EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI VÄLJAANDED 2010


Merike Kiipus

TRÜKISED

1. 54. Kreutzwaldi päevade teadusliku konverents rahvaluulepäev teisipäeval, 21. detsembril 2010: programm ja teesid/koostaja Reet Hiiemäe. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2010. 12 lk.

2. Ernits, Enn. Vadja haritlane Dmitri Tsvetkov 1890-1930/toimetajad: Kanni Labi, Ergo-Hart Västrik. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2009. 287, [1] lk. [ilmus 2010]

3. Folklore : electronic journal of folklore : printed version/Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum; Estonian Institute of Folklore; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum.

          Vol. 44. 2010. 182 lk.

          Vol. 45. 2010. 184 lk.

          Vol. 46. 2010. 216 lk.

4. From language to mind 4": on the occasion of the 110th birthday of Academician Oskar Loorits and 75th birtday of Pille Kippar: 15-17 September 2010, Tartu, Estonia: abstracts/Department of Folkloristics Estonian Literary Museum, Estonian Scholarly Press; edited by Liisa Vesik. Tartu: EKM Teaduskirjastus 2010. 27 lk.

5. Hiiemäe, Mall. Pühad ja argised ajad rahvakalendris/Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv; toimetanud Kalev Lattik. Tallinn: Varrak, 2010. 344 lk

6. Imemuinasjutud/Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond; Eesti Kirjandusmuuseumi eesti rahvaluule arhiiv; koostanud ja toimetanud Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2009. 638, [1] lk. (Monumenta Estoniae antiquae. V, Eesti muinasjutud = Fabulae populares estonicae; I: 1). [ilmus 2010]

7. Juhan Viiding, eesti luuletaja: artikleid, esseid, mõtisklusi/koostajad Marin Laak ja Aare Pilv; Bibliograafia/koostaja Aare Pilv. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2010. 223 lk.

8. Kalda, Maie. Debora ja vennad/toimetanud Virve Sarapik. Tallinn; Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, 2010. 472, [24] lk.

9. Kes kõlbab, seda kõneldakse: pühendusteos Mall Hiiemäele/koostajad: Eda Kalmre ja Ergo-Hart Västrik; toimetaja: Ergo-Hart Västrik, keeletoimetaja: Kanni Labi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2008. 81, [1] lk. (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused = Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae; 25). [ilmus 2010]

10. Kirjarahva pildiraamat: fotosid aastatest 2001-2009 = Picture book of writers: photos from 2001-2009/pildistanud: Alar Madisson; koostanud: Alar Madisson, Piret Noorhani, Vilve Asmer; toimetanud: Leili Punga; tõlkinud: Anne Lange. Tartu: Kunst, 2009. [127] lk. [ilmus 2010]

11. Mäetagused: hüperajakiri/Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus.

          Nr. 44. 2010. 192 lk.

          Nr. 45. 2010. 168 lk.

          Nr. 46. 2010. 184 lk.

12. Nypli 17. kevadkool 2010: 00-ndate kirjandus ja kriitika: kas tõesti 0:0?: teesid/Eesti Kirjandusmuuseum, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus; koostajad: Marin Laak, Aare Pilv; toimetaja: Johanna Ross. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2010. 16 lk.

13. Old treasures in the New Europe: the future of ethnobiology in the East and Far East: 15.-17. October 2010, Padise, Estonia: International Society of Ethnobiology, regional workshop on Eastern European Ethnobiology: abstracts/Department of Folkloristics Estonian Literary Museum; compiler and editor: Renata Sõukand. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2010. 52 lk.

14. Oskar Kallase päev - XXIII eesti raamatuteaduse konverents 25. oktoobril 2010 Eesti Kirjandusmuuseumis: ettekannete teesid/Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu; koostajad: Merike Kiipus, Kadri Tüür. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2010. 17 l.

15. Paal, Piret. Written cancer narratives: an ethnomedical study of cancer patients' thoughts, emotions and experiences. Tartu & Helsinki: EKM Teaduskirjastus, 2010. 358 lk. (Sator ; 10)

16. Petzoldt, Leander; Hiiemäe, Reet. Väike deemonite ja vaimolendite leksikon / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond; Eesti Folkloori Instituut. 2. täiendatud tr. Tartu: EKM Teaduskirjastus. 2010. 264 lk.

17. Sa laulad siinnä, ma laulan siellä…: regilaulukonverents 24.-25. november 2010 Eesti Kirjandusmuuseum. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2010. 27 lk.

18. Saagijagamine: Eesti muinasjutte loomadest ja Vanapaganast/Eesti Kirjandusmuuseum, eesti rahvaluule arhiiv, folkloristika osakond; Tartu Ülikool, eesti ja võrdleva rahvaluule osakond; koostanud Pille Kippar. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2010. 164 lk.

19. Siberi eestlaste elud ja lood/Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv; koostanud ja toimetanud Anu Korb. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2010. 359 lk (Eesti asundused; 5).

