Koopiate tellimine Arhiivraamatukogus

1. Koopiaid valmistatakse ainult isiklikuks otstarbeks õppe-, uurimus- ja teadustöö eesmärgil AR-is säilitatavatest teavikutest vastavalt tellija poolt täidetud koopiate tellimise ja kasutamise lepingule (valguskoopiate puhul on leping kohustuslik alates 20 lk suurusest tellimusest).

2. Lubatud on vaid ühe koopia tegemine teosest või selle osast.

3. Koopiaid teevad AR (või Kirjandusmuuseumi) töötajad 1-5 tööpäeva jooksul vastavalt võimalustele ja tellija soovile.

4. Koopiaid ei valmistata Arhiivraamatukogus säilitatavatest trükistest, millest 
   4.1 säilitatakse ainult arhiiveksemplari;
   4.2 mis on suurekaustalises ja/või raskesti avanevas köites; 
   4.3 mis on halvasti säilinud (mille köide ja/või mille paber on defektne, hapraks muutunud, kulunud);
   4.4 noodid.

5. Kui materjalist on olemas kasutuskoopia, kasutatakse kopeerimisel seda, mitte originaalmaterjali. Lugeja poolt kopeerimiseks soovitava Arhiivraamatukogu teaviku seisundi ja koopiate valmistamise mooduse üle otsustab AR laenutaja.

6. Arhiivraamatukogus säilitatavatest trükistest valmistatakse valguskoopiaid ainult Kirjandusmuuseumi paberile (formaadid A4 ja A3) ja ainult paberilehe ühele poolele.

7. Tellija tasub koopiate eest vastavalt hinnakirjale sularahas teda teenindanud AR töötajale või ülekandega arve alusel. Teenindaja on kohustatud fikseerima koopiate eest sularahas tasumise AR paljundustööde kaustas, kuhu tellija annab oma allkirja. Tellimused väljastatakse pärast arve tasumist. 


Hinnakiri

Toote/teenuse nimetus

Ühik

Hinnakirja hind

Valguskoopia trükisest (mustvalge ühepoolne) A4

lk

0,20

Valguskoopia trükisest (mustvalge ühepoolne) A3

lk

0,30

Valguskoopia väljatrükk digiteeritud trükisest (mustvalge ühepoolne) A4

lk

0,20

Valguskoopia väljatrükk digiteeritud trükisest (mustvalge ühepoolne) A3

lk

0,30

Digikoopia-kasutuskoopia (JPG; PDF) A4

tk

0,20

Digikoopia-kasutuskoopia (JPG; PDF) A3

tk

0,30

Digikoopia trükikvaliteediga (TIFF; mõõtkava 1:1) A4

lk

3,20

Digikoopia trükikvaliteediga (TIFF; mõõtkava 1:1) A3

lk

5,00

Digikoopia trükikvaliteediga (TIFF; mõõtkava 1:1) A2

lk

7,50

Digikoopia digiarhiivi väljaandest tervikuna (TIFF) kuni A2

tk

9,55

Digikoopia raamatust tervikuna – alushind kuni A2

tk

9,55

Digikoopia raamatust tervikuna kuni A2

lk

0,13

Digikoopia perioodika aastakäigust tervikuna – alushind kuni A2

tk

9,55

Digikoopia perioodika aastakäigust tervikuna kuni A2

lk

0,25

Digikoopia tekstituvastus (OCR) kuni A2

tk

0,05

Digikoopia gooti kirja tekstituvastus (OCR) kuni A2

tk

0,10