EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI VÄLJAANDED 2017

                                    Merike Kiipus

 

TRÜKISED

1.     Hiiemäe, Mall. Väike linnuraamat rahvapärimusest. Looduse sõnumitoojad. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 244 lk. 2. parand. tr
2.    Igal lapsel oma õnn : sünniuskumused / Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostanud ja toimetanud Reeli Reinaus. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 143 lk.
3.     Kaheteistkümnes Eesti folkloristide talvekonverents „Folkloor ja avalikkus“ = Estonian Folklorists’ 12th Winter Conference „Folklore and the Public“ 2. Ja 3. Märtsil 2017 Voore Puhkekeskuses  / koostanud Katre Kikas, Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets, Tiina Mällo, Nikolay Kuznetsov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 40 lk.
4.    Keel on teekond. Diakroonilise ja sünkroonilise keelekäsitluse piirimail. Katre Õimu mälestusele pühendatud konverents 17. veebruaril 2017 Tallinna Ülikoolis uus- Sadama 5, auditoorium M-134 / koostajad Pille Eslon, Piret Voolaid ; Katre Õimu bibliograafia koostanud Kaie Oks ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 36 lk.
    
     E- väljaanded

5.         Kaheteistkümnes Eesti folkloristide talvekonverents „Folkloor ja avalikkus“ = Estonian Folklorists’ 12th Winter Conference „Folklore and the Public“ 2. Ja 3. Märtsil 2017 Voore Puhkekeskuses  / koostanud Katre Kikas, Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets, Tiina Mällo, Nikolay Kuznetsov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 40 lk. – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2017/ftk/teesid.pdf
6.    Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik ; guest editor Aimar Ventsel. Tartu : Estonian National Museum.
Vol. 10, No. 2. 2016– http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/download/19/pdf_132
7.    Keel on teekond. Diakroonilise ja sünkroonilise keelekäsitluse piirimail. Katre Õimu mälestusele pühendatud konverents 17. veebruaril 2017 Tallinna Ülikoolis uus- Sadama 5, auditoorium M-134 / koostajad Pille Eslon, Piret Voolaid ; Katre Õimu bibliograafia koostanud Kaie Oks ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 36 lk. – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2017/keel/tallinn2017.pdf
        
     Koostööväljaanded

8.     Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pingeväljad / Tartu Ülikool ; Eesti Kirjandusmuuseum ; koostajad ja toimetajad Leena Kurvet-Käosaar  ja Marin Laak. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. 334 lk. (Studia litteraria Estonica ; 18) – ilmus 2017
9.    Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik ; guest editor Aimar Ventsel. Tartu : Estonian National Museum.
        Vol. 10, No. 2. 2016. 108 lk. – ilmus 2017
10.    Paales, Liina. Kurtide rahvarühm : kehastus, kultuur ja nimed / Eesti Kirjandusmuuseum ; Tartu Ülikool ; toimetaja Kanni Labi. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2016. 432 lk. (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast , 11) – ilmus 2017