Avalik teave

Eesti Kirjandusmuuseumi isikuandmete kaitse eest vastutav isik on Krista Ojasaar, telefon (+372) 58580190, krista.ojasaar@kirmus.ee

Eesti Kirjandusmuuseumis registreeritud dokumendid asuvad alates 01. 01. 2020 avalikus dokumendiregistris https://dok.hm.ee/et/?orgId=131

Eesti Kirjandusmuuseumis enne 01. 01. 2020 registreeritud dokumendid asuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavas EKIS infosüsteemis

Korruptsiooniennetusega Eesti Kirjandusmuuseumis tegeleb Haridus- ja Teadusministeeriumi siseauditiosakonna juhataja Eve Sild eve.sild@hm.ee

Juhised korruptsiooni ennetamiseks: Kuva juhised

Korruptsiooniennetuse Raamdokument

Eesti Kirjandusmuuseumi põhimäärus

Eesti Kirjandusmuuseumi arengukava 2019-2022

Eesti Kirjandusmuuseumi kogumispõhimõtted

Eesti Kirjandusmuuseumi nimede kasutamise kord

Eesti Kirjandusmuuseumi nõukogu

Eesti Kirjandusmuuseumi evalveerimise raport 2017

Eesti Kirjandusmuuseumi teadustöötajate valimise kord

Akadeemiliste töötajate karjääriastmed

Eesti Kirjandusmuuseumi riigihangete kord

Riigihanked 2019

Eesti Kirjandusmuuseum 2021. aastal riigihankeid ei korralda

Majandusaasta aruanne 2007

Majandusaasta aruanne 2008

Majandusaasta aruanne 2009

Majandusaasta aruanne 2010

Majandusaasta aruanne 2014

Majandusaasta aruanne 2015

Majandusaasta aruanne 2016

Majandusaasta aruanne 2017