EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI VÄLJAANDED 2018

 

                                                                                                          Merike Kiipus

  

TRÜKISED

 

 

 1. 30th ISHS Conference „Humour: Positively (?) Transforming“, 25–29 June 2018 Tallinn, Estonia : Book of Abstracts / Estonian Literary Museum Centre of Excellence in Estonian Studies ; editing: Liisi Laineste and Anastasiya Fiadotava. Tartu : ELM Scholarly Press, 2018. 152 lk.
 2. 30th ISHS Conference „Humour: Positively (?) Transforming“, 25–29 June 2018 Tallinn, Estonia : Programme / Estonian Literary Museum Centre of Excellence in Estonian Studies. Tartu : ELM Scholarly Press, 2018. 15 lk.
 3. The 2018 Annual Conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies "On the Move: Migration and Diasporas" : Abstracts. November 29 –Dec 01 2018 Estonian literary Museum, Tartu / edited by Leena Kurvet-Käosaar, Triinu Ojamaa. Tartu : ELM Scholarly Press, 2018. 98 lk.
 4. Balkan and Balticum. Current Studies in the Postsocialist Space / edited by Ekaterina Anastasova and Mare Kõiva. Tartu : ELM Scholarly Press, 2017. 310 lk. (Sator : artikleid usundi- ja kombeloost ; 18) – [ilmus 2018]
 5. Expressions and Impressions: Personal and Communal Aspects of Traditional Singing : Conference Abstracts. November 7–9, 2018 Estonian Literary Museum, Estonian Folklore Archives / editor Taive Särg. Tartu : ELM Scholarly Press, 2018. 73 lk.
 6. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum. Vol. 71 / Guest editor: Liisi Laineste. 2018. 224 lk.; Vol. 72 / Guest editor: Tatsiana Valodzina. 2018. 232 lk.; Vol. 73 / Guest editors: Jurij Fikfak Božidar Jezenik. 2018. 199 lk.; Vol. 74 2018. 168 lk.
 7. Kalmre, Eda. What a Wonderful World of Legends! : Articles on rumours and legends / autor, compiler and editor: Eda Kalmre. Tartu : ELM Scholarly Press, 2018. 302 lk.
 8. Kas keelata või lubada? Tsensuur Eestis XX sajandil : 62. Kreutzwaldi päevade konverents Eesti Kirjandusmuuseumis 18. ja 19. detsembril 2018. Teesid : pühendatud vello Paatsile / koostanud Kristi Metste, Anu Raudsepp, Marin Laak ; toimetanud Külliki Kuusk. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2018. 23 lk.
 9. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus. Nr. 70. Suulisus, kirjalikkus, digitaalsus / külalistoimetaja Tiiu Jaago. 2018. 208 lk.; Nr. 71. Elulugu ja rahvaluule / külalistoimetaja Tiiu Jaago. 2018. 232 lk.; Nr. 72. Rahvameditsiin 2018. 200 lk.
 10. New Beginnings of Baltic Diaspora, 26–29 June 2018 Tartu, Estonia : Program and Abstracts / compiled by Maarja Hollo ; edited by Aino Lokk, Marika Liivamägi. Tartu : The Estonian Literary Museum Scholarly Press, 2018. 42 lk.
 11. Nõiduslikus sõõris. Eesti kunstnik Lõunaristi all. Gunnar Neeme 100 : kunsti- ja arhiivinäitus / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2018. 1 voldik.
 12. Olgem eurooplased, aga saagem ka eestlasteks! Dialoogid Eestiga : Eesti-uuringute Tippkeskuse kevadkonverents, 27.–28. aprillini Rakveres : kava ja ettekannete teesid / Eesti Kirjandusmuuseum ; Eesti-uuringute Tippkeskus ; koostanud Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2018. 52 lk.
 13. Rahvuslus ja rahvusmõte : kirjandusteaduse VIII suvekool (XXV kevadkool), 15.–16. juunil 2018 Liivi muuseumis : teesid, [Rupsi küla, Alatskivi vald] / [Eesti Kirjandusmuuseum ; koostaja Krista Ojasaar ; toimetaja Kanni Labi ; kaanekujundus ja küljendus: Kanni Labi]. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2018. 38 lk.
 14. Rüütel, Ingrid. Pärnumaa laule ja lugusid / Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2017. 496 lk. (Mis on jäänud jälgedesse ; 3) – [ilmus 2018]
 15. Vaese mehe õnn : Muinasjutte Lutsimaalt / Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond ; koostanud ja toimetanud Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik ja Kärri Toomeos-Orglaan ; pildid joonistanud Peeter Piik. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2018. 347 lk.
 16. Vaivara ja Narva regilaulud / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad: Ruth Mirov, Kanni Labi, Ingrid Rüütel ; toimetajad: Kanni Labi, Janika Oras. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2018. 864 lk. (Monumenta Estoniae antiquae. I, Vana kannel : eesti regilaulud = Estonum carmina popularia ; 12)
 17. Миссия выполнима. Перспективы изучения фольклора / Эстонский литературный музей ; toimetajad Маре Кыйва, Татьяна Володина. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2018. 416 lk. (Sator ; 19)