20. The inner and the outer: the ritual year conference 6: June 4-6, 2010, Tallinn: abstracts/Estonian Literary Museum, Estonian Institute of Folklore, SIEF Ritual Year Working Group; [compiler Maris Kuperjanov]. Tartu : Estonian Literary Museum, 2010. 36 lk

21. Tulnukad ja internetilapsed: uurimusi laste- ja noortekultuurist/koostanud ja toimetanud Eda Kalmre. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2010. 280 lk. (Tänapäeva folkloorist; 8)

22. Vahetatud laps/toimetajad: Ave Tupits, Kanni Labi. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2010. 136 lk. (Pro Folkloristica; 15).


KOOSTÖÖVÄLJAANDED

23. Balkan and Baltic States in United Europe: histories, religions, and cultures/edited by Ekaterina Anastasaova, Mare Kõiva. Sofia & Tartu: Bulgarian Academy of Sciences; Estonian Literary Museum, 2009. 291 lk. [Ilmus 2010]

24. Elust elulooks: kuidas kirjutada elulugu - näiteid ja näpunäiteid/Eesti Kirjandusmuuseum ja Ühendus Eesti Elulood; koostanud Tiina Kirss ja Rutt Hinrikus. Tallinn: Tänapäev, 2010. 256 lk.

25. Inimesepoeg valgel laeval: Uku Masing 100/koostaja Arne Merilai; retsensendid Eve Annuk, Kristi Salve; peatoimetaja Tiina Saluvere. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum; Tartu Ülikool 2010. 527 lk. (esikaas)

26. Journal of Ethnology and Folkloristics: [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu]/editor-in-chief Ergo-Hart Västrik; managing editor Toivo Sikka; editors: Terje Anepaio, Risto Järv, Art Leete, Aado Lintrop, Pille Runnel, Ülo Valk. Tartu: Estonian National Museum.

          Volume 3, Number 1. 2009. 134 lk. [ilmus 2010]

          Volume 3, Number 2. 2009. 109 lk. [ilmus 2010]

27. Jänes hüppab kitse: loomamõistatused sõnas ja pildis/koostanud Piret Voolaid; toimetaja Anu Jõesaar; joonistaja Marja-Liisa Plats, kujundaja Anneli Akinde. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus, 2010. 128 lk.

28. Kihnu tantsulood = Kihnu dance tunes/koostas Ingrid Rüütel; noodistas Krista Sildoja; noodigraafik ja keeletoimetaja: Edna Tuvi. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kunstide Instituut: Eesti Kirjandusmuuseum, 2009. 59 lk. + 2 CD-d. [ilmus 2010]

29. Kiin, Sirje. Marie Underi Euroopa-reisid: kuuskümmend üks kirja tütardele 17. X 1918-13. V 1930/toimetaja Rutt Hinrikus; kujundaja Endla Toots. Tallinn: Go Group; Eesti Kirjandusmuuseum, 2010. 159 lk.

30. Kus sõnu, seal mõnu: valimik vanasõnu noortele/koostanud Piret Voolaid; kunstnik Marja-Liisa Plats; kujundaja Mai Grepp. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus, 2010. 111 lk.

31. Lintrop, Aado. Annapurna/toimetanud Siiri Ombler; kujundanud Mari Ainso. Tartu: Ilmamaa, 2010. 128 lk.

32. Methis: studia humaniora Estonica. 4/Tartu Ülikooli kirjanduse ja teatriteaduse osakond, Eesti Kirjandusmuuseumi kultuurilooline arhiiv; koostajad Andrus Org, Tiina Kirss; toimetaja Andrus Org. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum; Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, 2010. 179 lk.

          Nr. 4/ koostajad Andrus Org, Tiina Kirss ; toimetaja Andrus Org. 179 lk.

          Nr. 5/6. Omaelulookirjutuse erinumber/koostaja, toimetaja Leena Kurvet-Käosaar. 249 lk.

33. Parek, Elsbeth. ...ja põlvest põlveni kajab: mälestused/toimetanud Tiiu Viirand ja Tiina Saluvere; eessõna: Lagle Parek. Tallinn: Kunst, 2010. 455 lk.

34. Rüütel, Ingrid. Muutudes endaks jääda: valik meenutusi, artikleid, uurimusi/toimetajaja noodigraafika: Edna Tuvi; bibliograafia koostajad ja toimetajad: aastani 2005 Gerli Eero, Rita Hillermaa, 2005-2010 Lii Suurpalu, Rita Hillermaa; kujundaja: Krista Saare. Tallinn: TEA, 2010. 672 lk.

35. Summatavet, Kärt. Minu ajalugu: Kihnu Roosi käsitöökogu. Tallinn: Varrak : EKM Teaduskirjastus, 2010. 320 lk.

36. Summatavet, Kärt. My history: the letters of Kihnu Roosi/translated by Kaisa Kaer. Tallinn: Varrak : EKM Teaduskirjastus, 2010. 320 lk.

37. Sügisball/koostajad Virve Sarapik, Piret Viires; toimetaja Mari Laaniste ja Jaak Tomberg. Tallinn; Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. 181 lk. (Etüüde nüüdiskultuurist ; 2).

38. Tartu rätsepmeister Eduard Uusen: mees, kelle tehtud pükstes sõlmiti Tartu rahu/Vahur ja Eda Kalmre. Tartu: Hermes, 2010. 143 lk.

