Eesti Kirjandusmuuseumi täitmata ametikohad

Eesti Kirjandusmuuseum kuulutab välja konkursi uurimisteema „Kirjanduse formaalsed ja informaalsed võrgustikud kultuuriloo allikate põhjal“ (IUT22-2) täitmiseks järgmistele ametikohtadele:
1) IUT22-2 vanemteadur 1,0 alates 1.09.2017 võrdleva kirjandusteaduse ja eesti-saksa kirjandussuhete alal
Ametiülesanne: Eesti kirjanduse suhete uurimine saksakeelse kirjandus- ja kultuuriruumiga mälu-uuringute ja tunnistamise raamistikus ning Eesti Kultuuriloolise Arhiivi saksakeelse käsikirjalise pärandi uurimine.
2) IUT22-2 teadur 1,0 alates 1.09.2017 kirjandusteaduse ja pagulaseestlaste uurimise alal
Ametiülesanne: Bernard Kangro kirjandusliku pärandi, pagulaseestlaste omaelulookirjutuse ja trauma kirjanduslike kujutamisviiside uurimine.

Konkursil osaleja esitab Eesti Kirjandusmuuseumi direktor nimele järgmised dokumendid:
1)    avaldus
2)    elulookirjeldus
3)    haridust tõendav dokument või selle koopia
4)    viimase viie aasta tähtsamate teaduspublikatsioonide ja teadusprojektide nimekiri
5)    teemakohane tööplaan viieks aastaks

Dokumendid esitada hiljemalt 5. juuniks 2017 aadressil Vanemuise 42, 51003 Tartu või kirmus@kirmus.ee.

Lisainfo tööülesannete jms kohta telefonil 58580190, krista@kirmus.ee