E- väljaanded

 1. 30th ISHS Conference „Humour: Positively (?) Transforming“, 25–29 June 2018 Tallinn, Estonia : Book of Abstracts / Estonian Literary Museum Centre of Excellence in Estonian Studies ; editing: Liisi Laineste and Anastasiya Fiadotava. Tartu : ELM Scholarly Press, 2018. 152 lk. – https://www.folklore.ee/rl/fo/konve/ishs2018/wp-content/uploads/2017/10/ishs2018_abstractbook_web.pdf 
 2. The 2018 Annual Conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies "On the Move: Migration and Diasporas" : Abstracts. November 29 –Dec 01 2018 Estonian literary Museum, Tartu / edited by Leena Kurvet-Käosaar, Triinu Ojamaa. Tartu : ELM Scholarly Press, 2018. 98 lk – https://www.folklore.ee/CEES/migrationdiaspora2018/wp-content/uploads/2018/11/abstracts.pdf
 3. Balkan and Balticum. Current Studies in the Postsocialist Space / edited by Ekaterina Anastasova and Mare Kõiva. Tartu : ELM Scholarly Press, 2017. 310 lk. (Sator : artikleid usundi- ja kombeloost ; 18) ; 18) – http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator18/ [ilmus 2018]
 4. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum. Vol. 71 – http://folklore.ee/folklore/vol71/;; Vol. 72 – http://folklore.ee/folklore/vol72/;  Vol 73 – http://folklore.ee/folklore/vol73/;  Vol. 74 – http://folklore.ee/folklore/vol74/
 5. Imepärane muistendi-maailm. Keelest meeleni V / What a wonderful world of legends! From Language to Mind V [Võrguteavik] : Teesid / Mare Kõiva, Mall Hiiemäe, Ülo Valk, Risto Järv, Rita Repsiene ; koostaja Andres Kuperjanov ; toimetaja Kärri Toomeos-Orglaan. Tartu : Akadeemiline Rahvaluule Selts : Eesti Kirjandusmuuseum, 2018 – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2018/eda/teesid.pdf
 6. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum. Vol. 11, No. 2, 2017– http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/viewIssue/21/pdf_134/ [ilmus 2018]; Vol. 12, No. 1, 2018 – http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/view/22
 7. Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse / kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel ; toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv, tõlge inglise keelde Inna Feldbach, Olga Ivaškevitš. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2018 – https://www.folklore.ee/pubte/eraamat/muhu/ (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist ; 9)
 8. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus. Nr. 70. Suulisus, kirjalikkus, digitaalsus / külalistoimetaja Tiiu Jaago. 2018– http://www.folklore.ee/tagused/nr70/; Nr. 71. Elulugu ja rahvaluule / külalistoimetaja Tiiu Jaago. 2018 – http://www.folklore.ee/tagused/nr71/index.html
 9. Olgem eurooplased, aga saagem ka eestlasteks! Dialoogid Eestiga : Eesti-uuringute Tippkeskuse kevadkonverents, 27.–28. aprillini Rakveres : kava ja ettekannete teesid / Eesti Kirjandusmuuseum ; Eesti-uuringute Tippkeskus ; koostanud Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2018 – https://www.folklore.ee/CEES/2018/kevad/cees2018kevad.pdf
 10. Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid : [veebiväljaanne] / kogunud ja koostanud Ingrid Rüütel ; toimetajad Janika Oras, Kadi Sarv. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2018. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist , 8) – https://www.folklore.ee/pubte/eraamat/saaremaa/ee/index 
 11. Viru pulm. Jõhvi pillilood, Lüganuse ja Iisaku pulmalaulud / toimetajad: Kanni Labi, Janika Oras ; veebilahendus: Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus; Viru Instituut, 2018 – http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/virupulm/

Koostööväljaanded

 1. Eesti õpilaste naljad : [võistluse "Koolipärimus 2018" raames kogutud tekste] / koostaja Reet Hiiemäe. Tartu : Eesti Folkloori Instituut : EKM Teaduskirjastus, 2018. 120 lk.

