Eesti Kirjandusmuuseumi täitmata ametikohad

Andmebaaside spetsialist


Eesti Kirjandusmuuseum on paljude humanitaarteadusalaste andmebaasidega Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav asutus,  kuhu otsime kogemustega andmebaaside spetsialisti.
Asutuses on kasutusel vabavaralistel operatsioonisüsteemidel (nt FreeBSD, Red hat Linux, Debian Linux) jooksvad SQL (nt MySQL, PostgreSQL, ka Sybase) andmebaasisüsteemid. Nende haldamine ja arendamine on andmebaaside spetsialisti ülesanne.

TÖÖÜLESANDED:
•    andmebaaside ja muude infosüsteemide konsolideerimise läbiviimine;
•    asutuse ühtse andmebaasiarhitektuuri väljatöötamine;
•    andmebaasidega seotud IT projektide koostamisel kolleegide nõustamine ja vajadusel osalemine projektides;
•    IT/andmebaaside dokumentatsiooni koostamine ja kaasajastamine.
PÕHINÕUDED:
•    andmebaaside haldamise ja arendamise töökogemus;
•    infotehnoloogiaalane haridus;
•    eesti keele oskus C1 tasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus;  
•    selge suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus, algatusvõime, otsustus- ja vastutusvõime, tasakaalukus ja pingetaluvus, kohusetunne.
KASUKS TULEB:
•    tööalane kokkupuude humanitaarteadusalaste andmebaaside või muude humanitaarteaduste infosüsteemidega;
KONTAKT:
Elulugu (Curriculum vitae, CV) koos motivatsioonikirja ja orienteeruva palgasooviga palume saata Eesti Kirjandusmuuseumi personalijuhile Krista Ojasaarele (krista@kirmus.ee). Kandideerimise tähtaeg on 15.05.2017.