Eesti Kirjandusmuuseumi täitmata ametikohad

Andmebaasi spetsialist ja PHP-programmeerija

Eesti Kirjandusmuuseum on paljude humanitaarteadusalaste andmebaasidega Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav teadusasutus, kuhu otsime kogemustega andmebaaside spetsialisti, kes tuleb hästi toime PHP-programmeerimisega.

Kirjandusmuuseumi suurim ja keerukam süsteem on KIVIKE ehk KIrjandusmuuseumiVIrtuaalneKElder (http://kivike.kirmus.ee). 

Selle failirepositoorium-andmebaasisüsteemi haldamine ja arendamine on andmebaasi spetsialisti ülesanne.

TÖÖÜLESANDED KATSEAJAL:

 • Sybase andmebaasitarkvarast tingitud vigade tuvastamine KIVIKEse süsteemis;
 • PHP-programmeerimine.

HILISEMAD TÄIENDAVAD TÖÖÜLESANDED:

 • asutuse ühtse andmebaasiarhitektuuri väljatöötamine;
 • andmebaaside ja muude infosüsteemide konsolideerimise läbiviimine;
 • andmebaasidega seotud IT projektide koostamisel kolleegide nõustamine ja vajadusel osalemine projektides;
 • IT/andmebaaside dokumentatsiooni koostamine ja kaasajastamine.

PÕHINÕUDED:

 • Programmeerimiskeele PHP oskus;
 • Sybase andmebaasitarkvara tundmine;
 • andmebaaside haldamise ja arendamise töökogemus;
 • infotehnoloogiaalane haridus;
 • eesti keele oskus C1 tasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus.

KASUKS TULEB:

 • PostgreSQL-i tundmine;
 • MySQL-i tundmine;
 • teadmised vabavaralistest operatsioonisüsteemidest nagu FreeBSD, Red hat Linux, Debian Linux.

PAKUME:

 • Huvitavat tööd teadusasutuses, arenevat meeskonda, 35-päevast puhkust.

KONTAKT:

Elulugu (Curriculum vitae, CV) koos motivatsioonikirja ja orienteeruva palgasooviga palume saata Eesti Kirjandusmuuseumi personalijuhile Krista Ojasaarele (krista@kirmus.ee). Kandideerimise tähtaeg on 30.11.2017.