 2. Gunnar Neeme : Lõunaristi all – eesti kunstnik Austraalias = Gunnar Neeme. Under the Southern Cross – an Estonian Artist in Australia / näituse kuraator ja raamatu koostaja Kersti Koll. Tallinn : Eesti Kunstimuuseum, 2018. 164 lk. (Koostööpartner: Eesti Kirjandusmuuseum).

 3. Hiiemäe, Mall. Virumaa kalendripärimus / Eesti Kirjandusmuuseum Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu – Rakvere : EKM Teaduskirjastus : Viru Instituut, 2018. 281 lk.

 4. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum.  Vol. 11, No. 2, 2017, 148 lk. – [ilmus 2018]

 5. Kalevdēls : igauņu tautas eposs / Frīdrihs Reinholds Kreicvalds ; no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; tekstu autori: Marina Lāka [ievads], Guntars Godiņš [piezīmes] ; literārās redaktores: Antra Bula, Sandra Godiņa ; dizains, ilustrācijas: Armands Zelčs. Rīga : Neputns, [2018]. 335 lk.

 6. Kes otsib, see leiab : 1111 eesti vanasõna selgituste ja kommentaaridega / Piret Voolaid, Risto Järv, Loone Ots. Tallinn : Rahva Raamat, 2018. 312 lk.

 7. Kirss, Tiina. Sõel : käsitlusi kirjandusest, kirjanduskriitikat ja arvamuslugusid / Tiina Kirss ; [koostanud Aija Sakova ; toimetanud Katrin Raid ; kujundanud Merle Moorlat]. Tallinn : EKSA, 2018. 587 lk.

 8. Maailma kõige ilusam naine. Lumivalgukeste lood / Eesti Kirjandusmuuseum ; Tartu Ülikool; koostanud, toimetanud ja kommenteerinud Urmas Sutrop ; tõlkinud Urmas Sutrop jt. Tallinn – Tartu : EKSA ja EKM Teaduskirjastus, 2018. 991 lk. (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast ; 10)

 9. Minu elu ja armastus. Eesti rahva elulood. 1 köide / koostanud Rutt Hinrikus ja Tiina Ann Kirss; toimetanud: Rutt Hinrikus, Tiina Ann Kirss, Ülle Kaart. Tallinn : Tänapäev : Eesti Kirjandusmuuseum, 2018. 487 lk.
 10. Minu elu ja armastus. Eesti rahva elulood. 2. köide / koostanud Rutt Hinrikus ja Tiina Ann Kirss; toimetanud: Rutt Hinrikus, Tiina Ann Kirss, Ülle Kaart. Tallinn : Tänapäev : Eesti Kirjandusmuuseum, 2018. 536 lk.
 11. Trames : journal of the humanities and social sciences : an official publication of the Estonian Academy of Sciences and the University of Tartu / editor in chief Urmas Sutrop, Estonian Literary Museum and the University of Tartu. Vol 22, No 1. 2018 – http://www.eap.ee/30057/; Vol 22, No 2. 2018 – http://www.eap.ee/30535/; Vol 22, No 3. 2018 – http://www.eap.ee/30936/ ; Vol 22, No 4. 2018 – http://www.eap.ee/31214/
 12. Veskis, Kaarel. Autismi olemus : Neuroloogilise mitmekesisuse kaitseks. Tallinn : Pilgrim, 2018. 463 lk.
 13. Õnnõotsja / Õnneotsija : Terje Lillmaa lapsepõlve muinaslood / Jutustanud Terje Lillmaa ; koostanud Risto Järv ; kujundanud ja illustreerinud Epp Margna ; toimetanud ning tõlkinud Inge Annom, Risto Järv ja Andreas Kalkun. Tartu – Obinitsa : EKM Teaduskirjastus – SA Setu Kultuuri Fond, 2018. 204 lk.