

Ave Pill

pearaamatukoguhoidja peadigiarhivaari ülesannetes (1,0)

eesti- ja võõrkeelne perioodika, vanaraamat

ave.pill@kirmus.ee

737 7719

Ülvi Kalpus

vanemraamatukoguhoidja (1,0)

vanem eesti raamat

ulvi.kalpus@kirmus.ee

737 7719

Dea Kruuse

vanemraamatukoguhoidja (1,0)

eesti raamat

dea.kruuse@kirmus.ee

737 7710

Kristin Liba

vanemraamatukoguhoidja (1,0)

eesti- ja 
võõrkeelne trükis

kristin.liba@kirmus.ee

737 7719

Helle Maaslieb

vanemraamatukoguhoidja (1,0)

eesti raamat

helle.maaslieb@kirmus.ee

737 7719

Olga Sudajeva

vanemraamatukoguhoidja (1,0)

baltica, kaardikogu

olga.sudajeva@kirmus.ee

737 7710

Maarja Soonberg

vanemraamatukoguhoidja (0,8)

baltica kogu

maarja.soonberg@kirmus.ee  

737 7713

Hanna Väli

vanemraamatukoguhoidja (1,0)

väiketrükis

hanna.vali@kirmus.ee

737 7754

Mariliis Õunapuu

vanemraamatukoguhoidja (0,2) 

eesti raamat

mariliis.ounapuu@kirmus.ee

737 7710

Diana Illak

digiarhivaar

 

diana.illak@kirmus.ee

 

Jaanus Tordik

köitja (1,0)

 

jaanus.tordik@kirmus.ee

737 7717

Tiiu Lepasepp

restauraator (1,0)

 

tiiu.lepasepp@kirmus.ee

737 7716

Sigrid Vooremäe

restauraator (1,0)

 

sigrid.vooremae@kirmus.ee

737 7716

Kaja Marga

digiteerija (1,0) 

 

kaja.marga@kirmus.ee

737 7707

 Marje Mehine-Merilainen

 raamatukoguhoidja (0,5)

 rahvuskaaslaste programm

 marje.mehine-merilainen@kirmus.ee

 

 

 

 

 

 

ARHIIVRAAMATUKOGU BIBLIOGRAAFIAOSAKOND

 

 

Helje Laas

vanembibliograaf (1,0)

eesti ajakirjanduse analüütiline retrospektiivne üldine bibliograafia

helje.laas@kirmus.ee

737 7713

Ülle Tamm

vanembibliograaf (1,0)

eesti ajakirjanduse analüütiline retrospektiivne üldine bibliograafia

ulle.tamm@kirmus.ee

737 7712

Kaie Oks

vanembibliograaf (0,8)

eesti- ja võõrkeelne trükis, artiklid

kaie.oks@kirmus.ee

737 7712

 

 

 

 

 

EESTI KULTUURILOOLINE ARHIIV 

 

 

 

Vilve Asmer

EKLA juhataja (1,0)

käsikirjade, foto-ja kunstikogu

vilve.asmer@kirmus.ee

737 7724

Elo Maandi-Puu

arhivaar (0,8)

fotokogu

elo.maandi-puu@kirmus.ee

737 7720

Leili Punga

arhivaar (1,0)

käsikirjade kogu

leili.punga@kirmus.ee

737 7720

Irma Pilt

arhivaar (1,0)

fotokogu

irma.pilt@kirmus.ee

737 7720

Mari Õunapuu

arhivaar (1,0)

käsikirjade kogu

mari.ounapuu@kirmus.ee

737 7720

Alar Madisson

fotograaf (1,0)

fotokogu

alar.madisson@kirmus.ee

737 7728

 

 

 

 

 

Joel Ilja

assistent (0,6)

 

joel.ilja@kirmus.ee

 

Marju Mikkel

digiarhivaar (1,0)

 Kreutzwaldi sajand, andmebaasid, digitaalarhiivindus, käsikirjade kogu, skaneerimine

marju.mikkel@kirmus.ee

 7377721

EKLA KULTUURILOO ALLIKATE JA KIRJANDUSE TÖÖRÜHM

 

 

 

Marin Laak

vanemteadur, IUT juht (1,0)

