Tööle või praktikale

Vabad töökohad 

  • Eesti Kirjandusmuuseum kuulutab välja konkursi raamatupidaja 0,5 koormusega ametikohale.

Kandideerimise tähtaeg 13.06.2022, ametis alates 01.08.2021.

Eesti Kirjandusmuuseumi raamatupidaja töö eesmärk on teha ja korraldada asutuse raamatupidamisarvestust.

Ülesanded:
- e-arvekeskuses arvetele dimensioonide lisamine ja saatmine kinnitusringile;
- majandus- ja lähetusaruannete kontroll ning töötajate nõustamine lähetus- ja majanduskulude hüvitamise dokumentide vormistamisel;
- põhi- ja väikevahendite üle arvestuse pidamine, inventuurid jms;
- sularahaarvestus ja -tehingute kontrollimine;
- haldusosakonna müügiarvete ja tellimustega tegelemine;
- võlaõiguslike lepingute ja aktide vormistamine, registreerimine ning saatmine kinnitusringile;
- SAP BO aruandluskeskkonnas väljavõtete tegemine ja saatmine projektijuhtidele.

Sobival kandidaadil on:
- erialane haridus (5. taseme raamatupidaja);
- soovitav rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus või selle omandamine; 
- soovitav kaheaastane töökogemus finantsalal riigiasutuses.

Kasuks tuleb:
- ERPLY ja SAP BO tundmine.

Omalt poolt pakume:
- mitmekesist tööd ühes Eesti vanimastest mäluasutustest;
- konkurentsivõimelist töötasu;
- 35 puhkusepäeva ja muud kollektiivlepingust tulenevaid hüvesid.

Avaldus, CV ja motivatsioonikiri saata aadressil krista.ojasaar@kirmus.ee.

 

  • Eesti Kirjandusmuuseum kuulutab välja konkursi sekretär-juhiabi 1,0 koormusega ametikohale.

Kandideerimise tähtaeg 27.05.2022, ametis alates 13.06.2022.

Eesti Kirjandusmuuseumi sekretär-juhiabi töö eesmärk on teha ja korraldada asutuse asjaajamist ja dokumendiringlust.

Ülesanded:
- haldab elektroonset dokumendihaldussüsteemi PINAL ja riigitöötaja iseteenindusportaali RTIP mooduleid;
- haldab valdkonna infot sisaldavaid andmebaase (sisestab infot, teeb infopäringuid, uuendab andmeid ja kontrollib andmete kvaliteeti);
- valmistab ette ja vormistab asutuse dokumente;
- valmistab ette kohtumisi ja koosolekuid, planeerib juhi töögraafikut;
- protokollib koosolekuid;
- toetab ja assisteerib kõrgema taseme spetsialistide tööd ning täidab nende antud ülesandeid;
- võtab vastu, liigitab ja edastab dokumente, vajadusel korraldab dokumentide tõlkimist;
- kogub valdkonna informatsiooni, töötab läbi ja esitab juhile ettepanekuid ja ülevaateid;
- vaatab läbi struktuuriüksuste ette valmistatud, juhi allkirjastatavate dokumentide eelnõud ja annab vajaduse korral nende kohta arvamusi;
- võtab vastu ja suunab telefonikõnesid, informeerib ja juhendab valvelauda;
- võtab vastu, sorteerib ja edastab posti (Omniva);
- tellib kontoritarbeid, lilli ja cateringi;
- registreerib ja koordineerib ekskursioone;
- hoiab ja korrastab asutuse arhiivi.

Sobiv kandidaat:
- omab vastavat kutse- või kõrgharidust;
- valdab korrektset eesti keelt;
- oskab inglise keelt; 
- tunneb tööks vajalikku seadusandlust.

Kasuks tuleb:
- PINALi, RTIPi ja ERPLY tundmine.

Omalt poolt pakume:
- mitmekesist tööd ühes Eesti vanimastest mäluasutustest;
- konkurentsivõimelist töötasu;
- 35 puhkusepäeva ja muud kollektiivlepingust tulenevaid hüvesid.

Avaldus, CV ja motivatsioonikiri saata aadressil krista.ojasaar@kirmus.ee.
 

Eesti Kirjandusmuuseumisse on praktikale oodatud erinevate erialade tudengid, et õppida ja omandada kogemusi teadus- ja arendusasutuse toimimisest ning arhiivitöö eri valdkondadest.

Praktikavõimalused: 
- korrastada käsikirja- ja fotokogusid
- korrastada isikute ja organisatsioonide arhiive
- korrastada trükiste kogusid 
- litereerida helisalvestisi 
- täiendada andmebaase 
- digitaliseerida materjale
- abistada intervjueerimisega ja intervjuude transkribeerimisega 
- köite- ja restaureerimispraktika 
- konverentside korraldusel abistamine 
- näituste (sh virtuaalnäituste) korraldamine 
Kasuks tuleb võõrkeelte oskus. 

Praktika sõltub Eesti Kirjandusmuuseumi vajadustest ja võimalustest. Praktikandile töötasu ei maksta.
Vaata meie praktikavõimalusi tutvustavat videot: 

 

Praktika taotlemiseks tuleb esitada CV koos avaldusega. Avalduses märkida, millises osakonnas soovite praktikat teha ning milline on soovitav praktika kestvus, ajavahemik ja alustamise aeg.

Dokumendid praktika taotlemiseks saata kirmus@kirmus.ee või Vanemuise 42, Tartu 51003

Küsimuste korral palun võtke ühendust personalijuhiga: Krista Ojasaar, krista.ojasaar@kirmus.ee, (+372) 58580190