EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI VÄLJAANDED 2018

 

                                                                                                          Merike Kiipus

  

TRÜKISED

 

 

 1. 30th ISHS Conference „Humour: Positively (?) Transforming“, 25–29 June 2018 Tallinn, Estonia : Book of Abstracts / Estonian Literary Museum Centre of Excellence in Estonian Studies ; editing: Liisi Laineste and Anastasiya Fiadotava. Tartu : ELM Scholarly Press, 2018. 152 lk.
 2. 30th ISHS Conference „Humour: Positively (?) Transforming“, 25–29 June 2018 Tallinn, Estonia : Programme / Estonian Literary Museum Centre of Excellence in Estonian Studies. Tartu : ELM Scholarly Press, 2018. 15 lk.
 3. Balkan and Balticum. Current Studies in the Postsocialist Space / edited by Ekaterina Anastasova and Mare Kõiva. Tartu : ELM Scholarly Press, 2017. 310 lk. (Sator : artikleid usundi- ja kombeloost ; 18) – [ilmus 2018]
 4. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum. Vol. 71 / Guest editor: Liisi Laineste. 2018. 224 lk.; Vol. 72 / Guest editor: Tatsiana Valodzina. 2018. 232 lk.
 5. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus. Nr. 70. Suulisus, kirjalikkus, digitaalsus / külalistoimetaja Tiiu Jaago. 2018. 208 lk.; Nr. 71. Elulugu ja rahvaluule / külalistoimetaja Tiiu Jaago. 2018. 232 lk.
 6. New Beginnings of Baltic Diaspora, 26–29 June 2018 Tartu, Estonia : Program and Abstracts / compiled by Maarja Hollo ; edited by Aino Lokk, Marika Liivamägi. Tartu : The Estonian Literary Museum Scholarly Press, 2018. 42 lk.
 7. Nõiduslikus sõõris. Eesti kunstnik Lõunaristi all. Gunnar Neeme 100 : kunsti- ja arhiivinäitus / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2018. 1 voldik.
 8. Olgem eurooplased, aga saagem ka eestlasteks! Dialoogid Eestiga : Eesti-uuringute Tippkeskuse kevadkonverents, 27.–28. aprillini Rakveres : kava ja ettekannete teesid / Eesti Kirjandusmuuseum ; Eesti-uuringute Tippkeskus ; koostanud Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2018. 52 lk.
 9. Rahvuslus ja rahvusmõte : kirjandusteaduse VIII suvekool (XXV kevadkool), 15.–16. juunil 2018 Liivi muuseumis : teesid, [Rupsi küla, Alatskivi vald] / [Eesti Kirjandusmuuseum ; koostaja Krista Ojasaar ; toimetaja Kanni Labi ; kaanekujundus ja küljendus: Kanni Labi]. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2018. 38 lk.
 10. Rüütel, Ingrid. Pärnumaa laule ja lugusid / Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 496 lk. (Mis on jäänud jälgedesse ; 3) – [ilmus 2018]
 11. Миссия выполнима. Перспективы изучения фольклора / Эстонский литературный музей ; toimetajad Маре Кыйва, Татьяна Володина. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2018. 416 lk. (Sator ; 19)

E- väljaanded

 1. 30th ISHS Conference „Humour: Positively (?) Transforming“, 25–29 June 2018 Tallinn, Estonia : Book of Abstracts / Estonian Literary Museum Centre of Excellence in Estonian Studies ; editing: Liisi Laineste and Anastasiya Fiadotava. Tartu : ELM Scholarly Press, 2018. 152 lk. – https://www.folklore.ee/rl/fo/konve/ishs2018/wp-content/uploads/2017/10/ishs2018_abstractbook_web.pdf
 2. Balkan and Balticum. Current Studies in the Postsocialist Space / edited by Ekaterina Anastasova and Mare Kõiva. Tartu : ELM Scholarly Press, 2017. 310 lk. (Sator : artikleid usundi- ja kombeloost ; 18) ; 18) – http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator18/ [ilmus 2018]
 3. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum. Vol. 71 / Guest editor: Liisi Laineste. 2018 – http://folklore.ee/folklore/vol71/
 4. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum. Vol. 11, No. 2, 2017– http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/viewIssue/21/pdf_134/ [ilmus 2018]
 5. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus. Nr. 70. Suulisus, kirjalikkus, digitaalsus / külalistoimetaja Tiiu Jaago. 2018– http://www.folklore.ee/tagused/nr70/
 6. Olgem eurooplased, aga saagem ka eestlasteks! Dialoogid Eestiga : Eesti-uuringute Tippkeskuse kevadkonverents, 27.–28. aprillini Rakveres : kava ja ettekannete teesid / Eesti Kirjandusmuuseum ; Eesti-uuringute Tippkeskus ; koostanud Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2018 – https://www.folklore.ee/CEES/2018/kevad/cees2018kevad.pdf
 7. Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid : [veebiväljaanne] / kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel ; toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2018. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist , 8) – https://www.folklore.ee/pubte/eraamat/saaremaa/ee/index

Koostööväljaanded

 1. Gunnar Neeme : Lõunaristi all – eesti kunstnik Austraalias = Gunnar Neeme. Under the Southern Cross – an Estonian Artist in Australia / näituse kuraator ja raamatu koostaja Kersti Koll. Tallinn : Eesti Kunstimuuseum, 2018. 164 lk. (Koostööpartner: Eesti Kirjandusmuuseum).
 2. Hiiemäe, Mall. Virumaa kalendripärimus / Eesti Kirjandusmuuseum Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu – Rakvere : EKM Teaduskirjastus : Viru Instituut, 2018. 281 lk.
 3. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum.  Vol. 11, No. 2, 2017, 148 lk. – [ilmus 2018]
 4. Maailma kõige ilusam naine. Lumivalgukeste lood / Eesti Kirjandusmuuseum ; Tartu Ülikool; koostanud, toimetanud ja kommenteerinud Urmas Sutrop ; tõlkinud Urmas Sutrop jt. Tallinn – Tartu : EKSA ja EKM Teaduskirjastus, 2018. 991 lk. (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast ; 10)
 5. Minu elu ja armastus. Eesti rahva elulood. 1 köide / koostanud Rutt Hinrikus ja Tiina Ann Kirss; toimetanud: Rutt Hinrikus, Tiina Ann Kirss, Ülle Kaart. Tallinn : Tänapäev : Eesti Kirjandusmuuseum, 2018. 487 lk.
 6. Minu elu ja armastus. Eesti rahva elulood. 2. köide / koostanud Rutt Hinrikus ja Tiina Ann Kirss; toimetanud: Rutt Hinrikus, Tiina Ann Kirss, Ülle Kaart. Tallinn : Tänapäev : Eesti Kirjandusmuuseum, 2018. 536 lk.