Koopiate tellimine Eesti Kultuuriloolises Arhiivis

1. EKLA-s säilitatavatest käsikirjadest, trükistest, fotodest ning heli- ja videomaterjalidest valmistatakse koopiaid teaduslikuks uurimistööks, kultuurilooliseks publikatsiooniks, õppetööks jms. vastavalt tellija poolt täidetud koopiate tellimise ja kasutamise lepingule.

2. Lepingut ei ole vaja täita juhul, kui tellimus ei ületa 20 lehte või 10 fotot.

3. Koopiaid valmistavad arhiivi töötajad 1-5 tööpäeva jooksul vastavalt võimalustele ja tellija soovile. Heli- ja videomaterjalist tehakse koopia kuni 1 kuu jooksul sõltuvalt tellimuse mahust.

4. Valguskoopiaid ei valmistata :

- köidetud käsikirjadest

- Õpetatud Eesti Seltsi kogu materjalidest

- graafilistest lehtedest

- juhul, kui kopeerimine kahjustab käsikirja ( defektsed, hapral ja kulunud paberil

ning vahapitseriga käsikirjad jm.).

5. Materjali seisundi ja koopiate valmistamise võimalikkuse ja mooduse üle otsustab tellijat teenindav EKLA töötaja.

6. Valguskoopiaid valmistatakse ainult Kirjandusmuuseumi paberile ja ainult paberilehe ühele poolele.

7. Originaalmaterjali ei kopeerita juhul, kui sellest on olemas kasutuskoopia.

8. Tellija tasub koopiate eest vastavalt hinnakirjale.

9. Arvete eest võib tellija tasuda sularahas teda teenindanud arhiivitöötajale või ülekandega arve alusel. Tellimused väljastatakse pärast arve tasumist.

 Hinnakiri

Toote/teenuse nimetus

Ühik

Hinnakirjahind

Valguskoopia originaalkäsikirjast või -dokumendist kuni A3 EKLA

lk

0,70

Digikoopia klaasnegatiivist

tk

4,80

Digiteerimine maal, skulptuur või graafika

tk

kokkuleppehind

Foto paberil 10x15 EKLA

tk

3,45

Foto paberil üle 10x15 EKLA

tk

kokkuleppehind

Arhivaali pildistamise õigus EKLA

tk

0,10

Digikoopia originaalkäsikirjast või dokumendist  kuni A3 EKLA

lk

3,20

Digikoopia fotost või negatiivist kuni 600 dpi EKLA

tk

3,20

Digikoopia fotost või negatiivist     üle  600 dpi EKLA

tk

kokkuleppehind

Digikoopia audiovisuaalsest materjalist (tagatiskoopia kvaliteet) EKLA

minut

12,00

Digikoopia audiovisuaalsest materjalist (kasutuskoopia kvaliteet) EKLA

minut

1,20

Digikoopia digiteeritud ainesest EKLA

tk

2,00