Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest XIV.
Rahva ja luule vahel. Kogumispäevikud aastaist 1878-1996.

Koostanud Mari-Ann Remmel.
415 lk, Tartu 1997, ISBN 9985-9088-8-0

Raamatus on avaldatud katkendeid erinevate aegade rahvaluulekogujate kogumismatkadelt. Teiste kirjutajate hulgas näiteks Oskar Kallase, Cyrillus Kreegi, Villem Grünthali (Ridala), Paul Ariste jpt sulest. Lisaks ajakajalisusele leiab raamatust ka lõbusaid, intrigeerivaid, paeluvat lugemist pakkuvaid kirjeldusi kogumismatkadel juhtunust. Raamat on pühendatud Eesti Rahvaluule Arhiivi 70. sünnipäevale, varustatud eessõna ja rohkete illustreerivate fotodega. Aastaraamatu lõpus on traditsiooniline ülevaade Eesti Kirjandusmuuseumi 1997. aasta tegemistest ja registrid.

Sisukord:
Eessõna

1878-1900
1904-1926
1928-1939
1948-1982
1983-1996
Eesti kihelkondade kaart
Maakondlik sisujuht
Isikuloolisi andmeid

Eesti Kirjandusmuuseumi kroonika

    Eesti Kirjandusmuuseum 1997. aastal    

    Arhiivraamatukogu    

    Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakond    

    Eesti Kultuurilooline Arhiiv   

    Eesti Rahvaluule Arhiiv

    Eesti Kirjandusmuuseumi väljaanded

Lühendid
Nimeregister