Koopiate tellimine Eesti Rahvaluule Arhiivis

1. Koopiate saamiseks täidab tellija koopiate tellimise ja kasutamise lepingu, milles on sätestatud kopeeritud materjali kasutamise nõuded ja piirangud.

2. Koopiaid teevad arhiivi (või muude Kirjandusmuuseumi osakondade) töötajad reeglina 1-5 tööpäeva jooksul. Seni digitaliseerimata materjalist digikoopiate tegemise tähtaeg sõltub tellimuse mahust ning määratakse iga tellimuse puhul eraldi.

3. Kui materjalist on olemas kasutuskoopia, kasutatakse kopeerimisel üldjuhul seda, mitte originaalmaterjali.

4. Köidetud originaalkäsikirjadest ei tehta üldjuhul valguskoopiaid.

5. Digitaliseeritud tekstikorpustest väljavõtete tegemine tuleb kooskõlastada vastava uurimisprojekti juhiga.

6. Arhiivist ei kopeerita terviklikke süstematiseeritud andmekogusid (näit. teema-valdkonnad elektroonilistest andmebaasidest, kartoteekidest, koopiamappidest).

7. Tellija tasub koopiate eest vastavalt hinnakirjale ülekandega talle esitatud arve alusel või sularahas.

8. Tellija saab koopiad kätte arhiivitöötajalt pärast arve tasumist. 


Hinnakiri

Toote/teenuse nimetus

Ühik

Hinnakirjahind (koos km-ga)

Digikoopia fotost või negatiivist kuni 600 dpi ERA

tk

3,20

Digikoopia fotost või negatiivist üle  600 dpi ERA

tk

kokkuleppehind

Digikoopia originaalkäsikirjast või dokumendist kuni A3 ERA

lk

3,20

Digikoopia audiovisuaalsest materjalist (tagatiskoopia kvaliteet / avaldamiseks) ERA

minut

12,00

Digikoopia audiovisuaalsest materjalist (kasutuskoopia kvaliteet) ERA

minut

1,20

Digikoopia digiteeritud ainesest (foto / lk) ERA

tk

2,00

Originaalmaterjalide tekstistused: tinglehekülg (1800 tähemärki)

lk

1,20

Arhivaali pildistamine ERA

kaader

0,10

Valguskoopia köitmata originaalkäsikirjast või -dokumendist kuni A3 ERA

lk

0,70

Foto paberil 10x15 ERA

tk

3,45

Foto paberil üle 10x15 ERA

tk

kokkuleppehind

 

Kõrgendatud hind:

  • koopiate valmistamisel kiirtööna (üle 20 digikoopia päeva jooksul või üle 100 lehe valguskoopia) lisandub tellimuse alghinnale 50 %.
  • tellimustele üle 20 säiliku, mille valiku teeb arhiivitöötaja, lisandub tellimuse alghinnale 50 %.

Hinnaalandus:

  • õpilastele ja üliõpilastele uurimistööde tegemiseks (25%)
  • folkloorirühmade liikmetele ja ERA kaastöölistele (25%)

 

Materjali tellimisel publitseerimiseks kehtivad alati tagatiskoopia digiteerimise hinnad