Koopiate tellimine

1. Koopiaid valmistatakse ainult isiklikuks otstarbeks õppe-, uurimus- ja teadustöö eesmärgil AR-is säilitatavatest teavikutest vastavalt tellija poolt täidetud koopiate tellimise ja kasutamise lepingule (valguskoopiate puhul on leping kohustuslik alates 20 lk suurusest tellimusest).

2. Lubatud on vaid ühe koopia tegemine teosest või selle osast.

3. Koopiaid teevad AR (või Kirjandusmuuseumi) töötajad 1-5 tööpäeva jooksul vastavalt võimalustele ja tellija soovile.

4. Koopiaid ei valmistata Arhiivraamatukogus säilitatavatest trükistest, millest 
   4.1 säilitatakse ainult arhiiveksemplari;
   4.2 mis on suurekaustalises ja/või raskesti avanevas köites; 
   4.3 mis on halvasti säilinud (mille köide ja/või mille paber on defektne, hapraks muutunud, kulunud);
   4.4 noodid.

5. Kui materjalist on olemas kasutuskoopia, kasutatakse kopeerimisel seda, mitte originaalmaterjali. Lugeja poolt kopeerimiseks soovitava Arhiivraamatukogu teaviku seisundi ja koopiate valmistamise mooduse üle otsustab AR laenutaja.

6. Arhiivraamatukogus säilitatavatest trükistest valmistatakse valguskoopiaid ainult Kirjandusmuuseumi paberile (formaadid A4 ja A3) ja ainult paberilehe ühele poolele.

7. Tellija tasub koopiate eest vastavalt hinnakirjale sularahas teda teenindanud AR töötajale või ülekandega Kirjandusmuuseumi raamatupidamisse (ruum 305). Teenindaja on kohustatud fikseerima koopiate eest sularahas tasumise AR paljundustööde kaustas, kuhu tellija annab oma allkirja. Tellimused väljastatakse pärast arve tasumist. 


Hinnakiri

1. Valguskoopiad

Materjal Hulk Formaat Hind (€)
Valguskoopia trükisest, mis on
ilmunud pärast 1940. aastat
1 lehekülg A4 0,15
Valguskoopia trükisest, mis on
ilmunud pärast 1940. aastat
1 lehekülg A3 0,25
Valguskoopia trükisest, mis on
ilmunud 1860 - 1940. a.
1 lehekülg A4 0,25
Valguskoopia trükisest, mis on
ilmunud 1860 - 1940. a.
1 lehekülg A3 0,50
Valguskoopia trükisest, mis on
ilmunud enne 1860. aastat
1 lehekülg A4 0,40
Valguskoopia trükisest, mis on
ilmunud enne 1860. aastat
1 lehekülg A3 0,80
Kartoteegikaardid, ajalehelõigendid 1 lehekülg A4 0,05

2. Fotokoopiad

Fotod Formaat Hind (€)
Mustvalged fotod kuni 13x18 1,30
18x24 1,90
28x35 6,40
üle 28x35 kokkuleppel
Värvifotod 10x15 1,60/ järgnevad 0,95
15x21 2,55/ järgnevad 1,30
21x30 6,40/ järgnevad 2,55
28x35 7,70/ järgnevad 3,85
30x40 9,60/ järgnevad 4,80

3. Digiteerimine ja koopiad digiteeritud trükistest

Teenus Hulk Hind (€)
Digikoopia trükikvaliteediga (TIFF; mõõtkava 1:1) formaat kuni A3 tellija andmekandjale 1 lehekülg 3,20
Koopia digiteeritud trükisest 1 lehekülg 0,60

4. Arhiivimaterjalide mahapildistamine tellija vahenditega AR töötaja juuresolekul

Materjal Hulk Hind (€)
Originaalmaterjalid 1 lehekülg 0,10
Koopiad, kartoteegikaardid, ajalehelõigendid   tasuta

Kõrgendatud hind: 

a) Koopiate valmistamisel kiirtööna (üle 100 lk. valguskoopia või üle 20 digikoopia päeva jooksul) lisandub tellimuse alghinnale 50%;
b) tellimustele üle 20 teaviku, mille valiku teeb raamatukogu töötaja, lisandub alghinnale 50%;
c) kopeerimisel AR andmekandjale (CD, DVD), lisandub koopiate hinnale andmekandja hind (CD - 0,40 €, DVD - 0,80 €);
d) posti teel koopiate saatmisele lisandub kopeerimisteenuse arvele saatekulu vastavalt Eesti Posti hinnakirjale.