EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI VÄLJAANDED 2019

                                                                                                           Merike Kiipus

  

TRÜKISED

 1. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum. Vol. 75 2019. 215 lk.
 2. Folkloristide XIV talvekonverents : piiritu muinasjutumaailm : 6.–7. märtsil 2019 Cantervilla lossis : teesid / koostanud: Risto Järv ; toimetanud: Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 48 lk.
 3. Hiiemäe, Mall. Väike loomaraamat rahvapärimusest. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 256 lk.
 4. Hinrikus, Rutt; Kirss, Tiina-Ann. Eesti elulookirjutus : antoloogia / koostajad: Rutt Hinrikus ja Tiina Ann Kirss ; toimetajad: Kanni Labi ja Ülle Kaart. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 571 lk.
 5. Hollo, Maarja. Kõik, mis oli, on suurem ja suurem : Artikleid eksiilist, traumast ja mälust / toimetaja Kanni Labi ; sarja peatoimetaja Marin Laak. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 223 lk. (EKLA töid kirjandusest ja kultuuriloost ; 10)
 6. Kultuuri usundilised ja narratiivsed aspektid. Keelest meeleni VI : Mare Kõiva 65. sünnipäevale pühendatud konverents Eesti Kirjandusmuuseumis Vanemuise 42, Tartu 28.veebruaril 2019 : ajakava ja ettekannete lühikokkuvõtted / koostanud Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 20 lk.
 7. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019.  Nr. 73. 168 lk. 
 8. Peterson-Särgava, Ernst. Ennemuistsed jutud Reinuvader Rebasest / Ernst Peterson-Särgava ; redigeerinud ja saatesõna kirjutanud Risto Järv ; pildid joonistanud ja kujundanud Katrin Ehrlich. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 124 lk.
 9. Pildi sisse minek : artikleid välitööde alalt / koostanud ja toimetanud Eda Kalmre. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 223 lk. (Tänapäeva folkloorist ; 11)
 10. Thirteenth Annual International Conference on Comparative Mythology „Mythology of Metamorphoses: Comparative & Theoretical Perspectives“ : Program and abstracts, June 10-14, 2019 Estonian Literary Museum, Vanemuise 42, 51003, Tartu, Estonia / International Association for Comparative Mythology & Center of Excellence in Estonian Studies ; editor Nataliya Yanchevskaya. Tartu : ELM Scholarly Press, 2019. 71 lk.

 E- VÄLJAANDED

 1.  Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum, 2019. Vol. 75 – http://folklore.ee/folklore/vol75/
 2. Folkloristide XIV talvekonverents : piiritu muinasjutumaailm : 6.–7. märtsil 2019 Cantervilla lossis : teesid / koostanud: Risto Järv ; toimetanud: Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 48 lk. – http://folklore.ee/era/tk2019/TK19teesid.pdf
 3. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum. Vol. 12, No. 2, 2018 – http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/view/23 – ilmus 2019
 4. Kultuuri usundilised ja narratiivsed aspektid. Keelest meeleni VI : Mare Kõiva 65. sünnipäevale pühendatud konverents Eesti Kirjandusmuuseumis Vanemuise 42, Tartu 28.veebruaril 2019 : ajakava ja ettekannete lühikokkuvõtted / koostanud Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 20 lk – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2019/mare/konspekt.pdf
 5. Methis / University of Tartu, Institute for Cultural Research and Fine Arts; Estonian Cultural History Archives of the Estonian Literary Museum; editor in chief: Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2018. (Studia humaniora Estonica). Nr. 21/22 [spring/autumn]. 2018. Across Borders: Literatures in Dialogue / compilers: Władysław Witalisz, Marin Laak, Tiina Ann Kirss; editor: Tiina Ann Kirss 175 lk.– http://media.voog.com/0000/0013/5100/files/Methis_21-22_Sisu_15.01.19_2.pdf – ilmus 2019 
 6. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019.Nr. 73. – https://www.folklore.ee/tagused/nr73/
 7. Noorte hääled : Noorte kultuuriteadlaste konverents Tartus 10.–11. aprillil 2019. Ettekannete kokkuvõtted = Young voices. Conference of Young Researches of Culture Tartu, April 10–11, 2019. Abstracts / Eesti Rahva Muuseum ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad Liisi Jääts, Lona Päll. Tartu : Eesti Rahva Muuseum : Eesti Kirjandusmuuseum, 2019 – http://www.folklore.ee/era/nt/NTteesid2019.pdf 
 8. Thirteenth Annual International Conference on Comparative Mythology „Mythology of Metamorphoses: Comparative & Theoretical Perspectives“ : Program and abstracts, June 10-14, 2019 Estonian Literary Museum, Vanemuise 42, 51003, Tartu, Estonia / International Association for Comparative Mythology & Center of Excellence in Estonian Studies ; editor Nataliya Yanchevskaya. Tartu : ELM Scholarly Press, 2019 – https://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2019/mytholog/abstracts.pdf
 9. Virumaa rahvalaule ja pillilugusid : helisalvestused aastatest 1937–1984 = Traditional songs and instrumental pieces from Virumaa : sound recordings from 1937–1984 / koostanud Ingrid Rüütel. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 2 CD ja tekstivihik 47 lk. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist ; 13)
 10. Yearbook of Balkan and Baltic studies / International society of Balkan and Baltic studies; edited by Ekaterina Anastasova, Mare Kõiva, Žilvytis Šaknys, Inese Runce. Vilnius-Tartu-Sofia : ELM Scholarly Press. Vol. 1, 2018, 176 lk. – https://www.folklore.ee/balkan_baltic_yearbook/YBBS/issue/view/vol1/37 – ilmus 2019. Vol. 2, 2019, 200 lk. – https://www.folklore.ee/balkan_baltic_yearbook/YBBS/issue/view/vol2/36

 

KOOSTÖÖVÄLJAANDED

 1. Eesti õpilaste üleloomulikud kogemused / koostanud Reet Hiiemäe. Tartu : Eesti Folkloori Instituut : EKM Teaduskirjastus, 2019. 120 lk.

 2. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum. Vol. 12, No. 2, 2018, 150 lk. – ilmus 2019

 3.  Methis / University of Tartu, Institute for Cultural Research and Fine Arts; Estonian Cultural History Archives of the Estonian Literary Museum; editor in chief: Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2018. (Studia humaniora Estonica). Nr. 21/22 [spring/autumn]. 2018. Across Borders: Literatures in Dialogue / compilers: Władysław Witalisz, Marin Laak, Tiina Ann Kirss; editor: Tiina Ann Kirss. 175 lk. – ilmus 2019

 4. Noorte hääled : Noorte kultuuriteadlaste konverents Tartus 10.–11. aprillil 2019. Ettekannete kokkuvõtted = Young voices. Conference of Young Researches of Culture Tartu, April 10–11, 2019. Abstracts / Eesti Rahva Muuseum ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad Liisi Jääts, Lona Päll. Tartu : Eesti Rahva Muuseum : Eesti Kirjandusmuuseum, 2019. 31 lk.
 5. Yearbook of Balkan and Baltic studies / International society of Balkan and Baltic studies; edited by Ekaterina Anastasova, Mare Kõiva, Žilvytis Šaknys, Inese Runce. Vilnius-Tartu-Sofia : ELM Scholarly Press. Vol. 1, 2018, 176 lk. – ilmus 2019. Vol. 2, 2019, 200 lk.