Eesti Kirjandusmuuseumi täitmata ametikohad

20.03.2019

Eesti Kirjandusmuuseum kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

1) alates 1.05.2019 juhtivteadur (1,0) vanema usundiloo alal uurimisteema “Folkloori narratiivsed ja usundilised aspektid“ (IUT22-5) täitmiseks.

Ametikoht eeldab väga head religiooniarheoloogia ja vanema usundiloo alast kompetentsi, koostöökogemusi rahvusvahelise uurimistöö kavandamisel ja koordineerimisel.

2) alates 1.05.2019 vanemteadur (1,0) usundiliste narratiivide ja praktikate alal uurimisteema “Folkloori narratiivsed ja usundilised aspektid“ (IUT22-5) täitmiseks.

Ametikoht eeldab töökogemust pika ajaperioodi ainestikuga ja valmidust koostööks interdistsiplinaarsetes rühmades, samuti interdistsiplinaarse suundumusega humanitaarteaduste doktorikooli ürituste korraldamist.

3) alates 1.05.2019 vanemteadur (1,0) biograafika ja eksiilkirjanduse uuringute uurimisteema –„Kirjanduse formaalsed ja informaalsed võrgustikud kultuuriloo allikate põhjal“ (IUT22-2) täitmiseks.

Ametikoht eeldab pikaajalist kogemust biograafika ja eksiilkirjanduse uurimisel trauma uuringute raamistikus, samuti pikaajalist kogemust töötamisel kultuurilooliste allikatega ja valmidust koostööks interdistsiplinaarsetes rühmades.

 

Konkursil osaleja esitab Eesti Kirjandusmuuseumi direktor nimele järgmised dokumendid:

  • avaldus
  • elulookirjeldus
  • haridust tõendav dokument või selle koopia
  • viimase viie aasta tähtsamate teaduspublikatsioonide ja teadusprojektide nimekiri
  • teemakohane tööplaan viieks aastaks

 

Dokumendid esitada hiljemalt 2. aprilliks 2019 aadressil Vanemuise 42, 51003 Tartu või kirmus@kirmus.ee.