Koopiate tellimine Eesti Rahvaluule Arhiivis


1. Koopiate saamiseks täidab tellija koopiate tellimise ja kasutamise lepingu, milles on sätestatud kopeeritud materjali kasutamise nõuded ja piirangud.

2. Koopiaid teevad arhiivi (või muude Kirjandusmuuseumi osakondade) töötajad reeglina 1-5 tööpäeva jooksul. Seni digitaliseerimata materjalist digikoopiate tegemise tähtaeg sõltub tellimuse mahust ning määratakse iga tellimuse puhul eraldi.

3. Kui materjalist on olemas kasutuskoopia, kasutatakse kopeerimisel üldjuhul seda, mitte originaalmaterjali.

4. Köidetud originaalkäsikirjadest ei tehta üldjuhul valguskoopiaid.

5. Digitaliseeritud tekstikorpustest väljavõtete tegemine tuleb kooskõlastada vastava uurimisprojekti juhiga.

6. Arhiivist ei kopeerita terviklikke süstematiseeritud andmekogusid (näit. teema-valdkonnad elektroonilistest andmebaasidest, kartoteekidest, koopiamappidest).

7. Tellija tasub koopiate eest vastavalt hinnakirjale ülekandega talle esitatud arve alusel või sularahas.

8. Tellija saab koopiad kätte arhiivitöötajalt pärast arve tasumist. 


Hinnakiri

1. Valguskoopiad

Materjal Hulk Formaat Hind (€)
Köitmata originaalkäsikirjad 1 lehekülg A4 0,35
1 lehekülg A3 0,70
Köidetud originaalkäsikirjad (kopeeritakse erandjuhul) 1 lehekülg A4 0,95
1 lehekülg A3 1,30
Trükised, masinakirjakoopiad, registrid, kartoteegikaardid 1 lehekülg A4 0,05
1 lehekülg A3 0,15

2. Digitaliseerimine ja koopiad digitaliseeritud materjalist

Käsikirjad

Teenus Hulk Formaat Hind (€)
Originaalkäsikirja elektrooniline koopia või väljatrükk pildina 1 lehekülg A4, A5, A6 0,70
1 lehekülg A3 0,95
Digitaliseeritud teksti väljatrükk 1800 tähemärki   0,35
Digitaliseeritud teksti elektrooniline koopia 1800 tähemärki   0,70


Fotod

Teenus Hulk Formaat Hind (€)
Foto elektrooniline koopia 1 tk 1 1,60
Digitaliseeritud foto väljatrükk 1 tk 10x15 0,95
1 tk 18x24 1,28


Helisalvestused

Teenus Hulk Hind (€)
Digitaliseeritud helisalvestuse digikoopia 1 min 0,35
Helisalvestuse digitaliseerimine ja koopia 1 min 0,80


Videosalvestused

Teenus Hulk Hind (€)
Digitaliseeritud videosalvestuse digikoopia (WMV) 1 min 1,00
Videosalvestuse digitaliseerimine ja koopia 1 min 2,00

3. Fotokoopiad

Fotod Formaat Hind (€)
Mustvalged fotod kuni 13x18 1,30
18x24 1,90
28x35 6,40
Värvilised fotod 10x15 1,60/ järgnevad 0,95
15x21 2,55/ järgnevad 1,30
21x30 6,40/ järgnevad 2,55
28x35 7,70/ järgnevad 3,85
30x40 9,60/ järgnevad 4,80

4. Arhiivimaterjalide mahapildistamine tellija vahenditega arhiivitöötaja juuresolekul

Materjal Hulk Hind (€)
originaalmaterjalid 1 lk, 1 foto jne 0,10
koopiad (kartoteegikaardid jm)   tasuta

Kõrgendatud hind:

a) koopiate kättetoimetamisel posti teel lisandub postiteenuse hind vastavalt Eesti Posti hinnakirjale;
b) suuremahuliste tellimuste (üle 100 lk valguskoopiatena, üle 20 lk/foto digikoopiatena) täitmisel kiirtööna (ühe päeva jooksul) lisandub alghinnale 50%;
c) materjali tiražeerimisel kommertseesmärkidel kehtib kuni kolmekordne koopiahind.

Soodustused

Hinnaalandus 25% kehtib:
- õpilastele ja üliõpilastele uurimistööde tegemiseks
- folkloorirühmadele
- Eesti Rahvaluule Arhiivi korrespondentidele

Tasuta saab ERA-le üle antud materjalist koopiad selle materjali koguja ja esitaja (v. a videomaterjalid, mille puhul sõlmitakse eraldi kokkulepe vastavalt konkreetsetele võimalustele).