65. Kreutzwaldi päevad, Medica XIV

65. Kreutzwaldi päevad, Medica XIV

-

15.-16. detsembril toimub Eesti Kirjandusmuuseumis ja keskkonnas MS Teams  hübriidkonverentsile „Allakäigu kiirtee?“. Konverents ühendab endas meditsiiniantropoloogia konverentsi Medica ning Eesti Kirjandusmuuseumi iga-aastased Kreutzwaldi päevad.

Konverentsi keskmes on üksikisikute ja kogukondade olukord muutuvates poliitilistes, majanduslikes ja kultuurilistes oludes. Eelkõige huvitavad meid need muutused, mida on ühest või teisest vaatepunktist võimalik mõtestada allakäiguna. Konverentsi pealkirjaks olev „Allakäigu kiirtee“ on viide AC/DC 1979. aastal loodud laulule „Highway to Hell“. AC/DC laul kõneleb üksikisiku teadlikust allakäigu valimisest. Ent kuivõrd ja kuidas sobitub see individuaalse valiku teema tänapäevaga, kuivõrd on metafoor üldistatav kogukondlik-ühiskondlikule taustale, ning kelle vaatepunktist? Või äkki sobiks olukorra kirjeldamiseks hoopis mõni muu metafoor?

Konverentsile ootame ettekandeid järgmistel või konverentsi lähtepunktiga muul moel seotud teemadel:

· Kriisid ja adaptatsioon: muutuste mõju käitumisele ja enesehinnangule, isiksuse minapilt ja teiste arvamus;

· Vaimsete ja füüsiliste võimete hääbumine või kaotamine: kuidas seda võetakse vastu kogukonnas, kultuuris, üksikisiku tasemel; isolatsiooni mõju inimsuhetele ja vaimsele tervisele;

· Alkohol ja uimastid: loometöö inspireerija, eriliste kogemuste saamise võimalus, ravim, rahvuslik uhkus, sundolukord, haigus ja sellest vabanemise kogemus;

· Infouputusest tulenevad erinevad lähtekohad ja teooriad tervise ja haiguse teemal, vandenõuteooriad haiguste teemal. Kognitiivne dissonants ehk mentaalne ebamugavustunne konfliktsete olukordade, vastandlike uskumuste, stereotüüpide, väärtuste ja seisukohtade korral;

· Erinevate tervisesoovituste kokkukõla-vastandlikkuse tagajärjed;

· Allakäigu ja kriisidega seotud metafoorid ja kujundid erinevatel ajastutel.


Konverentsile on oodatud erinevate ajastute ja kultuurikontekstidega seotud ettekanded.

Konverentsi töökeeleks on eesti ja inglise keel.

Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ja Eesti-uuringute Tippkeskus.

Ettekande soovist anda teada 1. detsembriks, teeside tähtaeg on 10. detsember. Esinemissoov ja teesid saata Anne Ostrakile, anne.ostrak@folklore.ee