Arhiivraamatukogu

Arhiivraamatukogu kataloogisaal

Arhiivraamatukogu kataloogisaal

Juhataja: Merike Kiipus
E-post: merike.kiipus@kirmus.ee 
Tel: 737 7710
Tel: 737 7711

Palume külastusaeg eelnevalt kokku leppida telefoni 7377710, 7377719 või meili teel: laenutus@kirmus.ee

Külastusreeglid:


1.    Arhiivraamatukogus ja teistes avalikes ning üldkasutatavates ruumides viibimisel tuleb hoida distantsi, desinfitseerida käsi, katta hingamisteed. 

2.    Vajaliku kirjanduse leidmiseks pöörduge teenindaja poole.

3.    Laenutussedeleid täidab teenindaja vastavalt teie soovile.

4.    Palume külastusaeg eelnevalt kokku leppida ja teavikud ette tellida: laenutus@kirmus.ee või telefoni teel 7377710, 737719. 

5.    Soovitud teavikud saate kätte tellitud materjali laualt.

6.    Kõik tagastatud teavikud tuleb panna tagastatud materjali lauale. Teavikud, mida vajate mitmel korral, saate panna tagastusriiulile, kust saate need ka järgmisel korral ise võtta. 

7.    Koopiate eest tasumisel soovime, et tasuksite pangakaardiga valvelaua makseterminalis.

 

Palume kasutada ka kirjandusmuuseumi digiteenuseid infosüsteemi Kivike  vahendusel. Arhiivraamatukogu eksemplaridest on kättesaadavad üle 6000 teose. Eesti trükise punase raamatu kollektsioon asub siin. Arhiivraamatukogu käimasolevast üleriiklikust digiprojektist  saate lugeda siit. Arhiivraamatukogu kogudest digiteeritud raamatuid saate lugeda ja alla laadida digitaalarhiivist DIGAR ning meie kogudest digiteeritud ajalehti portaalist DIGAR Eesti artiklid.

 

___________________________________________________________________________________

 

 

Arhiivraamatukogu asutati 14. apr. 1909. a. Arhiivraamatukogu täidab eesti rahvusliku keskraamatukogu ülesandeid. Vastavalt säilituseksemplari seadusele on Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogul üleriiklik kohustus säilitada trükiste säilituseksemplare ja need ka üldsusele kättesaadavaks teha.

E-kataloog ESTER     Ester logo        Failirepositoorium Kivike     Kivike logo        Virtuaaltuur

Tegevus

Arhiivraamatukogus kogutakse, säilitatakse ja tehakse uurijatele kättesaadavaks:

  • Kõiki eestikeelseid trükiseid (olenemata nende ilmumiskohast); 

  • Baltimaid ja/või siin elanud ning elavaid isikuid käsitlevaid trükiseid, samuti eesti autorite kirjutatud, resp. koostatud, toimetatud, mujal ilmunud teoseid ja Baltimail elanud teistest rahvustest autorite töid;

  • Fennougristika alaseid teatmematerjale;

  • Kõiki trükiseliike - raamatuid, perioodikat, geograafilisi kaarte, noote, pisitrükiseid jm (neid talletatakse seitsmes kollektsioonis);

Arhiivraamatukogus leiduvaid trükiseid on võimalik kasutada ainult kohapeal (kasutamise kord).

Ainult heas säilitusseisundis olevatest trükistest on on võimalik tellida koopiaid vastava korra ja hinnakirja alusel. Töötajad annavad soovijaile konsultatsioone.
 

Arhiivraamatukogu saal
Arhiivraamatukogu lugemissaal

 

 

 

 


Arhiivraamatukogu osaleb rahvusbibliograafia koostamisel, korraldab Eesti raamatuteaduse konverentse alates 1961.a., annab välja oma fonde tutvustavat sarja "Arhiivraamatukogu Varamu", korraldab mitmesuguseid näitusi, võtab vastu õppeekskursioone. 

Elektronkataloog

Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu kuulub Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi (ELNET Konsortsiumi) infosüsteemi. Konsortsiumi liikmesraamatukogude ühistöö tulemusel valmib elektronkataloog, milles kirjeldatakse kõigi osalevate raamatukogude varasid.

Alates 1999. a. sisestatakse Arhiivraamatukokku saabuv kirjandus (raamatud, perioodika) ELNET Konsortsiumi E-kataloogi ESTER, kaartkataloogi enam ei koostata.

Arhiivraamatukogu on osalenud ka ELNET Konsortsiumi ühistes retrospektiivsetes projektides. 

Autoriseeritud töökohad

Arhiivraamatukogu lugemissaalis ja arhiivraamatukogu bibliograafiaosakonna  uurijate saalis on vastavalt säilituseksemplari seadusele loodud autoriseeritud töökohad. 

Autoriseeritud töökohtadel:

- on juurdepääs ainult DIGAR  ja DEA  aadressidele;
- saab teha otsinguid, lugeda jooksvalt ilmunud ajalehti ja ajakirju,  säilituseksemplarina laekunud e-raamatuid ning säilituseksemplariks loovutatud algmaterjale;
- on võimalik kuulata ka juurdepääsupiirangutega helifaile ning lugeda kõiki juurdepääsupiirangutega tekste, mis asuvad digitaalarhiivis DIGAR või Eesti ajalehtede artiklite portaalis DIGAR;
- puudub võrguühendus ja väljatrüki tegemise võimalus ning keelatud on materjalide pildistamine ja filmimine.

Digitaalraamatukogu

Eesti trükise Punase raamatu kollektsioonAva veebileht

Restaureerimise vahendusel on internetti jõudnud haruldasi trükiseid Arhiivraamatukogu fondidest. Restaureerimise käigus on skaneeritud mõningaid vanemaid trükiseid, mis on ainueksemplarid maailmas ning nüüd on need digitaalsel kujul kättesaadavad kõigile asjahuvilistele - Ava veebileht

Arhiivraamatukogu ainueksemplarid, Eesti trükise punase raamatu kollektsioon jm digiteeritud aines on arhiveeritud ja kättesaadav - Eesti Kirjandusmuuseumi failirepositooriumis KIVIKE 

Arhiivraamatukogu käimasolevast üleriiklikust digiprojektist  saate lugeda siit. Digiteeritud trükiseid saate lugeda ja alla laadida digitaalarhiivist DIGAR.