EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI VÄLJAANDED 2017

                                    Merike Kiipus
 

TRÜKISED

 

 1. 7th International Conference “Across Borders VII: Cultures in Dialogue”, April 27–29, 2017 Estonian Literary Museum, Estonian National Museum / editor: Liisi Laineste. Tartu : ELM Scholarly Press, 2017. 116 lk.
 2. Archives as knowledge hubs : initiatives and influences : abstracts : Estonian Literary Museum September 25–28, 2017 Tartu, Estonia / editors Ave Goršič, Risto Järv, Mari Sarv ; Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu : ELM Scholarly Press, 2017. 86 lk.
 3. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum. Vol. 67 / Guest editor: Janika Oras. 2017. 208 lk.; Vol. 68 / Guest editor: Janika Oras. 2017. 200 lk.; Vol. 69 / Guest editor: Eda Kalmre. 2017. 216 lk.
 4. Hiiemäe, Mall. Väike linnuraamat rahvapärimusest. Looduse sõnumitoojad. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 244 lk. 2. parand. tr.
 5. Igal lapsel oma õnn : sünniuskumused / Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostanud ja toimetanud Reeli Reinaus. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 143 lk.
 6. Kaheteistkümnes Eesti folkloristide talvekonverents „Folkloor ja avalikkus“ = Estonian Folklorists’ 12th Winter Conference „Folklore and the Public“ 2. Ja 3. Märtsil 2017 Voore Puhkekeskuses / koostanud Katre Kikas, Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets, Tiina Mällo, Nikolay Kuznetsov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 40 lk.
 7. Keel on teekond. Diakroonilise ja sünkroonilise keelekäsitluse piirimail. Katre Õimu mälestusele pühendatud konverents 17. veebruaril 2017 Tallinna Ülikoolis uus- Sadama 5, auditoorium M-134 / koostajad Pille Eslon, Piret Voolaid ; Katre Õimu bibliograafia koostanud Kaie Oks ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 36 lk.
 8. Kirjanduse piirid : kirjandusteaduse VII suvekool (XXIV kevadkool), 7.–8. juuli 2017 : teesid / koostanud: Krista Ojasaar ; toimetaja Kanni Labi. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2006. 40 lk.
 9. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus. Nr. 66. Virumaa rahvakultuur I / külalistoimetaja Mall Hiiemäe. 2017. 192 lk. Nr. 67. Virumaa rahvakultuur II / külalistoimetaja Mall Hiiemäe. 2017. 264 lk.
 10. Remmel, Mari-Ann. Vennaste ja vete vald : Nabala kohajutud / [toimetaja ja registri koostaja: Valdo Valper ; kujundaja: Angelika Schneider] ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu : EKM Teaduskirjastus ; Nabala : MTÜ Sõmerlased, 2017. 509 lk.
 11. Ristteel / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; toimetajad Ave Goršič, Inge Annom. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 116 lk. ( Pro folkloristika ; 18)

              

              E- väljaanded

 

