Koopiate tellimine Eesti Rahvaluule Arhiivis

Koopiate tellimise kord

1.    Arhiivimaterjalist tehakse koopiaid tellijaga sõlmitud koopiate tellimise ja kasutamise lepingu alusel.
2.  Lepingut ei ole vaja sõlmida juhul, kui tellimus on alla 20 lehe või 10 foto (video- ja helimaterjali tellimused täidetakse lepingu alusel). 
3.    Koopiaid teevad arhiivi töötajad 1-5 tööpäeva jooksul vastavalt võimalustele ja tellija soovile. 
4.  Seni digitaliseerimata materjalist digikoopiate tegemise tähtaeg sõltub tellimuse mahust ning määratakse iga tellimuse puhul eraldi.
5. Koopiate valmistamisel kiirtööna (üle 20 digikoopia päeva jooksul või üle 100 lehe valguskoopia) lisandub tellimuse alghinnale 50 %.
6.   Tellimustele, mille valiku teeb arhiivitöötaja, lisandub tellimuse alghinnale 50%.
7.   Hinnaalandust tehakse õpilastele ja üliõpilastele uurimistööde tegemiseks ning folkloorirühmade liikmetele ja EKMi kaastöölistele (25%).
8.    Valguskoopiaid ei valmistata: 
-    köidetud käsikirjadest
-    arhiiveksemplaridest 
-    graafilistest lehtedest
-    nootidest
-    kui kopeerimine kahjustab materjali (nt ÕESi käsikirjaline kogu EKLAs)
9.    Materjali seisundi ja koopiate valmistamise võimalikkuse ja mooduse üle otsustab tellijat teenindav arhiivitöötaja.
10. Kui materjalist on olemas kasutuskoopia, kasutatakse kopeerimisel seda, mitte originaalmaterjali.
11. Valguskoopiaid valmistatakse ainult kirjandusmuuseumi paberile ja ainult paberilehe   ühele poolele.
12. Arhiividest ei kopeerita terviklikke süstematiseeritud andmekogusid (näit. teema-valdkonnad elektroonilistest andmebaasidest, kartoteekidest, koopiamappidest).
13. Digitaliseeritud tekstikorpustest väljavõtete tegemine tuleb kooskõlastada vastava uurimisprojekti juhiga.
14.Tellija tasub koopiate eest vastavalt hinnakirjale pangakaardiga, ülekandega talle esitatud e-arve alusel või sularahas. Tellija saab koopiad kätte pärast koopiate eest tasumist. 


Hinnakiri

Teenus Ühik Hind
Ekskursioonid, haridusprogrammid, ruumid    
Ekskursioon 2 h kuni 25 osalejat  2 tundi 40,00
Ekskursioon 1,5 h kuni 25 osalejat 1,5 tundi 30,00
Haridusprogrammid, suuremad grupid, eriprogrammid (loengud, koolitused). võõrkeelsed ekskursioonid 1 tund kokkuleppehind
IV korruse seminariruumi kasutamine tunnihinnaga, mahutavus 14 inimest 1 tund 15
IV korruse seminariruumi kasutamine päevahinnaga (kell 10.00-18.00) mahutavus 14 inimest 1 päev 75
Saali kasutamine tunnihinnaga, mahutavus 100 inimest 1 tund 25
Saali kasutamine päeva hinnaga (kell 10.00-18.00) mahutavus 100 inimest 1 päev 165
Väljaannete saatmine Omniva pakiautomaati kg vastavalt Omniva hinnakirjale
Väljaannete saatmine postkontorisse tükk 4,90
     
Näitused, deponeerimine    
Näitused EKM-is   tasuta
Vitriinide deponeerimine tükk kokkuleppel
Säiliku ettevalmistamine deponeerimiseks näitusel väljaspool EKMi tükk kokkuleppel
Rändnäituste deponeerimine   kokkuleppel
     
Näitusepinnad    
I korruse fuajee kuu 60
Konverentsisaal kuu 100
     
Konsultatsioonid, ekspertiisid, infoteenused    
Arhivaalide hulgast valiku tegemine publitseerimiseks või eksponeerimiseks tund 15
Bibliograafiliste nimestike koostamine kirje 1,1
Defektse trükise bibliograafiline määratlemine tund 10
Erialased konsultatsioonid* tund 16
Keeletoimetamine lehekülg kokkuleppel
Looduslike pühapaikade inventuur tund kokkuleppel
Teemapäringutele kirjalikult vastamine (v.a üksiku arhiiviviite või materjali leidumuse kontroll) tund 15
     
