Eesti Vabariigi President tunnustab 4. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis rahvaluulekogujaid ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud eluloovõistlusest osavõtjaid.


Aktusele eelneb kell 13.00–15.00 Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ühine eluloo- ja kaastööliste päev, kus tehakse kokkuvõtteid möödunud 2016. aastast ja kavandatakse uut. Eelmine aasta paistis silma mitmekülgsena, tuues muuhulgas rahvaluule arhiivi nii väärtuslikud saami folkloori salvestused kui sõdurpoisi kirjad sõjaväest. Nagu mitmel eelnevalgi aastal, on märkimisväärne üliõpilaste panus, kes paistavad silma uudsete kogumisteemade ning lähenemisnurkadega. Kuulutatakse välja 2017. aasta kogumisteema „Perekonnanimi ja selle lugu“, kuhu oodatakse töid nimede ajaloost, tähendustest, tähtsusest nende kandjatele.
Eluloovõistluse „EV 100. Minu elu ja armastus“ kokkuvõtted juhatab sisse eestkõneleja Kristiina Ehin, žürii nimel kõneleb dr Tiina Ann Kirss.  Võistlusele saadeti 193 kaastööd, mille seas leidus elulugusid eestlastelt üle maailma. Laekus nii köidetud suguvõsaraamatuid kui huvitavaid detailseid mälestuslugusid, nt elu muutumisest 1990. aastatel. Võistlusel välja kuulutatud armastuse-teema tuleb esile vaoshoitult. „Kui seda väljendataks suurtest emotsioonidest tulvil, siis ma ei usuks seda,“ tõdes žürii liige Merle Karusoo. Kuna kirjutajate hulka on astunud uued põlvkonnad, kajastatakse varasemast vähem 20. sajandi keskpaiga pöördelisi aegu. Päeva jooksul esitavad saabunud elulugudest katkeid teatri Must Kast näitlejad.
Üritusel esitletakse  Eesti Rahvaluule Arhiivi kaastöölise, meremehe ja kirjaniku Jegard Kõmmuse elulooraamatut „Hiiumaa meremees jutustab. Uurimusi ja mälestusi Hiiumaa mereloost I“. Raamatu on toimetanud Helen Kõmmus ning välja andnud EKM Teaduskirjastus.
Arhiivide kaastöölisi on auhindadega toetanud Eesti Kultuurkapital, Mõisakeraamika, Piusa Savikoda, kirjastused Tänapäev, Rahva Raamat ja Petrone Print.
Korraldajad: EKM Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Kultuurilooline Arhiiv, Eesti Elulugude Ühendus

Lähem info Astrid Tuisk: 7377730, era@folklore.ee
Elulood: Marin Laak, 5269320, marin@kirmus.ee


Kava:
Eluloo- ja kaastööliste päev
13.00    Avasõnad – Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja Risto Järv
13.05    Ülevaade ERA 2016. aasta kaastöödest ja eluloovõistlusest – Astrid Tuisk
13.20    Eesti perekonnanimeraamatu kavast  – Fred Puss, Eesti Isikuloo Keskuse juhataja
13.30    2017. aasta kogumisteema „Perekonnanimi ja selle lugu“ – Valdo Valper
13.35    Rahvaluule arhiivi kaastööliste tänamine
13.50    Jegard Kõmmuse raamatu „Hiiumaa meremees jutustab“ esitlus – Helen Kõmmus

14.00    Teater Must Kast: eesti elulood I
14.05    Elulaulu jäljed – Kristiina Ehin, võistluse eestkõneleja
14.15    Kokkuvõte eluloovõistlusest –  Tiina Ann Kirss, žürii esindaja
14.30    Eluloovõistluse parimate osalejate tunnustamine
14.55    Raamatust „Eesti elulood IV“ – Tauno Vahter,  kirjastuse Tänapäev peatoimetaja
15.00    Lõuna

Aktus
16.00    Eesti Kirjandusmuuseumi direktori Urmas Sutropi tervitus
16.05     Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid annab üle rahvaluule kogumispreemiad
16.15    Teater Must Kast: eesti elulood II
16.25    Eluloovõistluse „EV 100. Minu elu ja armastus” võitjate autasustamine
16.30    Pildistamine
16.45    Teater Must Kast: eesti elulood III