 1. 7th International Conference “Across Borders VII: Cultures in Dialogue”, April 27–29, 2017 Estonian Literary Museum, Estonian National Museum / editor: Liisi Laineste. Tartu : ELM Scholarly Press, 2017. 116 lk. – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/AcrossBorders/2017/borders2017web_abstracts.pdf
 2. Archives as knowledge hubs : initiatives and influences : abstracts : Estonian Literary Museum September 25–28, 2017 Tartu, Estonia / editors Ave Goršič, Risto Järv, Mari Sarv ; Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu : ELM Scholarly Press, 2017. 86 lk. – http://www.folklore.ee/era/conference2017/ERA90abstracts.pdf
 3. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum. Vol. 67 / Guest editor: Janika Oras. 2017. 208 lk. –http://www.folklore.ee/folklore/vol67/ Vol. 68 / Guest editor: Janika Oras. 2017. 200 lk. – http://www.folklore.ee/folklore/vol68/
 4. Hiiumaa rahvalaulud, pillilood ja tantsud = Traditional Songs, Instumental Pieces and Dances of Hiiumaa / koostanud Helen Kõmmus. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 1 CD, 1 DVD, 35 lk (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist ; 11) 
 5. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum. Vol. 10, No. 2, 2016– http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/download/19/pdf_132/ Vol. 11, No. 1, 2017 – http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/viewIssue/20/pdf_133/
 6. Kaheteistkümnes Eesti folkloristide talvekonverents „Folkloor ja avalikkus“ = Estonian Folklorists’ 12th Winter Conference „Folklore and the Public“ 2. Ja 3. Märtsil 2017 Voore Puhkekeskuses / koostanud Katre Kikas, Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets, Tiina Mällo, Nikolay Kuznetsov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 40 lk. – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2017/ftk/teesid.pdf/ 
 7. Keel on teekond. Diakroonilise ja sünkroonilise keelekäsitluse piirimail. Katre Õimu mälestusele pühendatud konverents 17. veebruaril 2017 Tallinna Ülikoolis uus- Sadama 5, auditoorium M-134 / koostajad Pille Eslon, Piret Voolaid ; Katre Õimu bibliograafia koostanud Kaie Oks ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 36 lk. – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2017/keel/tallinn2017.pdf/
 8. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuurilooline Arhiiv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2017. (Studia humaniora Estonica). Nr. 19. 2017. Vabanumber / koostaja: Matin Laak ; toimetaja: Kanni Labi. 195 lk.– http://media.voog.com/0000/0013/5100/files/Methis19_sisu_165x245_veebi%20(1).pdf
 9. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus. Nr. 66. Virumaa rahvakultuur I / külalistoimetaja Mall Hiiemäe. 2017. 192 lk. – http://www.folklore.ee/tagused/nr66/ Nr. 67. Virumaa rahvakultuur II / külalistoimetaja Mall Hiiemäe. 2017. 264 lk.– http://www.folklore.ee/tagused/nr67/
 10. Noorte hääled : noorte etnoloogide ja folkloristide konverents : Tartus, 26. aprilil 2017 : ettekannete kokkuvõtted / Eesti Rahva Muuseum; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad: Ave Goršič, Piret Koosa. Tartu : Eesti Rahva Muuseum : Eesti Kirjandusmuuseum, 2017– http://www.folklore.ee/era/nt/NTteesid2017.pdf/
 11. Pärnumaa rahvalaule ja pillilugusid. Audru, Tõstamaa, Tori ja Vändra kihelkond = Traditional Songs and Instrumental Pieces from Pärnumaa. Audru, Tõstamaa, Tori and Vändra parishes / koostaja Ingrid Rüütel ; toimetaja Janika Oras. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 1 CD, 35 lk. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist ; 10).
 12. Täisminevik / luulevaliku koostanud: Leelo Tungal; heli: Jaan Tamm. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts : CD Lahendused, 2017. 1 CD. (Kirjanike hääled ; 11)

               

            Koostööväljaanded

 

 1. 101 Eesti arheoloogilist leidu / Tõnno Jonuks, Kristiina Johanson ; toimetanud Malle Kiirend. Tallinn : Varrak, 2017, 223 lk.
 2. Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad / Tartu Ülikool ; Eesti Kirjandusmuuseum ; koostajad ja toimetajad Leena Kurvet-Käosaar ja Marin Laak. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. 334 lk. (Studia litteraria Estonica ; 18) – ilmus 2017
 3. Annus, Epp. Soviet postcolonial studies : a view from the western borderlands / Epp Annus. London ; New York : Routledge, 2017. xvi, 281 lk. (BASEES/Routledge series on Russian and East European studies ; 112)
 4. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum. Vol. 10, No. 2, 2016, 108 lk. – ilmus 2017;  Vol. 11, No. 1, 2017, 178 lk.
 5. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuurilooline Arhiiv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2017. (Studia humaniora Estonica). Nr. 19. 2017. Vabanumber / koostaja: Matin Laak ; toimetaja: Kanni Labi. 195 lk.
 6. Noorte hääled : noorte etnoloogide ja folkloristide konverents : Tartus, 26. aprilil 2017 : ettekannete kokkuvõtted / Eesti Rahva Muuseum; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad: Ave Goršič, Piret Koosa. Tartu : Eesti Rahva Muuseum : Eesti Kirjandusmuuseum, 2017. 16 lk.
 7. Paales, Liina. Kurtide rahvarühm : kehastus, kultuur ja nimed / Eesti Kirjandusmuuseum ; Tartu Ülikool ; toimetaja Kanni Labi. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2016. 432 lk. (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast , 11) – ilmus 2017.
 8. Trames : journal of the humanities and social sciences : an official publication of the Estonian Academy of Sciences and the University of Tartu / editor in chief Urmas Sutrop, Estonian Literary Museum and the University of Tartu. Vol 21, No 1. 2017. – http://www.eap.ee/27851/; Vol 21, No 2. 2017. – http://www.eap.ee/28736/ ; Vol 21, No 3. 2017.