Kalevipoja tekst,  kirjandushistoriograafia digitaalhumanitaaria, välis-eesti arhiivid, ajakiri Methis

marin.laak@kirmus.ee 

737 7727

Leena Kurvet-Käosaar

vanemteadur (0,5)

eesti 20. sajandi kirjandus, biograafika, omaelulookirjutus, elulookogud, Aino Kallas

 

leena.kurvet-kaosaar@kirmus.ee

737 7723

 

 

Eve Annuk

 

vanemteadur (1,0)

eesti kirjanduse ajalugu, nõukogude perioodi kultuurilugu, autobiograafiauuringud, soouuringud

 

eve.annuk@kirmus.ee

737 7725

 

 

Triinu Ojamaa

vanemteadur (1,0)

Eesti läänediasporaa kultuur, etnomusikoloogia, välis-eesti arhiivid

triinu.ojamaa@kirmus.ee, triinu.ojamaa@folklore.ee

737 7708

 

Epp Annus

vanemteadur (1,0)

sotskolonialism ja kultuuripraktikad Eesti NSVs, argielu fenomenoloogia, eesti 20. sajandi kirjandus

epp.annus[at]kirmus.ee

 

Rutt Hinrikus

teadur (0,5)

eesti 20. saj kirjandus, kultuurilugu, eksiilkirjandus, elulookogud

rutt.hinrikus@kirmus.ee

737 7723

Maarja Hollo

teadur (1,0)

eksiilkirjandus, omaelulookirjutus, mäluteooria, Bernard Kangro, käsikirjade kogu

maarja.hollo@kirmus.ee

737 7722

Külliki Kuusk

teadur (0,5)

eesti 20. sajandi kirjandus, Uku Masing, Oskar Luts, käsikirjade kogu

kulliki.kuusk@kirmus.ee

737 7727

Tiina Ann Kirss

erakorraline vanemteadur (0,5)

kirjanduse formaalsed ja informaalsed võrgustikud

 tiina.kirss@kirmus.ee

 

Aija Sakova

vanemteadur (1,0)

kirjanduse formaalsed ja informaalsed võrgustikud, eesti-saksa kirjandussuhted, mälu-uuringud, Ene Mihkelson

aija.sakova@kirmus.ee

 737 7727

         

Brita Melts

erakorraline teadur (0,2)

kirjanduse formaalsed ja informaalsed võrgustikud kultuuriloo allikate põhjal

   

Kristi Metste

teadur (1,0)

eesti 19. ja 20. sajandi kirjanduse ja kultuuri ajalugu, F. R. Faehlmann, käsikirjade kogu

kristi.metste@kirmus.ee

737 7729

Tiina Saluvere

toimetaja (1,0)

eesti 20. sajandi teatrilugu, andmebaasid (ELLEN), Kaarel Ird, väljaanded, käsikirjade kogu

tiina.saluvere@kirmus.ee

 

Kanni Labi

toimetaja (1,0)

ajakirja Methis toimetaja

kanni.labi@kirmus.ee, kanni.labi@folklore.ee

737 7708

Ülle Kaart

assistent (0,75)

 

ulle.kaart@kirmus.ee

 

 

       

EESTI RAHVALUULE ARHIIV

 

 

 

Risto Järv

ERA juhataja, vanemteadur (1,0)

muinasjututeooria, kaasaja jutustamistraditsioon, rahvaluule historiograafia, turism ja folkloor

risto.jarv@kirmus.ee, risto.jarv@folklore.ee

737 7732

51 904 371

Mari Sarv

vanemteadur, IUT juht (1,0)

regilaulud, folkloori poeetika

mari.sarv@kirmus.ee, mari.sarv@folklore.ee

737 7731

56 456 699

Mall Hiiemäe

vanemteadur (0,2)

inimese-looduse suhe rahvausundis, rahvajuttude kujunemine ja jutustamine, folkloristika ajalugu, rahvakalender

mall.hiiemae@kirmus.ee,

mall.hiiemae@folklore.ee

737 7739

Anu Korb

vanemteadur (1,0)

Venemaa, sealhulgas Siberi eestlaste suuline pärimus, folkloristliku välitöö teooria

anu.korb@kirmus.ee, anu.korb@folklore.ee

737 7739

Aado Lintrop

vanemteadur (1,0)

