KOOPIATE VALMISTAMINE EESTI KULTUURILOOLISES ARHIIVIS

1. EKLA-s säilitatavatest käsikirjadest, trükistest, fotodest ning heli- ja videomaterjalidest valmistatakse koopiaid teaduslikuks uurimistööks, kultuurilooliseks publikatsiooniks, õppetööks jms. vastavalt tellija poolt täidetud koopiate tellimise ja kasutamise lepingule.

2. Lepingut ei ole vaja täita juhul, kui tellimus ei ületa 20 lehte või 10 fotot.

3. Koopiaid valmistavad arhiivi töötajad 1-5 tööpäeva jooksul vastavalt võimalustele ja tellija soovile. Heli- ja videomaterjalist tehakse koopia kuni 1 kuu jooksul sõltuvalt tellimuse mahust.

4. Valguskoopiaid ei valmistata :

- köidetud käsikirjadest

- Õpetatud Eesti Seltsi kogu materjalidest

- graafilistest lehtedest

- juhul, kui kopeerimine kahjustab käsikirja ( defektsed, hapral ja kulunud paberil

ning vahapitseriga käsikirjad jm.).

5. Materjali seisundi ja koopiate valmistamise võimalikkuse ja mooduse üle otsustab tellijat teenindav EKLA töötaja.

6. Valguskoopiaid valmistatakse ainult Kirjandusmuuseumi paberile ja ainult paberilehe ühele poolele.

7. Originaalmaterjali ei kopeerita juhul, kui sellest on olemas kasutuskoopia.

8. Tellija tasub koopiate eest vastavalt hinnakirjale.

9. Arvete eest võib tellija tasuda sularahas teda teenindanud arhiivitöötajale. Pangaülekandega maksmise korral väljastab arve Kirjandusmuuseumi raamatupidamine. Tellimused väljastatakse pärast arve tasumist.

 


Hinnakiri

1. Valguskoopiad

Materjal

Hulk

Formaat

Hind (€)

Originaalkäsikirjad ja
-dokumendid

1 lehekülg

A4

0,35

1 lehekülg

A3

0,70

2. Fotokoopiad

Fotod

Formaat

Hind (€)

Mustvalged fotod

kuni 13x18

1,30

18x24

1,90

28x35

6,40

üle 28x35

kokkuleppel

Värvifotod

10x15

1,60/ järgnevad 0,95

15x21

2,55/ järgnevad 1,30

21x30

6,40/ järgnevad 2,55

28x35

7,70/ järgnevad 3,85

30x40

9,60/ järgnevad 4,80

3. Digiteerimine

Teenus

Hulk

Hind (€)

Originaalkäsikirjad ja
-dokumendid

1 lehekülg

3,20

Fotod ja negatiivid

1 tk 400 dpi

3,20

Fotod ja negatiivid

1 tk üle 400 dpi

kokkuleppehind

Klaasnegatiivid

1 tk

4,80

Koopia digiteeritud käsikirjast, fotost või negatiivist

1 lk. või 1 foto

1,60

Masinkirjakoopiad

1 lehekülg

0,70

Kõrgendatud hind:
- koopiate valmistamisel kiirtööna (üle 100 lehe valguskoopia või üle 20 digikoopia päeva jooksul) lisandub tellimuse alghinnale 50 %
- tellimustele üle 20 säiliku, mille valiku teeb arhiivitöötaja, lisandub alghinnale 50 %

4. Heli- ja videosalvestused

Teenus

Kestus

Hind (€)

Digitaliseeritud helisalvestuse digikoopia

1 min

0,35

Helisalvestuse digitaliseerimine ja koopia

1 min

0,80

Digitaliseeritud videosalvestuse digikoopia

1 min

1,00

Videosalvestuse digitaliseerimine ja koopia

1 min

2,00

- kopeerimisel arhiivi andmekandjale lisandub selle hind vastavalt 0,40 € (CD) ja 0,80 € (DVD) koopiate maksumusele
- posti teel koopiate saatmisele lisandub kopeerimisteenuse arvele saatekulu vastavalt Eesti Posti hinnakirjale
- EKLA arhiivimaterjalide mahapildistamine tellija vahenditega arhiivi ruumides on lubatud arhiivi töötaja juuresolekul. Ühe foto või lehekülje hind on 0,10 €