Upcomming events (nearest dates first)

 Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA) 90-aastane. Arhiivi kogusid on aidanud selle aja jooksul täiendada tänuväärne hulk kaastöölisi, nii vanema kui kaasaegse folkloori osas.

Rahvaluule arhiivi käsikirjakogu ületas eelmisel aastal 1,5 miljoni lehekülje piiri. Peale selle leidub arhiivis rohkelt rahvaluuleainesega seotud fotosid, heli- ja videosalvestusi ning digiteeritud käsikirju. Järjest täieneb kirjandusmuuseumi üldandmebaas https://kivike.kirmus.ee/, muuhulgas on sealt leitavad kõik Jakob Hurda rahvaluuleköited, koostatud on mitmeid temaatilisi netis vabalt kättesaadavaid andmebaase.

Tänutäheks pikaajalise koostöö eest tuleb Tartus tegutsev arhiiv lähemale oma kaastöölistele üle Eesti loengusarjaga „ERA tuleb külla“. Avalike loengute eesmärgiks on tutvustada rahvaluulearhiivis leiduvat ainest ning kutsuda uutele kaastöödele, ettekandjateks on ERA teadurid ja arhivaarid. Loengud toimuvad juunist detsembrini üle Eesti.
Loengud toimuvad koostöös kohalike kogukondadega ja asutustega. ERA tuleb külla järgmistes paikades: Saaremaal, Hiiumaal, Narvas, Viru-Nigulas, Pajustis, Pärnus, Raplas, Tarvastus, Laiusel, Kodaveres ja huvi korral mujalgi..

Saaremaal tuleb ERA külla Mihkli talumuuseumisse 4. augustil kell 14.00.

Ettekanded:

Risto Järv. Unes nähtud varandus – ehk mönda Saaremaa rahvajuttudest

Lona Päll. Vilsandi rahvuspargi ja Tagamõisa poolsaare kohapärimusest

Taive Särg. Kihelkonna ja selle ümbruse rahvamuusikast ERA kogudes

Mall Hiiemäe. Kalakull ja teised endelinnud rahvausundis

Mihkli talumuuseum asub Saaremaa läänerannikul, 3 km Kihelkonnalt Kuressaare poole. http://www.saaremaamuuseum.ee/filiaalid/mihkli-talumuuseum/