Tööle või praktikale

 • Vabad töökohad 

Eesti Kirjandusmuuseumi konkurss teadus- ja arendusjuhi kohale.

Eesti Kirjandusmuuseum kuulutab välja konkursi teadus- ja arendusjuhi 1,0 koormusega ametikohale.
Tööle asumise aeg orienteeruvalt 15.08.2023, kandideerimise tähtaeg 12.06.2023.

 

Eesti Kirjandusmuuseumi teadus- ja arendusjuhi  töö eesmärk on kujundada  asutuse teadus- ja arendustegevuse strateegia ja viib ellu direktori ja teadusnõukogu visiooni.

 

 

Eesti Kirjandusmuuseumi teadus- ja arendusjuht:

 • kujundab asutuse teadus- ja arendustegevuse strateegia ja viib ellu direktori ja teadusnõukogu visiooni, koordineerib asutuse teadusnõukogu tööd, korraldab asutuse teadus- ja arendustegevuse aruandlust, välishindamist ja rahvusvahelist koostööd;
 • kavandab asutuse teadus- ja arendustegevuse eesmärkide saavutamiseks vajalikud tugitegevused ning vahendid, korraldab teadus- ja arendustegevuse tegevustoetuse taotlemise ja aruandluse ning kujundab põhimõtted rahastuse eesmärgipäraseks kasutamiseks;
 • korraldab teadus- ja arendustegevuse valdkonda puudutavate sisemiste regulatsioonide koostamise;
 • teeb teadus- ja arendustegevusalast koostööd partnerasutustega Eestis ja maailmas, osaleb oma valdkonna arendustoimkondades, nõukogudes ja teistes esinduskogudes;
 • kujundab EKM akadeemiliste töötajate karjäärimudeli, korraldab asutuse akadeemiliste töötajate valimised ning koostöös atesteerimiskomisjoniga akadeemiliste töötajate atesteerimise;
 • aitab kujundada asutuse innovatsiooni ja tehnilise arenduse strateegia kooskõlas asutuse direktori, juhtkonna ning tehnilist oskusteavet omava üksusega, juurutab ja arendab eksperimentaalset lähenemist, abistab eksperimentide läbiviimisel ja otsib vajadusel selleks partnereid;
 •  täidab asutuse administraatori rolli Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS);
 • on tugev ja selge nägemusega teadlane, kellel on oma uurimisvaldkond, millega ta saab võimalusel jätkata.
 • Sobival kandidaadil on:
 • soovitavalt doktorikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
 • teadustöö ja teadusprojektide juhtimise kogemus;
 •  juhtimiskogemus vähemalt 3 aastat;
 • kogemused organisatsiooni ressursside juhtimisest;
 • teadmised teadus- ja arendustegevuse valdkonna seadusandlusest;
 •  rahvusvaheliste projektitaotluste kirjutamise ja läbiviimise kogemused;
 •  suurürituste korraldamise kogemused;
 • hangete läbiviimise kogemused;
 • väga hea suhtlemis- ja koostööoskus;
 • eesti ja inglise keele väga hea valdamine kõnes ning kirjas, kasuks tuleb vene keele oskus.

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd;
 • loomingulist eneseteostust humanitaaria tippuurimiskeskuses;
 • tänapäevaseid töötingimusi;
 • paindlikku tööaega;
 • töötasu alates 2400 eurost;
 • 42 puhkusepäeva ja muid kollektiivlepingust tulenevaid hüvesid.

 

Avaldus, CV, haridust tõendav dokument või selle koopia ja motivatsioonikiri saata aadressil krista.ojasaar@kirmus.ee.
 

 

 

 

 • Praktika Eesti Kirjandusmuuseumis 

Eesti Kirjandusmuuseumisse on praktikale oodatud erinevate erialade tudengid, et õppida ja omandada kogemusi teadus- ja arendusasutuse toimimisest ning arhiivitöö eri valdkondadest.

Praktikavõimalused: 
- korrastada käsikirja- ja fotokogusid
- korrastada isikute ja organisatsioonide arhiive
- korrastada trükiste kogusid 
- litereerida helisalvestisi 
- täiendada andmebaase 
- digitaliseerida materjale
- abistada intervjueerimisega ja intervjuude transkribeerimisega 
- köite- ja restaureerimispraktika 
- konverentside korraldusel abistamine 
- näituste (sh virtuaalnäituste) korraldamine 
Kasuks tuleb võõrkeelte oskus. 

Praktika sõltub Eesti Kirjandusmuuseumi vajadustest ja võimalustest. Praktikandile töötasu ei maksta.
Vaata meie praktikavõimalusi tutvustavat videot:

Praktika taotlemiseks tuleb esitada CV koos avaldusega. Avalduses märkida, millises osakonnas soovite praktikat teha ning milline on soovitav praktika kestvus, ajavahemik ja alustamise aeg.

Dokumendid praktika taotlemiseks saata kirmus@kirmus.ee või Vanemuise 42, Tartu 51003

Küsimuste korral palun võtke ühendust personalijuhiga: Krista Ojasaar, krista.ojasaar@kirmus.ee, (+372) 58580190