Siberi šamanism, idapoolsete soome-ugri rahvaste usundid, regilaulu mütoloogilised motiivid

aado.lintrop@kirmus.ee, aado.lintrop@folklore.ee

 

 Ingrid Rüütel

 vanemteadur (0,2)

Arhailiste rahvaviiside tüpoloogia, pärimusmuusika tänapäeva folklooris

ingrid.ruutel@kirmus.ee

    

Taive Särg

vanemteadur (1,0)

Muusika seos keele ja rühmaidentiteediga, Eesti etnomusikoloogia ajalugu

taive.sarg@kirmus.ee, taive.sarg@folklore.ee

737 7751

Ave Goršič

teadur (1,0)

rahvameditsiini kogumise ja uurimise ajalugu, folkloristika ajalugu

ave.gorsic@kirmus.ee, ave.gorsic@folklore.ee

737 7737

Andreas Kalkun

teadur (0,5)

seto usundilaulud

andreas.kalkun@kirmus.ee, andreas.kalkun@folklore.ee

737 7736

Janika Oras

vanemteadur (1,0)

vanem rahvalaul ja -muusika (regilaul ja lastelaul); heliarhiivi haldaja, regilaulude andmebaas

janika.oras@kirmus.ee, janika.oras@folklore.ee

737 7736

Mari-Ann Remmel

teadur (0,8)

kohapärimus

mari-ann.remmel@kirmus.ee, mari-ann.remmel@folklore.ee

737 7738

Liina Saarlo

teadur (0,8)

Kodavere ja Laiuse regilaulutraditsioon, regilaulude andmebaas

liina.saarlo@kirmus.ee, liina.saarlo@folklore.ee

737 7731

Astrid Tuisk

teadur (1,0)

tänapäeva lastepärimus, mängud, Siberi eestlaste rahvaluule

astrid.tuisk@kirmus.ee, astrid.tuisk@folklore.ee

737 7730

Helen Kõmmus

teadur (0,8)

populaarmuusika, vaimulik rahvamuusika

helen.kommus@kirmus.ee, helen.kommus@folklore.ee

 

Jüri Metssalu

projektijuht (0,8)

kohapärimus; püha- ja matusepaigad 

juri.metssalu@kirmus.ee, juri.metssalu@folklore.ee

53 405 189

Kadri Tamm

vanemarhivaar (1,0)

uurijate teenindamine; käsikirjakogu hoidja; väljaannete keeletoimetamine

kadri.tamm@kirmus.ee, kadri.tamm@folklore.ee

737 7730

Jaan Tamm

heliinsener (1,0)

heisalvestuste konserveerimine ja digitaliseerimine

jaan.tamm@kirmus.ee, jaan.tamm@folklore.ee

737 7735

Inge Annom

assistent (0,7)

muinasjutukorpuse ettevalmistamine, regilaulude andmebaas

inge.annom@kirmus.ee, inge.annom@folklore.ee

737 7731

Jaanika Hunt  

assistent (0,5)

helisalvestuste digiteerimine

jaanika.hunt@kirmus.ee, jaanika.hunt@folklore.ee

737 7735

Tiit Konsand

digiteerija (1,0)

heliarhiiv

tiit.konsand@kirmus.ee, tiit.konsand@folklore.ee

737 7735

 

 

 

 

 

Kärri Toomeos-Orglaan

assistent (1,0)

muinasjutt, trükiste mõju suulisele pärimusele, muinasjuttude publikatsioonid; muinasjutukorpus; ERA raamatukogu

karri.toomeos-orglaan@kirmus.ee, karri.toomeos-orglaan@folklore.ee

737 7733

Tuuli Otsus

digiteerija (1,0)

tekstisisestus, skaneerimine

tuuli.otsus@kirmus.ee, tuuli.otsus@folklore.ee

737 7737

Janno Simm

assistent (0,5)

videokogu

janno.simm@kirmus.ee, janno.simm@folklore.ee

737 7735

Pille Vahtmäe

 

assistent (0,5)

kohapärimus

pille.vahtmae@kirmus.ee

737 7738

Valdo Valper

projektijuht (0,75)

kohapärimus

valdo.valper@kirmus.ee, valdo.valper@folklore.ee

737 7738

Olga Ivaškevitš

digitaalarhivaar (1,0)

