Eesti-uuringute Tippkeskus

https://www.folklore.ee/CEES/

 

 

Eesti-uuringute Tippkeskus (CEES) tegeleb Eesti etniliste rühmade keele- ja kultuurinähtuste komplekssete uuringutega, nn makroskoopilise vaatega. Emblemaatiliste kultuurinähtuste kõrval vaadeldakse transnatsionaalsete ideede ja protsesside toimemehhanisme, samuti arendatakse arvutuslike, statistiliste ja muude digihumanitaaria võimaluste rakendamist humanitaarvaldkondades.

Eesti-uuringute Tippkeskuse uurimisrühmades osalevad teadustöötajad ja doktoranddi Eesti Kirjandusmuuseumist, Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnast, Eesti Keele Instituudist, Tallinna Ülikooli, Muusikaakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudist.