ARHIIVIDE KASUTAMINE

Eesti Kirjandusmuuseumi direktori käskkirjaga 14. jaanuar 2011 nr 1-3/2P on kehtestatud arhiivide kaupa nende kasutamise kord:

- Arhiivraamatukogu

- Eesti Rahvaluule Arhiiv

- Eesti Kultuurilooline Arhiiv

Nimetatud dokumendid kehtivad alates 14. jaanuar 2011. a.


» Koopiate tellimine ja kasutamine

Kirjandusmuuseumi direktori käskkirjaga 14. jaanuar 2011 nr 1-3/2P on kehtestatud arhiivide kaupa:

- koopiate tellimise kord ja koopiate hinnakiri

- Arhiivraamatukogu

- Eesti Rahvaluule Arhiiv

- Eesti Kultuurilooline Arhiiv

- koopiate tellimise ja kasutamise leping

- Arhiivraamatukogu

- Eesti Rahvaluule Arhiiv

- Eesti Kultuurilooline Arhiiv

Nimetatud dokumendid kehtivad alates 14. jaanuar 2011. a.