 Digitaalarhivaar; ERA andmebaasid; uurijate teenindamine

olga.ivaskevits@kirmus.ee, olga.ivaskevits@folklore.ee

737 7730

 

 

 

 

 

Lona Päll

nooremteadur (0,5)

kohapärimus

lona.pall@kirmus.ee, lona.pall@folklore.ee

737 7738

Mairi Kaasik

assistent (0,8)

 

mairi.kaasik@kirmus.ee, mairi.kaasik@folklore.ee

737 7738

Liina Paales

assistent (0,5)

 

liina.paales@kirmus.ee

7377730

Reeli Reinaus assistent (0,5)   reeli.reinaus@kirmus.ee 7377733

 

 

FOLKLORISTIKA OSAKOND

 

 

 

Mare Kõiva

juhtivteadur osakonnajuhataja, Eesti-uuringute Tippkeskuse juhi ülesannetes (1,0)

loitsud ja meediumid, rahvausund, tänapäeva folkloor ja rahvaarstid

mare.koiva@kirmus.ee, mare.koiva@folklore.ee

737 7740

Tõnno Jonuks

vanemteadur (1,0)

skandinaavia saagad, muinasusund

tonno.jonuks@kirmus.ee, tonno.jonuks@folklore.ee

737 7744

Mare Kalda

vanemteadur (1,0)

aardemuistendid

mare.kalda@kirmus.ee, mare.kalda@folklore.ee

737 7741

Eda Kalmre

vanemteadur (1,0)

tänapäeva legendid, albumisalmid

eda.kalmre@kirmus.ee, eda.kalmre@folklore.ee

737 7741

Liisi Laineste

vanemteadur (1,0)

huumoriuuringud

liisi.laineste@kirmus.ee, liisi.laineste@folklore.ee

737 7744

Piret Voolaid

vanemteadur Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuhi ülesannetes (1,0)

mõistatused

piret.voolaid@kirmus.ee, piret.voolaid@folklore.ee

737 7742

Reet Hiiemäe

teadur (1,0)

rahvausund ja -jutud, tänapäeva folkloor

reet.hiiemae@kirmus.ee, reet.hiiemae@folklore.ee

737 7743

Katre Kikas

teadur (1,0)

 

katre.kikas@kirmus.ee, katre.kikas@folklore.ee

737 7741

Andres Kuperjanov

teadur (1,0)

etnoastronoomia, loodusfolkloor

andres.kuperjanov@kirmus.ee, andres.kuperjanov@folklore.ee

737 7740

Nikolay Kuznetsov

teadur (0,2)

komi keel ja folkloor

nikolay.kuznetsov@kirmus.ee, nikolay.kuznetsov@folklore.ee

737 7741

Nikolai Anisimov

teadur (1,0)

udmurdi rahvausund, keel ja folkloor

nikolai.anisimov@kirmus.ee, nikolai.anisimov@folklore.ee

737 7746

Saša Babić

teadur (järeldoktori projekt, 1,0)

folkloori lühivormid

 

737 7742

Anne Ostrak

Eesti- uuringute Tippkeskuse projektijuht (1,0)

 

anne.ostrak@kirmus.ee, anne.ostrak@folklore.ee

737 7746

Diana Kahre

multimeedia toimetaja (1,0)

 

diana.kahre@kirmus.ee, diana.kahre@folklore.ee

737 7709

Tiina Mällo

tõlk-toimetaja (1,0)

jätkväljaannete võõrkeeletoimetaja

tiina.mallo@kirmus.ee, tiina.mallo@folklore.ee

737 7709

Asta Niinemets

jätkväljaannete toimetaja (1,0)

jätkväljaannete keeletoimetaja

asta.niinemets@kirmus.ee, asta.niinemets@folklore.ee

737 7709

Karl Jaago

arhivaar (1,00)

 

karl.jaago@kirmus.ee, karl.jaago@folklore.ee

737 7746

Salle Kajak

assistent (0,75)

muistendid

salle.kajak@kirmus.ee, salle.kajak@folklore.ee

737 7745

Henri Zeigo

assistent (1,0)

 

henri.zeigo@kirmus.ee

 737 7744

Joonas Tomingas

programmeerija-statistik (0,5)

 

joonas.tomingas@kirmus.ee

 

Kristina Muhu

programmeerija-statistik (0,5)

 

kristina.muhu@kirmus.ee