KOOPIATE TELLIMINE EESTI RAHVALUULE ARHIIVIS


1. Koopiate saamiseks täidab tellija koopiate tellimise ja kasutamise lepingu, milles on sätestatud kopeeritud materjali kasutamise nõuded ja piirangud.

2. Koopiaid teevad arhiivi (või muude Kirjandusmuuseumi osakondade) töötajad reeglina 1-5 tööpäeva jooksul. Seni digitaliseerimata materjalist digikoopiate tegemise tähtaeg sõltub tellimuse mahust ning määratakse iga tellimuse puhul eraldi.

3. Kui materjalist on olemas kasutuskoopia, kasutatakse kopeerimisel üldjuhul seda, mitte originaalmaterjali.

4. Köidetud originaalkäsikirjadest ei tehta üldjuhul valguskoopiaid.

5. Digitaliseeritud tekstikorpustest väljavõtete tegemine tuleb kooskõlastada vastava uurimisprojekti juhiga.

6. Arhiivist ei kopeerita terviklikke süstematiseeritud andmekogusid (näit. teema-valdkonnad elektroonilistest andmebaasidest, kartoteekidest, koopiamappidest).

7. Tellija tasub koopiate eest vastavalt hinnakirjale ülekandega talle esitatud arve alusel või sularahas.

8. Tellija saab koopiad kätte arhiivitöötajalt pärast arve tasumist.


Hinnakiri

1. Valguskoopiad

Materjal

Hulk

Formaat

Hind (€)

Köitmata originaalkäsikirjad

1 lehekülg

A4

0,35

1 lehekülg

A3

0,70

Köidetud originaalkäsikirjad (kopeeritakse erandjuhul)

1 lehekülg

A4

0,95

1 lehekülg

A3

1,30

Trükised, masinakirjakoopiad, registrid, kartoteegikaardid

1 lehekülg

A4

0,05

1 lehekülg

A3

0,15

2. Digitaliseerimine ja koopiad digitaliseeritud materjalist

Käsikirjad

Teenus

Hulk

Formaat

Hind (€)

Originaalkäsikirja elektrooniline koopia või väljatrükk pildina

1 lehekülg

A4, A5, A6

0,70

1 lehekülg

A3

0,95

Digitaliseeritud teksti väljatrükk

1800 tähemärki

 

0,35

Digitaliseeritud teksti elektrooniline koopia

1800 tähemärki

 

0,70


Fotod

Teenus

Hulk

Formaat

Hind (€)

Foto elektrooniline koopia

1 tk

1

1,60

Digitaliseeritud foto väljatrükk

1 tk

10x15

0,95

1 tk

18x24

1,28


Helisalvestused

Teenus

Hulk

Hind (€)

Digitaliseeritud helisalvestuse digikoopia

1 min

0,35

Helisalvestuse digitaliseerimine ja koopia

1 min

0,80


Videosalvestused

Teenus

Hulk

Hind (€)

Digitaliseeritud videosalvestuse digikoopia (WMV)

1 min

1,00

Videosalvestuse digitaliseerimine ja koopia

1 min

2,00

3. Fotokoopiad

Fotod

Formaat

Hind (€)

Mustvalged fotod

kuni 13x18

1,30

18x24

1,90

28x35

6,40

Värvilised fotod

10x15

1,60/ järgnevad 0,95

15x21

2,55/ järgnevad 1,30

21x30

6,40/ järgnevad 2,55

28x35

7,70/ järgnevad 3,85

30x40

9,60/ järgnevad 4,80

4. Arhiivimaterjalide mahapildistamine tellija vahenditega arhiivitöötaja juuresolekul

Materjal

Hulk

Hind (€)

originaalmaterjalid

1 lk, 1 foto jne

0,10

koopiad (kartoteegikaardid jm)

 

tasuta

Kõrgendatud hind:

a) koopiate kättetoimetamisel posti teel lisandub postiteenuse hind vastavalt Eesti Posti hinnakirjale;
b) suuremahuliste tellimuste (üle 100 lk valguskoopiatena, üle 20 lk/foto digikoopiatena) täitmisel kiirtööna (ühe päeva jooksul) lisandub alghinnale 50%;
c) materjali tiražeerimisel kommertseesmärkidel kehtib kuni kolmekordne koopiahind.

Soodustused

Hinnaalandus 25% kehtib:
- õpilastele ja üliõpilastele uurimistööde tegemiseks
- folkloorirühmadele
- Eesti Rahvaluule Arhiivi korrespondentidele

Tasuta saab ERA-le üle antud materjalist koopiad selle materjali koguja ja esitaja (v. a videomaterjalid, mille puhul sõlmitakse eraldi kokkulepe vastavalt konkreetsetele võimalustele).