Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar sammukest XV.

Koostanud Krista Aru, toimetanud Sirje Olesk ja Elo Maandi.
Tartu 1998, 162 lk,
ISBN 9985-9170-4-9

Aastaraamatu esimene osa on pühendatud Jaan Tõnissonile, kelle sünnist möödus 1998.a. detsembris 130 aastat. Taastrükitakse J. Tõnissoni artiklid aastatest 1899, 1903, 1923, tema läkitus Postimehe sõpradele 1919.a., tema kõne Riigivolikogu tööst, peetud Tartus 1938. aastal ning antakse ülevaade J. Tõnissoni tööst Postimehe juures aastatel 1896-1914.

Aaastaraamatu teine osa tutvustab Kirjandusmuuseumi tegemisi, arhiivifondide juurdekasvu ja väljaandeid.

Sisukord:

 

Saateks

Krista Aru

JAAN TÕNISSON 130

Elu ja tegevuse kroonika

 

Jaan Tõnisson vajas Postimeest ja Postimees vajas Jaan Tõnissoni

Krista Aru

Jaan Tõnissoni artiklid

 

Isiklik vaen (1899)
Avalik hääl ja avalik arvamine Eestis (1903)
Läkitus. Minu lähematele sõpradele (1919)
Iseseisev ajakirjanik Eesti rahvariigis (1923)
Riigivolikogu tööst (1938)

 
   

EESTI KIRJANDUSMUUSEUM 1998. AASTAL

Eesti Kirjandusmuuseum 1998. aastal

Krista Aru

Kroonika

Elo Maandi

Arhiivraamatukogu

Mihkel Volt

Arhiivraamatukogu bibliograafiosakond

Merike Kiipus

Eesti Rahvaluule Arhiiv

Anu Korb

Eesti Kultuurilooline Arhiiv

Piret Noorhani

In memoriam

 

Ellen Kaldjärv

Richard Antik

Rutt Hinrikus

Mihkel Volt

Mina, Kristian Jaak Peterson. Kirjandusmuuseumi 1998. a. esseekonkursi võidutöö

Kadri Klaup

Eesti Kirjandusmuuseumi väljaannete
bibliograafia

Merike Kiipus

Lühendid