Humanitaarteaduste doktorantide sügiskool „Dialoogid tervisega“

Humanitaarteaduste doktorantide sügiskool „Dialoogid tervisega“

-

19.-20. novembril 2020 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi eestvõttel Värska Veekeskuse
seminarialas humanitaarteaduste doktorantidele suunatud rahvusvaheline sügiskool „Dialoogid
tervisega“, mille raames vaadeldakse selle ülimalt aktuaalse teemaga seotud narratiive, uskumusi,
metafoore-keelekasutust, tähendusi ja toimetulekuviise. Kirjandusmuuseum viib ürituse läbi
keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli partnerina. Esinejate hulgas on oma ala tunnustatud
eksperdid Mehhikost, Tansaaniast, Soomest ja mujalt, samuti doktorandid-magistrandid. Juhul, kui
kehtestatakse lisapiiranguid, toimub üritus ikka, kuid vastavalt oludele kas osaliselt või
täielikult virtuaalsena. 

Ürituse toimumist rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Kirjandusmuuseumi ASTRA
projekt EKMDHUM), see on seotud ka Eesti-uuringute Tippkeskusega ja järeldoktorantuuriprojektiga
PUTJD962.

Lisainfo: Reet Hiiemäe, reet@folklore.ee