MEMORIAALKOGUD

Annetajate soovil säilitatakse 32 kirjaniku, teadlase ja kultuuritegelase isiklikke personaalkogusid:


- Villem Reimani raamatukogu (annetatud 1917)

- Matthias Johann Eiseni raamatukogu (1934)

- Karl Menningu raamatukogu (1944)

- Aino ja Oskar Kallase raamatukogu (1946)

- Friedrich Kuhlbarsi raamatukogu (1953)

- Jakob Hurda raamatukogu (1957)

- Lydia Koidula raamatukogu (1958)

- Jaan Roosi raamatukogu (1958)

- Henrik Visnapuu raamatukogu (1959)

- Karl Eduard Söödi raamatukogu (1963-1975)

- Paul Ariste raamatukogu (1967-1998)

- Juhan Sütiste raamatukogu (1970)

- Igor Severjanini raamatukogu (1973)

- Juhan Kanguri raamatukogu (1973)

- Enn Kippeli raamatukogu (1974)

- Liidia ja Leon Toomi raamatukogu (1976)

- Toivo Kuldsepa kogu (1979)

- Johannes Aaviku raamatukogu (1979-1980)

- Grigori Permjakovi raamatukogu (1984)

- Hilda Dreseni raamatukogu (1985)

- Kaarel Irdi ja Epp Kaidu raamatukogu (1987)

- Betti Alveri ja Mart Lepiku raamatukogu (1989)

- Harald Viirsalu raamatukogu (1989)

- Viktor Kõressaare raamatukogu ( 1989)

 - Riho Lahi kogu (1992)

- Ott Kursi raamatukogu (1992)

- Peet Vallaku ja Marje Pedajase raamatukogu (1992)

- Oskar Looritsa raamatukogu (1993)

- Richard Antiku raamatukogu (1998)

- Eduard Hubeli raamatukogu (1999)

- Ilmar Laabani raamatukogu (2000)

- Mati Undi raamatukogu (2012)