Eesti Kirjandusmuuseumi projekt „EKMi arendamine rahvusvahelisel tasemel digihumanitaaria keskuseks“

 

 

Digihumanitaaria konverentsid: http://www.folklore.ee/dh/

  

 

SFOSi kood: 2014-2020.4.01.16-0026
Periood: 2016–2022
Rahastus: 583 000 eurot
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist meetmest „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA)
Eesti Kirjandusmuuseum arendatakse ASTRA meetmest rahvusvahelisel tasemel digihumanitaaria keskuseks. Digitaliseerimine tagab paremad tingimused unikaalsete allikmaterjalide säilitamiseks.
Uued arhiivi- ja andmebaasilahendused loovad paremad võimalused teadlastele, ka avalikkuse jaoks lihtsustub arhiivimaterjalide kättesaadavus ja kasutamine.
Rahvusvahelistes võrgustikes ning doktorikooli töös osalemine tõstab muuseumi teadustöö kvaliteeti ning rahvusvahelist konkurentsivõimet.