EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI VÄLJAANDED 2019

                                                                                                           Merike Kiipus

  

TRÜKISED

  

 1. Folkloristide XIV talvekonverents : piiritu muinasjutumaailm : 6.–7. märtsil 2019 Cantervilla lossis : teesid / koostanud: Risto Järv ; toimetanud: Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 48 lk.
 2. Kultuuri usundilised ja narratiivsed aspektid. Keelest meeleni VI : Mare Kõiva 65. sünnipäevale pühendatud konverents Eesti Kirjandusmuuseumis Vanemuise 42, Tartu 28.veebruaril 2019 : ajakava ja ettekannete lühikokkuvõtted / koostanud Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 20 lk.
 3. Peterson-Särgava, Ernst. Ennemuistsed jutud Reinuvader Rebasest / Ernst Peterson-Särgava ; redigeerinud ja saatesõna kirjutanud Risto Järv ; pildid joonistanud ja kujundanud Katrin Ehrlich. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 124 lk.
 4. Pildi sisse minek : artikleid välitööde alalt / koostanud ja toimetanud Eda Kalmre. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 223 lk. (Tänapäeva folkloorist ; 11)

 E- VÄLJAANDED

 

 1. Folkloristide XIV talvekonverents : piiritu muinasjutumaailm : 6.–7. märtsil 2019 Cantervilla lossis : teesid / koostanud: Risto Järv ; toimetanud: Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 48 lk. – http://folklore.ee/era/tk2019/TK19teesid.pdf
 2. Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum. Vol. 12, No. 2, 2018 – http://www.jef.ee/index.php/journal/issue/view/23 – ilmus 2019
 3. Kultuuri usundilised ja narratiivsed aspektid. Keelest meeleni VI : Mare Kõiva 65. sünnipäevale pühendatud konverents Eesti Kirjandusmuuseumis Vanemuise 42, Tartu 28.veebruaril 2019 : ajakava ja ettekannete lühikokkuvõtted / koostanud Piret Voolaid ; toimetanud Asta Niinemets. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 20 lk – http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2019/mare/konspekt.pdf
 4. Methis / University of Tartu, Institute for Cultural Research and Fine Arts; Estonian Cultural History Archives of the Estonian Literary Museum; editor in chief: Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2018. (Studia humaniora Estonica). Nr. 21/22 [spring/autumn]. 2018. Across Borders: Literatures in Dialogue / compilers: Władysław Witalisz, Marin Laak, Tiina Ann Kirss; editor: Tiina Ann Kirss 175 lk.– http://media.voog.com/0000/0013/5100/files/Methis_21-22_Sisu_15.01.19_2.pdf – ilmus 2019
 5. Noorte hääled : Noorte kultuuriteadlaste konverents Tartus 10.–11. aprillil 2019. Ettekannete kokkuvõtted = Young voices. Conference of Young Researches of Culture Tartu, April 10–11, 2019. Abstracts / Eesti Rahva Muusuem ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad Liisi Jääts, Lona Päll. Tartu : Eesti Rahva Muuseum : Eesti Kirjandusmuuseum, 2019 – http://www.folklore.ee/era/nt/NTteesid2019.pdf
 6. Virumaa rahvalaule ja pillilugusid : helisalvestused aastatest 1937–1984 = Traditional songs and instrumental pieces from Virumaa : sound recordings from 1937–1984 / koostanud Ingrid Rüütel. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2019. 2 CD ja tekstivihik 47 lk. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist ; 13)
 7. Yearbook of Balkan and Baltic studies / International society of Balkan and Baltic studies; edited by Ekaterina Anastasova, Mare Kõiva, Žilvytis Šaknys, Inese Runce. Vilnius-Tartu-Sofia : ELM Scholarly Press. Vol. 1, 2018, 176 lk. – https://www.folklore.ee/balkan_baltic_yearbook/YBBS/issue/view/vol1/37 – ilmus 2019. Vol. 2, 2019, 200 lk. – https://www.folklore.ee/balkan_baltic_yearbook/YBBS/issue/view/vol2/36

 

KOOSTÖÖVÄLJAANDED

12.Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Ergo-Hart Västrik. Tartu : Estonian National Museum. Vol. 12, No. 2, 2018, 150 lk. – ilmus 2019

13. Methis / University of Tartu, Institute for Cultural Research and Fine Arts; Estonian Cultural History Archives of the Estonian Literary Museum; editor in chief: Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2018. (Studia humaniora Estonica). Nr. 21/22 [spring/autumn]. 2018. Across Borders: Literatures in Dialogue / compilers: Władysław Witalisz, Marin Laak, Tiina Ann Kirss; editor: Tiina Ann Kirss. 175 lk. – ilmus 2019

14. Noorte hääled : Noorte kultuuriteadlaste konverents Tartus 10.–11. aprillil 2019. Ettekannete kokkuvõtted = Young voices. Conference of Young Researches of Culture Tartu, April 10–11, 2019. Abstracts / Eesti Rahva Muusuem ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ; koostajad Liisi Jääts, Lona Päll. Tartu : Eesti Rahva Muuseum : Eesti Kirjandusmuuseum, 2019. 31 lk.

15. Yearbook of Balkan and Baltic studies / International society of Balkan and Baltic studies; edited by Ekaterina Anastasova, Mare Kõiva, Žilvytis Šaknys, Inese Runce. Vilnius-Tartu-Sofia : ELM Scholarly Press. Vol. 1, 2018, 176 lk. – ilmus 2019. Vol. 2, 2019, 200 lk.