Eesti Kirjandusmuuseumi täitmata ametikohad

Eesti Kirjandusmuuseum kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

1) alates 1.05.2018 nooremteadur (0,5) kohapärimuse alal uurimisteema „Folkloor kultuurilise kommunikatsiooni protsessis: ideoloogiad ja kogukonnad“ (IUT22-4 ) täitmiseks

Ametiülesanne: Eesti koha- ja looduspärimuse uurimine ning osalemine rahvaluulearhiivi kohapärimusega seotud arendustegevuste kavandamisel ja teostamisel.

2) alates 1.05.2018 teadur (1,0) udmurdi rahvausundi, keele ja folkloori uurimise alal uurimisteema“ Folkloori narratiivsed ja usundilised aspektid“ (IUT22-5) täitmiseks

Ametiülesanne: Udmurdi kultuuripärandi objektide (materiaalne ja immateriaalne) fikseerimine ja uurimine rahvausundi, etnolingvistika ja folkloori kontekstis.

 

Konkursil osaleja esitab Eesti Kirjandusmuuseumi direktor nimele järgmised dokumendid:

  • avaldus
  • elulookirjeldus
  • haridust tõendav dokument või selle koopia
  • viimase viie aasta tähtsamate teaduspublikatsioonide ja teadusprojektide nimekiri
  • teemakohane tööplaan viieks aastaks

 

Dokumendid esitada hiljemalt 23. aprilliks 2018 aadressil Vanemuise 42, 51003 Tartu või kirmus@kirmus.ee.

 

Lisainfo tööülesannete jms kohta telefonil 58580190, krista.ojasaar@kirmus.ee