39. Transforming culture in the digital age: international conference in Tartu 14-16 April 2010: Abstracts/Editots: Agnes…[et al]. Tartu: Estonian National Museum: Estonian Literary Museum: Baltic Audiovisual Aechival Council: University of Tartu, 2010. 128 p.


E-VÄLJAANDED

40. Contemporary Folklore IV. Media & Folklore/Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum; edited by Mare Kõiva. Tartu: ELM Scholarly Press, 2009 - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/cf/cf4/. [Ilmus 2010]

41. Eesti rahvalaule viisidega III/Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond; koostanud Herbert Tampere; faksiimileväljaande valmistasid ette Ingrid Rüütel, Taive Särg, Sander Laumets, Hanno Artur Särg, Andres Kuperjanov. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2010 - http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/tampere/tampere3/

42. Folklore: electronic journal of folklore/Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: Estonian Literary Museum.


          Vol. 44 - http://www.folklore.ee/folklore/vol44/
          Vol. 45 - http://www.folklore.ee/folklore/vol45/
          Vol. 46 - http://www.folklore.ee/folklore/vol46/

43. From language to mind 4": on the occasion of the 110th birthday of Academician Oskar Loorits and 75th birtday of Pille Kippar: 15-17 September 2010, Tartu, Estonia: abstracts/Department of Folkloristics Estonian Literary Museum, Estonian Scholarly Press; edited by Liisa Vesik. Tartu: EKM Teaduskirjastus 2010 - http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2010/loorits/teesid.pdf

44. Medica VII "People vs the natural and the artificial. Power relations": [International Conference of Ethnomedicine and Medical Anthropology, 9.-10. April 2010]: abstract & schedule/Department of Folkloristics, Estonian Literary Museum; Estonian Folklore Institute; compiler Piret Paal. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2010 - http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaVII/Medica7_abstracts.pdf

45. Mäetagused: hüperajakiri/Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia rühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut; toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu: EKM Teaduskirjastus.


          Nr. 44 - http://www.folklore.ee/tagused/nr44/
          Nr. 45 - http://www.folklore.ee/tagused/nr45/
          Nr. 46 - http://www.folklore.ee/tagused/nr46/

46. Nypli 17. kevadkool 2010: 00-ndate kirjandus ja kriitika: kas tõesti 0:0?:teesid/Eesti Kirjandusmuuseum, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus; koostajad: Marin Laak, Aare Pilv; toimetaja: Johanna Ross. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2010 - http://www.kirmus.ee/nypli/koolid/2010/index.html

47. Old treasures in the New Europe: the future of ethnobiology in the East and Far East: 15.-17. October 2010, Padise, Estonia: International Society of Ethnobiology, regional workshop on Eastern European Ethnobiology: abstracts/Department of Folkloristics Estonian Literary Museum; compiler and editor: Renata Sõukand. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2010 - http://www.folklore.ee/~renata/workshop/abstracts.pdf

48. The inner and the outer: the ritual year conference 6: June 4-6, 2010, Tallinn: abstracts/Estonian Literary Museum, Estonian Institute of Folklore, SIEF Ritual Year Working Group; [compiler Maris Kuperjanov]. Tartu: Estonian Literary Museum, 2010 - http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/ritualyear6/abstracts

49. Trükis Eesti- ja Liivimaal 1801-1917 = Druckschriften in Est- und Livland 1801-1917/Eesti Kirjandusmuuseum; koostanud: Vello Paatsi; tõlge saksa keelde: Olaf Mertelsmann; toimetanud: Vello Paatsi ja Kristi Metste; fotod: Alar Madisson. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2010 -
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/15403/1/trykis_1801_19171.pdf


KOOSTÖÖVÄLJAANDED

50. Noorte hääled: noorte etnoloogide ja folkloristide konverents. Tartu, 21.-22. aprill 2010: ettekannete kokkuvõtted/Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Rahva Muuseum; koostanud Marleen Nõmmela, Ave Tupits. Tartu: Eesti Rahva Muuseum: Eesti Rahvaluule Arhiiv - http://folklore.ee/era/nt/nt2010.htm

51. Transforming culture in the digital age: international conference in Tartu 14-16 April 2010: papers presented at the conference in Tartu, 14-16 April 2010/editors Agnes Aljas... [et al]. Tartu: Estonian National Museum: Estonian Literary Museum: University of Tartu, 2010. 416 p. - http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/14768/1/transform_book.pdf

52. Valgõ härg: kats tosinat seto jutust ja üts viil liisna = Valge härg: kaks tosinat setu muinasjuttu ja üks veel pealekauba = The white ox: two dozens Seto fairy tales (plus one extra)/kokko pand' = koostanud = compiled by: Risto Järv; toimõtanuq = toimetanud = edited by: Paul Hagu, Risto Järv; tõlgõ inglise kiilde: Ene-Reet Soovik Tartu: Tartu Ülikool, kultuuriteaduste ja kunstide instituut, 2009. 1 DVD (ca 1 t. 47 min.) + tekstilisa (35 lk.) [puudus 2009.a. nimestikust]