Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakond

Tel: 7377712

Juhataja: Merike Kiipus

E-post: merike@kirmus.ee 

Tel: 7377 711

Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia    

Digiteeritud eesti ajalehed 

Eerik Haameri bibliograafia 
Eesti artiklite andmebaas ISE  

Pseudonüümide andmebaas

Õdede, ämmaemandate ja velskrite ajaloo ja tegevuse bibliograafia

Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakonnas koostatakse eesti ajakirjanduse analüütilist retrospektiivset bibliograafiat kuni 1944. aastani ilmunud väljaannete põhjal. Teatmefondi suurus seisuga 1.jaanuar 2014 on 2.311.469 ühikut ning see on jagatud kartoteekidesse.

Antakse konsultatsioone ja bibliograafilist teavet. Vastatakse nii kirjalikult kui ka telefonitsi saabunud päringutele.

 

Tegevusaruanne: 2011, 2009, 2006, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

 

Bibliograafiaosakonnas koostatakse ka Kirjandusmuuseumi väljaannete bibliograafiat:

  

 

2015 |2014 | 20132012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1981-1996