ETNOMUSIKOLOOGIA OSAKOND

 

Kontakt: Triinu Ojamaa
E-post: triinu@folklore.ee
Tel: +372 55990266
Faks: 7377 706

 Etnomusikoloogia osakond tegutseb projektipõhiselt aastast 1978 (vt Ajalugu).

Alates aastast 2014 on osakonna töö peatatud.

 

 Tegevusaruanded: 2011, 200920062004, 2003, 2002, 2001, 2000

 

Teaduslik  uurimistegevus

 

 Etnomusikoloogia osakond koondab teadustöötajaid, kes on saanud erineva akadeemilise ettevalmistuse: esindatud on folkloristika, muusika- ja tantsuantropoloogia, muusika- ja keeleteadus ning sotsiaalpsühholoogia.

 

Uurimistöös on peatähelepanu all muusika ja etnilise/regionaalse identiteedi vastastoime; uuritakse nii muusikat kui muusikaelu.

 

Muusikauuringud hõlmavad eesti pärimusmuusikat (regilaul, riimiline rahvalaul, pillimuusika), populaarmuusikat ja etno-fusion’it ning Põhja väikerahvaste improvisatsioonilist muusikat.

 

Muusikaelu uuringud hõlmavad muusikategevust folkloorigruppides (etnilised eestlased ja venekeelne vähemus) ning muusikasündmusi: folkloori- ja pärimusmuusika festivalid, traditsioonilised ja punk-laulupeod, läänediasporaa ESTO-festivalid ja regionaalsed Eesti Päevad Euroopas, Ameerikas ja Austraalias.

 

Uurimismaterjali saadakse akadeemiliste välitööde käigus, heli- ja videosalvestused on hoiustatud ERA-s ja EKLA-s. Viiakse läbi ankeetküsitlusi ja süvaintervjuusid teemal „Muusika ja identiteet“ eesti, vene, inglise ja rootsi keeles.

 

Etnomusikoloogia osakonna teadustöö peamised rahastamisallikad on Eesti Teadusfondi grandi-projektid ja Haridus- ja Teadusministeeriumi sihtfinantseeritavad  teadusprojektid.

 

Osakonna sariväljaanded on „Ars Musicae Popularis“ (asut. 1980) ja „Töid etnomusikoloogia alalt“ (asut. 2002).

 

2008–2013 ilmus 5 monograafiat