Koopiateenused **    
Koopiateenused: trükised    
Valguskoopia trükisest (mustvalge ühepoolne) A4 lehekülg 0,2
Valguskoopia trükisest (mustvalge ühepoolne) A3 lehekülg 0,3
Valguskoopia väljatrükk digiteeritud trükisest (mustvalge ühepoolne) A4 lehekülg 0,2
Valguskoopia väljatrükk digiteeritud trükisest (mustvalge ühepoolne) A3 lehekülg 0,3
Valguskoopia trükisest (värviline ühepoolne) A4 lehekülg 0,6
Valguskoopia trükisest (värviline ühepoolne) A3 lehekülg 0,8
Valguskoopia väljatrükk digiteeritud trükisest (värviline ühepoolne) A4 lehekülg 0,6

Valguskoopia väljatrükk digiteeritud trükisest (värviline kahepoolne) A4

lehekülg 1
Valguskoopia väljatrükk digiteeritud trükisest (värviline ühepoolne) A3 lehekülg 0,8
Valguskoopia väljatrükk digiteeritud trükisest (värviline kahepoolne) A3 lehekülg 1,4
Digikoopia-kasutuskoopia (JPG; PDF) A4 lehekülg 0,2
Digikoopia-kasutuskoopia (JPG; PDF) A3 lehekülg 0,3
Digikoopia trükikvaliteediga (TIFF; mõõtkava 1:1) A4 lehekülg 3,2
Digikoopia trükikvaliteediga (TIFF; mõõtkava 1:1) A3 lehekülg 5

Digikoopia trükikvaliteediga (TIFF; mõõtkava 1:1) A2

lehekülg 7,5
Digikoopia digiarhiivi väljaandest tervikuna (TIFF) kuni A2 lehekülg  9,55
Digikoopia raamatust tervikuna alushind - kuni A2 lehekülg  9,55
Digikoopia raamatust tervikuna kuni A2 lehekülg 0,13
Digikoopia perioodika aastakäigust tervikuna - allushind kuni A2 lehekülg 9,55

Digikoopia perioodika aastakäigust tervikuna kuni A2

lehekülg 0,25
Digikoopia tekstituvastus (OCR) kuni A2 lehekülg 0,05
Digikoopia gooti kirja tekstituvastus (OCR) kuni A2 lehekülg 0,1
     
Koopiateenused: fotod    
Digikoopia fotost või negatiivist kuni 600 dpi tükk 5

Digikoopia fotost või negatiivist üle 600 dpi

tükk kokkuleppel
Foto paberil 10x15 tükk 4
Foto paberil üle 10x15 tükk kokkuleppel
Eritingimustega (tellija nõudmisel) digikoopia fotost, negatiivist, arhivaalist tükk 15
Digikoopia digiteeritud ainesest tükk  2,5
     
Koopiateenused: käsikirjad    
Digikoopia originaalkäsikirjast või dokumendist kuni A3 lehekülg 5
Eritingimustega (tellija nõudmisel) digikoopia arhivaalist tükk 15
Valguskoopia originaalkäsikirjast või -dokumendist kuni A3 lehekülg 1
Digikoopia digiteeritud ainesest lehekülg 2,5
     
Koopiateenused: audio ja video    
Digikoopia audiovisuaalsest materjalist (kasutuskoopia kvaliteet) 1 minut 0,4
Digikoopia audiovisuaalsest materjalist (tagatiskoopia kvaliteet/ avaldamiseks) 1 minut 12
Salvestusteenused helistuudios tund kokkuleppel
     
Koopiateenused: kunst    
Digiteerimine: maal, skulptuur või graafika tükk kokkuleppel
     
Ennistamine ja konserveerimine    
Paberi ja köite konserveerimine (teenuse hinnale lisandub kasutatud konserveerimismaterjalide maksumus) tund 14
 
* Konsultatsiooniteenuste kasutamisel väljaspool EKMi lisatakse teenuse hinnale kaasnevad lisakulud.
** Arhiivide kaastöölistele kehtivad koopiate valmistamisel kokkuleppehinnad.
*** Materjali tellimisel publitseerimiseks kehtivad alati tagatiskoopia digiteerimise hinnad.