Tähtpäevakonverents „Eksiil ja mälu“ Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis

  1. septembril 2017 algusega kl 11 toimub Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis (Toomemäel, Lossi 25) Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ja Tartu Ülikooli semiootika ja filosoofia instituudi ühine konverents „Eksiil ja mälu. Tähtpäevakonverents Tiina Kirsist ja Bernard Kangrost“.

Konverents on pühendatud kirjandusuurija Tiina Kirsi 60. sünnipäevale ning Bernard Kangro 117. sünniaastapäevale. Ettekanded käsitlevad eksiili ja paguluse küsimusi nii kirjanduses kui  ka elus. Ettekannetega esinevad teiste hulgas ka akadeemik Jaan Undusk (Eesti Teaduse Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus), Tartu Ülikooli audoktor ning Eesti Teaduste Akadeemia välisliige Cornelius Hasselblatt ning juubilar, Tartu Ülikooli  ja Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Tiina Kirss.

Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kultuuriloo allikate ja kirjandusuurimise töörühm ning Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituut. Toetavad Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool, Eesti-uuringute tippkeskus ja Eesti Kultuurkapital.

Konverentsi kutsel ja plakatil on kasutatud Eesti Kunstimuuseumi Välis-Eesti kogusse kuuluvat Agathe Veeberi graafilist lehte „Natüürmort“ (1965).

 

Konverentsi kava:

11:00

Bernard Kangro luulet loeb Alden Mayfield

Konverentsi avasõnad: Margit Sutrop (Tartu Ülikool), Marin Laak (Eesti Kirjandusmuuseum)

Ettekanded:

Aija Sakova „Tiina Kirssi looming kui mitmeharulise puu tihedalt põimunud võra“

12:00 Eksiil ja kirjandus

Jaan Undusk „Eksiili eelised. Siberi eesti kirjanik Jaan Kross“

Cornelius Hasselblatt „Seitsmenda rahukevade valeretseptsioon“

Tiina Kirss „Maakamar, tuiskliiv ja pagulus: mõtteid Bernard Kangro proosaloomingust“

14:15 Eksiil ja kodu

Aigi Rahi-Tamm „Kas üks või mitu Eestit: vaateid kodumaale ja kodumaatusele 1940.–50. aastate sündmuste kontekstis“

Maarja Hollo „Kirjanduselust eksiilis Bernard Kangro ja Salme Ekbaumi kirjavahetuse põhjal“

Leena Kurvet-Käosaar „Kodune äng ja lumm“

15:45 Piirid ja (sise)pagulus

Siobhan Kattago „Hariduse pikk ja käänuline tee: miks uurimata elu ei ole elamist väärt“ (inglise keeles)

Raili Marling „Soost, kirjandusest ja teooriast piirilseisja pilguga“

Eneken Laanes „Mõistus ja tunded: ääremärkusi Tammsaare "Kõrboja peremehele"“