Avatud töökohad

Eesti Kirjandusmuuseum kuulutab välja avaliku konkursi noorem-tarkvaraarendaja 1,0 koormusega ametikohale

 

Ametis esimesel võimalusel, kandideerimise tähtaeg 19.11.2021.

Kandideerimisel saata järgmised dokumendi aadressile krista.ojasaar@kirmus.ee: avaldus, CV, motivatsioonikiri.

 

Eesti Kirjandusmuuseumi noorem-tarkvaraarendaja töö eesmärk on tagada Eesti Kirjandusmuuseumi toimimiseks

vajaliku  tarkvara ja rakenduste arendus.

 

Ülesanded:

 1. tarkvaralahenduste väljatöötamine;
 2. tarkvaralahenduste testimine;
 3. osakondade veebilahenduste loomine;
 4. osakondade töötajate tarkvaraarenduste planeerimisprotsessis nõustamine.

Sobival kandidaadil on

 1. vähemalt üheaastane töökogemus veebiarenduse valdkonnas;
 2. teadmised relatsioonilistest andmebaasidest (nt MySQL, PostgreSQL);
 3. front-end: HTML, CSS, JS;
 4. back-end: PHP, SQL;
 5. abivalmidus ja koostöövõime;
 6. eesti keele oskus heal tasemel;
 7. erialane haridus või selle omandamine lõppjärgus.

Omalt poolt pakume

 1. väljakutseterikast ja mitmekesist tööd;
 2. peale katseaja lõppu kokkuleppel võimalikku kaugtööd;
 3. paindlikku tööaega;
 4. 35 puhkusepäeva ja muud kollektiivlepingust tulenevad hüved.