Nimekiri

Nimi Ametikoht/tööülesanded Telefon
  e-post     eesnimi.perenimi@kirmus.ee  
 HALDUSOSAKOND    
Merike Kiipus  direktori ülesannetes 7377711
Krista Ojasaar personalijuht 58580190
Emily Keerberg sekretär-juhiabi 7377700
Margit Avarmaa finantsjuht 7377705

Agnes Neier

kommunikatsioonispetsialist 56851182
 IT-valdkond    
Siiri Pärkson IT valdkonna juht 7377718
Saamuel Vesik võrguadministraator 7377747
Jüri Rui kasutajatoe spetsialist 7377753
Ilona Kolossova noorem tarkvaraarendaja 7377753
Mihkel Tsäko noorem tarkvaraarendaja puudub
 Haldusosakond    
Margus Peet haldusjuht 7377704
Jürgen Alliksaar tehnik 7377703
Rein Närska valvur 7377702
Imbi Uibo valvur 7377702
Helle Tuvi fondihooldaja  
Liisa Vesik digiteerija  
Inga Ivanova müügispetsialist-laohoidja 7377703
 ARHIIVRAAMATUKOGU    
Merike Kiipus arhiivijuhataja 7377711
Ave Pill pearaamatukoguhoidja 7377719
Ülvi Kalpus vanemraamatukoguhoidja 7377719
Marje Mehine-Merilainen raamatukoguhoidja  
Kristin Liba vanemraamatukoguhoidja 7377719
Helle Maaslieb projektijuht 7377719
Olga Sudajeva vanemraamatukoguhoidja 7377710
Hanna Väli vanemraamatukoguhoidja 7377754
Mariliis Õunapuu vanemraamatukoguhoidja 7377710
Kaie Oks vanemraamatukoguhoidja 7377712
Jaanus Tordik köitja 7377717
Tiiu Lepasepp restauraator 7377716
Kaja Marga digiteerija 7377707
Ülle Tamm vanembibliograaf 7377712
 EESTI KULTUURILOOLINE ARHIIV  
Kristi Metste osakonna juhataja 7377729
Marju Mikkel digitaalarhivaar, andmebaasid 7377721
Vilve Asmer vanemarhivaar 7377724
Leili Punga arhivaar/käsikirjade kogu 7377729
Irma Pilt arhivaar/fotokogu 7377720
Mari Õunapuu arhivaar/käsikirjade kogu 7377720
Ülle Kaart assistent 7377721
Alar Madisson fotograaf                     7377728
Rutt Hinrikus emeeritus  
Marin Laak vanemteadur  7377727
Eve Annuk vanemteadur 7377725
Triinu Ojamaa vanemteadur 7377708
Anu Raudsepp vanemteadur 7377727
Tiina Ann Kirss vanemteadur 7377727
Maarja Hollo vanemteadur 7377722
Tiina Saluvere toimetaja  
Kanni Labi toimetaja 7377708
 EESTI RAHVALUULE ARHIIV    
Risto Järv arhiivijuhataja-vanemteadur 7377732
Mairi Kaasik assistent 7377738
Tuuli Otsus assistent 7377737
Janno Simm assistent 7377735
Valdo Valper projektijuht 7377738
Jüri Metssalu projektijuht 53405189
Kadri Tamm vanemarhivaar/uurijate teenindamine 7377730
Olga Ivaskevitš digitaalarhivaar/uurijate teenindamine 7377730
Jaan Tamm heliinsener 7377735
Tiit Konsand digiteerija 7377735
Mari Sarv vanemteadur  56456699
Kärri Toomeos-Orglaan nooremteadur 7377733
Lona Päll nooremteadur 7377738
Mall Hiiemäe emeeritus 7377739
Anu Korb vanemteadur 7377739
Aado Lintrop vanemteadur 53419770
Ingrid Rüütel emeeritus  
Taive Särg vanemteadur 7377751
Ave Goršič teadur (tööleping peatatud) 7377737

Aivar Jürgenson

Andreas Kalkun

erakorraline vanemteadur

vanemteadur

7377736
Helen Kõmmus teadur 7377750
Janika Oras vanemteadur 7377736
Mari-Ann Remmel teadur 7377738
Liina Saarlo teadur 7377731
Astrid Tuisk teadur 7377730
Kaarel Veskis erakorraline nooremteadur  
 FOLKLORISTIKA OSAKOND    
Mare Kõiva juhtivteadur-osakonnajuhataja, Eesti-uuringute Tippkeskuse juhi ülesannetes 7377740
Anne Ostrak Eest-uuringute Tippkeskuse projektijuht 7377746
Piret Voolaid vanemteadur, Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuht 7377742
Liisi Laineste vanemteadur (tööleping peatatud) 7377744
Nikolai Anisimov teadur 7377746
Tõnno Jonuks juhtivteadur 7377744
Mare Kalda vanemteadur 7377741
Eda Kalmre vanemteadur 7377741
Reet Hiiemäe vanemteadur 7377743
Katre Kikas teadur 7377741
Andres Kuperjanov teadur 7377740
Nikolay Kuznetsov teadur 7377741
Anastasiya Fiadotava  teadur 7377744
Diana Kahre multimeedia toimetaja 7377709
Asta Niinemets toimetaja 7377709
Tiina Mällo tõlk-toimetaja 7377701
Maris Kuperjanov arhivaar-referent 7377745
Salle Kajak digiteerija-tehniline toimetaja 7377745