Eesti Kirjandusmuuseumi täitmata ametikohad

Andmebaaside spetsialist

 

Eesti Kirjandusmuuseum on paljude humanitaarteadusalaste andmebaasidega Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav asutus,  kuhu otsime kogemustega andmebaaside spetsialisti.
Asutuses on kasutusel vabavaralistel operatsioonisüsteemidel (nt FreeBSD, Red hat Linux, Debian Linux) jooksvad SQL (nt MySQL, PostgreSQL, ka Sybase) andmebaasisüsteemid. Nende haldamine ja arendamine on andmebaaside spetsialisti ülesanne.

TÖÖÜLESANDED:
•    andmebaaside ja muude infosüsteemide konsolideerimise läbiviimine;
•    asutuse ühtse andmebaasiarhitektuuri väljatöötamine;
•    andmebaasidega seotud IT projektide koostamine, kolleegide nõustamine ja vajadusel osalemine projektides;
•    IT/andmebaaside dokumentatsiooni koostamine ja kaasajastamine.
PÕHINÕUDED:
•    andmebaaside haldamise ja arendamise töökogemus;
•    infotehnoloogiaalane haridus;
•    eesti keele oskus C1 tasemel, võõrkeelte oskus;  
•    andmebaasialaste printsiipide juhendamise/tutvustamise oskus humanitaarteadlastele;
•    vähemalt ühe objektorienteeritud programmeerimiskeele tundmine;
•    selge suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus, algatusvõime, otsustus- ja vastutusvõime, tasakaalukus ja pingetaluvus, kohusetunne.
KASUKS TULEB:
•    tööalane kokkupuude humanitaarteadusalaste andmebaaside või muude humanitaarteaduste infosüsteemidega;
•    riigihangete koostamise kogemus;
•    hea suhtlemisoskus;
•    programmeerimise oskus;
•    arvutivõrkude tööpõhimõtete tundmine.


KONTAKT:
Elulugu (Curriculum vitae, CV) koos motivatsioonikirja ja orienteeruva palgasooviga palume saata Eesti Kirjandusmuuseumi personalijuhile Krista Ojasaarele (krista@kirmus.ee).