Avalik teave

Eesti Kirjandusmuuseumi isikuandmete kaitse eest vastutav isik on Krista Ojasaar, telefon (+372) 58580190, krista.ojasaar@kirmus.ee. Eesti Kirjandusmuuseum lähtub isikuandmete kaitsel 15.01.2019 jõustunud isikandmete kaitse seadusest

Eesti Kirjandusmuuseumis registreeritud dokumendid asuvad alates 01. 01. 2020 avalikus dokumendiregistris https://dok.hm.ee/et/?orgId=131

Eesti Kirjandusmuuseumis enne 01. 01. 2020 registreeritud dokumendid asuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavas EKIS infosüsteemis

Korruptsiooniennetusega Eesti Kirjandusmuuseumis tegeleb Haridus- ja Teadusministeeriumi siseauditiosakonna juhataja Eve Sild eve.sild@hm.ee

Juhised korruptsiooni ennetamiseks *.pdf (827 KB)

Korruptsiooniennetuse raamdokument *.pdf (514 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi põhimäärus

Eesti Kirjandusmuuseumi arengukava 2019-2023,  IT-lisaga pdf (241.11 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi arengukava 2019-2022 *.pdf (221 KB), *.txt (36 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi kogumispõhimõtted *.pdf (165 KB), *.txt (31 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi nimede kasutamise kord *.pdf (73,4 KB), *.txt (8 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi nõukogu jpg (81,53 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi sõbra auhinna statuut. pdf. (267 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi evalveerimise raport 2017 *.pdf (290 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi teadustöötajate valimise kord

Akadeemiliste töötajate karjääriastmed *.pdf (257 KB), *.txt (4 KB)

Eesti Kirjandusmuuseumi riigihangete kord *.pdf  (139 KB)

Hankeplaan 2023 pdf (325,78 KB)

Direktori palk

Eesti Kirjandusmuuseumi direktori töötasu alates 01.06.2021 on 3500 eurot kuus.

Aruanded

Eesti Kirjandusmuuseumi aastaülevaade 2022, (Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat 2022)  .pdf (609KB)

Päringud ja teabenõuded

Koostöölepingud

Avaliku teabe manifest .pdf (3 MB)

Bulgaaria Teaduste Akadeemia .pdf (738 KB)

Daugavpilsi Ülikooliga sõlmitud koostööleping, 2023, pdf

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga sõlmitud koostöölepe, 2024, pdf (133KB ) 

Eesti Teaduste Akadeemia .jpg

Eesti Rahva Muuseumi ja  Eesti Kirjandusmuuseumi koostöölepe 2023-2027. pdf (941 KB)

Eesti Rahvusraamatukogu .pdf (395 KB)

Estonian-Bulgarian Join Research Project .pdf (4,7 MB)

Jesuit University  Ignatianum in Krakow  .pdf (420 KB)

Kõrgem Kunstikool Pallasega sõlmitud koostöölepe .pdf ( 805 KB)

Kuzebai Gerdi nimeline Udmurdi rahvusmuuseum (RU) .pdf  (948.96 KB)

Kuzebai Gerdi nimeline Udmurdi rahvusmuuseum (UD) .pdf (870.74 KB)

Lausanne'i Ülikool, Slaavi ja Lõuna-Aasia uuringute osakond (ENG). pdf (724 KB)

Liszti Instituut - Ungari Kultuuri Keskus Tallinn (ENG). pdf (743 KB)

Lithuanian Institute of History (ENG)  pdf (704 KB)

Memorandum Antrobotanicus (2021-2025) .pdf (114 KB) 

Minini Ülikool Venemaal .pdf  (869 KB)

MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus .pdf (1,8 MB)

Mulgi Kultuuri Instituut .pdf  (67,9 KB)

SA Setu Kultuuri Fond (eesti keel) .pdf (1,9 MB)

SA Setu Kultuuri Fond (seto keel) .pdf  (1,9 MB)

Sloveenia Teaduste ja Kunstide Akadeemia Sloveenia Etnoloogia Instituut , 2023-2027 pdf. (261 KB)

State Higher Vocational School Stanislawa Pigonia in Krosno .pdf (5,8 MB)

Tartu Ülikool .pdf (540 KB)

Tartu KHK ja EKM koostööleping .pdf (39,7 KB), odt (23 KB), .txt  (4 KB)

Udmurdi Ajaloo, Keele ja Kirjanduse Instituut .pdf (157 KB)

Udmurdi Föderaalne Uurimiskeskus VTA  UO koostööleping .pdf (1,9 MB)

Udmurdi Riiklik Ülikool .pdf (1,65 MB)

Ungari Etnoloogia Instituut pdf (707,02 KB)

University of Gastronomic Sciences .pdf (69,1 KB)

Valgevene Teaduste Akadeemia koostööleping .pdf (9,2 MB)

Vene Teaduste Akadeemia Uurali filiaali Komi Teaduskeskus (sõlmitud detsember 2019) .pdf (3,1 MB)

Venemaa Riiklik Herzeni nimeline Pedagoogiline Ülikool (RU)  .pdf (1,7 MB)

Venemaa Riiklik Herzeni nimeline Pedagoogiline Ülikool (ENG) .pdf (5,0 MB)

Venemaa Teaduste Akadeemia N.N. Mikluhho-Maklai nimeline Etnoloogia ja Antropoloogia Instituut .pdf  (2,3 MB)

Venemaa Teaduste Akadeemia Slaavi-uuringute Instituut .pdf (6 MB)

Vinnõtsja Riiklik Pedagoogikaülikool. pdf (2,6 MB)

Ülikoolide vahelise kokkuleppe ettevõtlusplatvorm ADAPTER. pdf (104 KB)

 

Tunnustused

Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri. pdf (123 KB)

Kultuuriministri tänukiri Arhiivraamatukogule. pdf (464 KB)

Tartu Ülikooli raamatukogu tänukiri. pdf. (429 KB)

Tartu linn ja Eesti Konverentsibüroo tänukiri  Eesti-uuringute Tippkeskusele aastakonverentsi "Subjektiivsus ja intersubjektiivsus keeles ja kultuuris" ning 5. Balkani ja Baltikumi Kultuuriuurijate Seltsi konverentsi 'Nature and Culture in Narratives and Notions of Pandemics'  eest , pdf  (125KB) pdf (KB 278)

Kas leidsid, mida otsisid? *