Avalik teave

Eesti Kirjandusmuuseumi isikuandmete kaitse eest vastutav isik on Krista Ojasaar, telefon (+372) 58580190, krista.ojasaar@kirmus.ee

Eesti Kirjandusmuuseumis registreeritud dokumendid asuvad alates 01. 01. 2020 avalikus dokumendiregistris https://dok.hm.ee/et/?orgId=131

Eesti Kirjandusmuuseumis enne 01. 01. 2020 registreeritud dokumendid asuvad  Hadridus- ja Teadusministeeriumi hallatavas EKIS infosüsteemis

Korruptsiooniennetusega Eesti Kirjandusmuuseumis tegeleb Haridus- ja Teadusministeeriumi siseauditi osakonna auditijuht Evald Veldemann evald.veldemann@hm.ee

Juhised korruptsiooni ennetamiseks: Kuva juhised

Korruptsiooniennetuse Raamdokument

Eesti Kirjandusmuuseumi põhimäärus

Eesti Kirjandusmuuseumi teadus- ja haldusnõukogu koosseis

Eesti Kirjandusmuuseumi arengukava 2019-2022

Eesti Kirjandusmuuseumi kogumispõhimõtted

Eesti Kirjandusmuuseumi nimede kasutamise kord

Eesti Kirjandusmuuseumi evalveerimise raport 2017

Eesti Kirjandusmuuseumi teadustöötajate valimise kord

Eesti Kirjandusmuuseumi riigihangete kord

Riigihanked 2019

Majandusaasta aruanne 2007

Majandusaasta aruanne 2008

Majandusaasta aruanne 2009

Majandusaasta aruanne 2010

Majandusaasta aruanne 2014

Majandusaasta aruanne 2015

Majandusaasta aruanne 2016

Majandusaasta aruanne 2017

Direktori palk

Direktori kuupalk 30. aprillini 2018 oli 2500 eurot kuus ja alates 1. maist 2018 on 2750 eurot kuus.

Detsembris 2018 makstud ühekordset lisatasu 1375 eurot 2018. aastaks seatud ülesannete tulemusliku täitmise eest Eesti 
Kirjandusmuuseumi juhtimisel.

Päringud ja teabenõuded