"Keel on teekond: Diakroonilise ja sünkroonilise keelekäsitluse piirimail"


"Keel on teekond: Diakroonilise ja sünkroonilise keelekäsitluse piirimail"Reedel, 17. veebruaril toimub Tallinna Ülikoolis (Uus-Sadama 5 auditoorium M-134) konverents "Keel on teekond: Diakroonilise ja sünkroonilise keelekäsitluse piirimail". Konverents on pühendatud varalahkunud keeleteadlase Katre Õimu (25. VIII 1970 – 20. VII 2016) mälestusele. Ettekanded haakuvad Katre Õimu tegevusvaldkonade ja uurimisteemadega: kognitiivne lingvistika ja fraseoloogia, morfosüntaks ja sõnaloome, semantika ja korpuslingvistika, eestikeelse teksti automaatse analüüsi vahendite arendamine.

Kava

10.30 Tervituskohv
11.00 Tõnu Viik. Avasõnad
11.10 Pille Eslon. Lingvisti teekond
11.30 Ann Veismann. Ajast ajametafoorides
12.00 Reet Kasik. Struktuurne tähendus ja leksikaalne tähendus sõnamoodustuses
12.30 Mati Hint. Sihitise käände muutumine
13.00–14.00 Lõuna
14.00 Mare Kõiva. Kuidas maailmad on struktureeritud. Fraseoloogia võimalusi
14.30 Pirkko Muikku-Werner. Virolaiset ja suomalaiset idiomeja lainaamassa
15.00 Piret Voolaid. Folkloori lühivormide andmebaasid - keeleteekondade peegeldajad
15.30–15.45 Kohvipaus
15.45 Jelena Kallas, Margit Langemets. Püsiühendid sõnaraamatutes
16.15 Asta Õim. Uuendatud fraseoloogiasõnaraamat: tulevikunägemus
16.45 Lõpetamine

Konverentsi kava ja ettekannete kokkuvõtted on veebiaadressil http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2017/keel
Konverentsi korraldavad Tallinna Ülikool, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool, Emakeele Selts, Eesti-uuringute Tippkeskus, sündmust toetavad Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi (TÜHI) uuringufond, Eesti Teadusagentuuri institutsionaalne uurimisprojekt IUT 22-5.

Info: Pille Eslon, peslon@tlu.ee; Piret Voolaid, piret@folklore.ee