EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI VÄLJAANDED 2017

                                    Merike Kiipus
 

TRÜKISED

 

 1. 7th International Conference “Across Borders VII: Cultures in Dialogue”, April 27–29, 2017 Estonian Literary Museum, Estonian National Museum / editor: Liisi Laineste. Tartu : ELM Scholarly Press, 2017. 116 lk.
 2. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum.
 •  Vol. 67 / Guest editor: Janika Oras. 2017. 208 lk.
 1. Hiiemäe, Mall. Väike linnuraamat rahvapärimusest. Looduse sõnumitoojad. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 244 lk. 2. parand. tr
 2. Igal lapsel oma õnn : sünniuskumused / Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostanud ja toimetanud Reeli Reinaus. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 143 lk.
 3. Kaheteistkümnes Eesti folkloristide talvekonverents „Folkloor ja avalikkus“ = Estonian Folklorists’ 12th Winter Conference „Folklore and the Public“ 2. Ja 3. Märtsil 2017 Voore Puhkekeskuses / koostanud Katre Kikas, Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets, Tiina Mällo, Nikolay Kuznetsov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 40 lk.
 4. Keel on teekond. Diakroonilise ja sünkroonilise keelekäsitluse piirimail. Katre Õimu mälestusele pühendatud konverents 17. veebruaril 2017 Tallinna Ülikoolis uus- Sadama 5, auditoorium M-134 / koostajad Pille Eslon, Piret Voolaid ; Katre Õimu bibliograafia koostanud Kaie Oks ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 36 lk.
 5. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus.
 •  Nr. 66. Virumaa rahvakultuur I / külalistoimetaja Mall Hiiemäe. 2017. 192 lk
 1. Ristteel / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; toimetajad Ave Goršič, Inge Annom. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 116 lk. ( Pro folkloristika ; 18)

              

              E- väljaanded

 

 1. 7th International Conference “Across Borders VII: Cultures in Dialogue”, April 27–29, 2017 Estonian Literary Museum, Estonian National Museum / editor: Liisi Laineste. Tartu : ELM Scholarly Press, 2017. 116 lk. – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/AcrossBorders/2017/borders2017web_abstracts.pdf
 2. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum.
 1. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik ; guest editor Aimar Ventsel. Tartu : Estonian National Museum.

 

 1. Kaheteistkümnes Eesti folkloristide talvekonverents „Folkloor ja avalikkus“ = Estonian Folklorists’ 12th Winter Conference „Folklore and the Public“ 2. Ja 3. Märtsil 2017 Voore Puhkekeskuses / koostanud Katre Kikas, Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets, Tiina Mällo, Nikolay Kuznetsov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 40 lk. – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2017/ftk/teesid.pdf/

 

 1. Keel on teekond. Diakroonilise ja sünkroonilise keelekäsitluse piirimail. Katre Õimu mälestusele pühendatud konverents 17. veebruaril 2017 Tallinna Ülikoolis uus- Sadama 5, auditoorium M-134 / koostajad Pille Eslon, Piret Voolaid ; Katre Õimu bibliograafia koostanud Kaie Oks ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 36 lk. – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2017/keel/tallinn2017.pdf/
 2. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus.
 1. Noorte hääled : noorte etnoloogide ja folkloristide konverents : Tartus, 26. aprilil 2017 : ettekannete kokkuvõtted / Eesti Rahva Muuseum; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad: Ave Goršič, Piret Koosa. Tartu : Eesti Rahva Muuseum : Eesti Kirjandusmuuseum, 2017– http://www.folklore.ee/era/nt/NTteesid2017.pdf/
 2. Pärnumaa rahvalaule ja pillilugusid. Audru, Tõstamaa, Tori ja Vändra kihelkond = Traditional Songs and Instrumental Pieces from Pärnumaa. Audru, Tõstamaa, Tori and Vändra parishes / koostaja Ingrid Rüütel ; toimetaja Janika Oras. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 1 CD + 32 lk. – (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist, 17 ; 10).

               

            Koostööväljaanded

 

 1. Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad / Tartu Ülikool ; Eesti Kirjandusmuuseum ; koostajad ja toimetajad Leena Kurvet-Käosaar ja Marin Laak. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. 334 lk. (Studia litteraria Estonica ; 18) – ilmus 2017
 2. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik ; guest editor Aimar Ventsel. Tartu : Estonian National Museum.
 •  Vol. 10, No. 2. 2016. 108 lk. – ilmus 2017
 1. Noorte hääled : noorte etnoloogide ja folkloristide konverents : Tartus, 26. aprilil 2017 : ettekannete kokkuvõtted / Eesti Rahva Muuseum; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad: Ave Goršič, Piret Koosa. Tartu : Eesti Rahva Muuseum : Eesti Kirjandusmuuseum, 2017. 16 lk.
 2. Paales, Liina. Kurtide rahvarühm : kehastus, kultuur ja nimed / Eesti Kirjandusmuuseum ; Tartu Ülikool ; toimetaja Kanni Labi. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2016. 432 lk. (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast , 11) – ilmus 2017.
 3. Trames : journal of the humanities and social sciences : an official publication of the Estonian Academy of Sciences and the University of Tartu / editor in chief Urmas Sutrop, Estonian Literary Museum and the University of Tartu.