Elulugu – elu, ajaloo ja kirjanduse kohtumispaik. Rutt Hinrikus 75

Elulugu – elu, ajaloo ja kirjanduse kohtumispaik. Rutt Hinrikus 75

-

Rutt Hinrikus

7. mail täitub 75. eluaasta Eesti Kirjandusmuusemi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi teaduril Rutt Hinrikusel. Selle tähtpäeva puhul toimub samal päeval veebiseminar „Elulugu – elu, ajaloo ja kirjanduse kohtumispaik. Rutt Hinrikus 75”.

Rutt Hinrikus on kirjandusteadlane ning eestlaste eluloolise pärandi kogumise üks algatajaid ja pikaajalisi eestvedajaid. Tema töö hõlmab märkimisväärse hulga eesti kirjanduskultuuris keskeste isikute isikuarhiivide (Marie Under, Karl Ristikivi, Aino Thauvon-Suits, Gustav Suits jt) loomist ja täiendamist, nende laiemale avalikkusele tutvustamist ja teaduskäibesse toomist ning biograafilise lähenemisviisi juurutamist kirjandusuurimises.

Ta on koostanud ja trükki toimetanud Karl August Hindrey (1996) ja Karl Ristikivi päeviku (2000), Marie Underi ja Friedebert Tuglase kirjavahetuse (2006), Bernard Kangro ja Karl Ristikivi kirjavahetuse ning Aino Suitsu päeviku (2014). Rutt Hinrikuse pikaajaline ja pühendunud töö on toonud EKLA elulookogusse rohkem kui 3000 elulugu. Tema panuseks võib lugeda eluloo kui rahvuskultuurile olulise tekstuaalse praktika teadvustamist ja väärtustamist, samuti elulookirjutuse uurimise algatamist ja edendamist.

Kõige väljapaistvamad Rutt Hinrikuse koostatud elulugusid sisaldavad kogumikud on kolmeosaline „Eesti rahva elulood” („Eesti rahva elulood. I osa: sajandi sada elulugu kahes osas”, 2000; „Eesti rahva elulood. II osa: sajandi sada elulugu kahes osas”, 2000; „Eesti rahva elulood. III osa, Elu Eesti NSV-s”, 2003) ning „Minu elu ja armastus. Eesti rahva elulood“ I ja II (2018, koostanud Rutt Hinrikus ja Tiina Kirss).

Kokku on Rutt Hinrikuse koostamisel ilmunud üle kümne elulookogumiku, samuti on temalt ilmunud artiklikogumik „Kahe vahel. Artikleid kirjandusest ja elulugudest“ (2016). Rutt Hinrikus on kirjutanud ka arvustusi, ülevaateid, saatesõnu ja esseistikat. 2000. aastal tunnustati tema tööd Valgetähe III klassi ordeniga, möödunud aastal pälvis ta kultuuri elutööpreemia.

*

Veebiseminari “Elulugu – elu, ajaloo ja kirjanduse kohtumispaik. Rutt Hinrikus 75” kava

10.45 Eesti Kirjandusmuuseumi direktori kt Martin Eessalu, Eesti Kultuuriloolise Arhiivi juhataja kt Eve Annuki, Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja Risto Järve, folkloristika osakonna juhataja Mare Kõiva ja Arhiivraamatukogu juhataja Merike Kiipuse sõnavõtud

11.00-11.20 Janika Kronberg “Rutt Hinrikus ja teised kirjutavad naised”
11.20-11.40 Tiiu Jaago “Emad ja tütred: kas põlvkondlik konflikt või lepitav läbirääkimine?”
11.40-12.00 Tiina Kirss “Mäletamise sitkus: taas kord elulugude poeetikast“
12.00-12.20 Mirjam Hinrikus „Elu ja kunsti vahelised mimeetilised suhted moodsas kirjanduses“
12.20-12.30 Küsimused

12.30-13.30 Lõunapaus

13.30-13.50 Marju Lauristin „Mälu ja vabadus. Ühenduse Eesti Elulood lätted“
13.50-14.10 Leena Kurvet-Käosaar “Ahvatlev algmaterjal biograafiakirjutuse suuraudade vahel“
14.10-14.30 Astrid Tuisk “Mänguasjad rahvaluule kogumisvõistluse „Esemed meie rännakuil“ kaastöödes“
14.30-14.40 Marin Laak avab virtuaalnäituse
14.40-... Küsimused, õnnitlused ja tervitused

Liitumine: Join Microsoft Teams Meeting

Info: Maarja Hollo, maarja.hollo@kirmus.ee (mailto:maarja.hollo@kirmus.ee)
Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42, Tartu 51003
Uudiskirjaga liitumine on võimalik aadressilt: https://lists.kirmus.ee/mailman/listinfo/uudiskiri