Tööle või praktikale

Vabad töökohad 

Eesti Kirjandusmuuseum kuulutab välja konkursi kommunikatsioonispetsialisti 1,0 koormusega ametikohale.
Ametis alates 10.02.2023, kandideerimise tähtaeg 20.01.2023.

Eesti Kirjandusmuuseumi kommunikatsioonispetsialisti töö on kavandada ja korraldada kirjandusmuuseumi sise- ja väliskommunikatsiooni.


Ülesanded:
 - meedia- ja avaliku suhtluse korraldamine;
 - pressiteadete jms infomaterjalide koostamine, toimetamine ja vahendamine;
 - asutuse kodulehe, uudiskirja ja sotsiaalmeedia haldamine;
 - osalemine avalike ürituste korraldamises;
 - sisekommunikatsiooni korraldamine;
 - asutuse töötajate ja juhtkonna nõustamine avalike suhete ja kommunikatsiooni küsimustes;
 - näituste ja ürituste ajakava koordineerimine ning vastavate meediaplaanide loomine;
 - Kirmus-TV sisu loomise koordineerimine;
 - kommunikatsioonistrateegia ajakohasena hoidmine.


Sobival kandidaadil on:
 - kõrgharidus (soovitav ajakirjandus ja kommunikatsioon, võib olla omandamisel);
 - orienteerumine teadus- ja kultuurimaastikul;
 - väga hea suhtlemisoskus ning algatus- ja koostöövõime;
 - väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 - hea analüüsi- ja üldistamisoskus;
 - varasem töökogemus kommunikatsiooni valdkonnas;
 - sotsiaalmeedia jms tööks vajalike keskkondade tundmine.


Omalt poolt pakume:
 - huvitavat ja mitmekesist tööd;
 - loomingulist eneseteostust humanitaaria tippuurimiskeskuses;  
 - tänapäevaseid töötingimusi;
 - paindlikku tööaega;
 - konkurentsivõimelist töötasu;
 - 35 puhkusepäeva ja muud kollektiivlepingust tulenevaid hüvesid.

 

Avaldus, CV ja motivatsioonikiri saata aadressil krista.ojasaar@kirmus.ee.

 

Eesti Kirjandusmuuseumisse on praktikale oodatud erinevate erialade tudengid, et õppida ja omandada kogemusi teadus- ja arendusasutuse toimimisest ning arhiivitöö eri valdkondadest.

Praktikavõimalused: 
- korrastada käsikirja- ja fotokogusid
- korrastada isikute ja organisatsioonide arhiive
- korrastada trükiste kogusid 
- litereerida helisalvestisi 
- täiendada andmebaase 
- digitaliseerida materjale
- abistada intervjueerimisega ja intervjuude transkribeerimisega 
- köite- ja restaureerimispraktika 
- konverentside korraldusel abistamine 
- näituste (sh virtuaalnäituste) korraldamine 
Kasuks tuleb võõrkeelte oskus. 

Praktika sõltub Eesti Kirjandusmuuseumi vajadustest ja võimalustest. Praktikandile töötasu ei maksta.
Vaata meie praktikavõimalusi tutvustavat videot: 

Praktika taotlemiseks tuleb esitada CV koos avaldusega. Avalduses märkida, millises osakonnas soovite praktikat teha ning milline on soovitav praktika kestvus, ajavahemik ja alustamise aeg.

Dokumendid praktika taotlemiseks saata kirmus@kirmus.ee või Vanemuise 42, Tartu 51003

Küsimuste korral palun võtke ühendust personalijuhiga: Krista Ojasaar, krista.ojasaar@kirmus.ee, (+372) 58580190