Paar sammukest XVIII
Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2001

Sisukord: 

Eessõna

 

Artiklid

 

Viimane pikk pilk "Proverbia septentrionalia" valmimisloole

Arvo Krikmann

Ja siis tuli Soomest noor mees Ilmari Manninen

Piret Õunapuu

Eesti rahvaveterinaarse ainese talletamisest ja avaldamisest

Enn Ernits

Ideest teostuseni: paar aspekti eesti rahvaviiside kogumistöös

Vaike Sarv

Kohtumine Siberis: suulise pärimuse kogumine oma rahvuskaaslaste juures

Anu Korb

Kogujalt kogujale

Marju Kõivupuu

Pärimusajaloo oneiro-poeetiline dominant: Unenägemise ja ilmutuste rollist pärimus-sidusas eluloolises jutustamises

Taisto Rautalainen

Arhiivraamatu kogumistööst 1989-2001

Merike kiipus

 

 

2001. aasta kroonika

 

Eesti Kirjandusmuuseum aastal 2001

Krista Aru

Eesti Kirjandusmuuseumi sündmuste kroonika

Elo Maandi

Arhiivraamatukogu

Merike Kiipus

Eesti Kultuurilooline Arhiiv

Piret Noorhani

Eesti Rahvaluule Arhiiv

Ergo-Hart Västrik

Etnomusikoloogia osakond

Ingrid Rüütel

Folkloristika osakond

Mare Kõiva

Eesti Kirjandusmuuseumi väljaanded 2001. aastal

Merike Kiipus