Töötajad

Kui töötajal on olemas kirmus.ee ja folklore.ee e-posti aadressid, saab kirju saata mõlemale aadressile.

Direktor

Finantstöötajad

Margit Avarmaa. Fotograaf: Alar Madisson
Margit Avarmaa
Finantsjuht (1,0)
Marju Butlers. Fotograaf: Alar Madisson
Marju Butlers
Raamatupidaja (0,5)

Haldusosakond

Margus Peet. Fotograaf: Alar Madisson
Margus Peet
Haldusjuht (1,0)
Emily Keerberg. Fotograaf: Alar Madisson
Emily Keerberg
Sekretär-juhiabi (1,0)
Heidi-Maarja Melts
Kommunikatsioonispetsialist (1,0)
Inga Ivanova. Fotograaf: Alar Madisson
Inga Ivanova
Müügispetsialist-laohoidja (1,0)
Jürgen Alliksaar
Tehnik (0,3)
Helle Tuvi
Fondihooldaja (1,0)
Assistent (1,0)
BERTA, muud jätkväljaanded
Jaan Kõks. Fotograaf: Alar Madisson
Jaan Kõks
Valvur (0,45)
Rein Närska
Valvur (0,45)

IT-töörühm

Ilona Kolossova. Fotograaf: Alar Madisson
Ilona Kolossova
Tarkvaraarendaja (1,0)
Mihkel Tsäko. Fotograaf: Alar Madisson
Mihkel Tsäko
Vanemtarkvaraarendaja (1,0)
Jüri Rui. Fotograaf: Alar Madisson
Jüri Rui
Kasutajatoe spetsialist (1,0)

Arhiivraamatukogu

Merike Kiipus. Fotograaf: Alar Madisson
Arhiivraamatukogu juhataja (1,0)
Eesti ajakirjanduse analüütiline retrospektiivne üldine bibliograafia
Ave Pill. Fotograaf: Alar Madisson
Pearaamatukoguhoidja (1,0)
Eesti- ja võõrkeelne perioodika, vanaraamat
Ülvi Kalpus. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemraamatukoguhoidja (1,0)
Vanem eesti raamat
Kristin Liba. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemraamatukoguhoidja (1,0)
Eesti- ja võõrkeelne trükis
Helle Maaslieb. Fotograaf: Alar Madisson
Helle Maaslieb
Arhiivraamatukogu projektijuht (1,0)
Eesti raamat
Vanemraamatukoguhoidja (1,0)
Baltica, kaardikogu
Maris Jaagosild
Vanemraamatukoguhoidja (0,7)
Hanna Väli
Raamatukoguhoidja (0,8)
Väiketrükis
Mariliis Õunapuu. Fotograaf: Alar Madisson
Mariliis Õunapuu
Raamatukoguhoidja (0,6)
Eesti raamat
Marje Mehine-Merilainen
Raamatukoguhoidja (0,7)
Jaanus Tordik. Fotograaf: Alar Madisson
Jaanus Tordik
Köitja-restauraator (1,0)
Tiiu Lepasepp. Fotograaf: Alar Madisson
Tiiu Lepasepp
Restauraator (0,8)
Riina Raudson
Hügienist-restauraator (0,5)
Kaja Marga. Fotograaf: Alar Madisson
Kaja Marga
Digiteerija (1,0)

Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakond

Kaie Oks
Vanemraamatukoguhoidja (0,8)
Eesti- ja võõrkeelne trükis (baltica ja memoriaalkogud)
Ülle Tamm. Fotograaf: Alar Madisson
Ülle Tamm
Raamatukoguhoidja (1,0)
Eesti ajakirjanduse analüütiline retrospektiivne üldine bibliograafia

Eesti Kultuurilooline Arhiiv

EKLA juhataja (1,0)
Eesti kirjandus 19. ja 20. sajandil, biograafika, F. R. Faehlmann, käsikirjade kogu
Vilve Asmer. Fotograaf: Alar Madisson
Peaarhivaar (1,0)
Käsikirjade, foto-ja kunstikogu
Vanemarhivaar (1,0)
Käsikirjade kogu
Irma Pilt. Fotograaf: Alar Madisson
Irma Pilt
Vanemarhivaar (1,0)
Fotokogu
Mari Õunapuu. Fotograaf: Alar Madisson
Mari Õunapuu
Vanemarhivaar (1,0)
Käsikirjade kogu
Anni Avi
Arhivaar (0,5)
Marju Mikkel. Fotograaf: Alar Madisson
Digitaalarhivaar (1,0)
Kreutzwaldi sajand, andmebaasid, digitaalarhiivindus, käsikirjade digiteerimine
Alar Madisson. Fotograaf: Alar Madisson
Alar Madisson
Fotograaf (1,0)
Fotokogu
Ülle Kaart
Ülle Kaart
Assistent (1,0)
Elulookogu

EKLA kultuuriloo allikate ja kirjanduse töörühm

Marin Laak. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Kalevipoeg, 20. sajandi kirjandus, diasporaa, käsikirjade kogu; Kreutzwaldi sajand; Methis
Vanemteadur (1,0)
Eesti kirjanduse ajalugu, nõukogude perioodi kultuurilugu, autobiograafiauuringud
Triinu Ojamaa. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Eesti läänediasporaa kultuur, akulturatsioon, omaelulookirjutus
Maarja Hollo. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Eksiilkirjandus, omaelulookirjutus, Bernard Kangro, käsikirjade kogu
Erakorraline vanemteadur (0,25)
Kanni Labi. Fotograaf: Alar Madisson
Toimetaja (1,0)
Ajakiri Methis, EKMi väljaanded
Toimetaja (1,0)
Eesti 20. sajandi teatrilugu, andmebaasid (ELLEN), Kaarel Ird, väljaanded

Eesti Rahvaluule Arhiiv

Risto Järv. Fotograaf: Alar Madisson
Arhiivijuhataja (1,0)
Muinasjututeooria, kaasaegne jutustamistraditsioon, folkloorihistoriograafia
Anu Korb. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (0,5)
Venemaa ja Siberi eestlaste suuline pärimus, folkloristliku välitöö teooria
Taive Särg. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Muusika seos keele ja rühmaidentiteediga, Eesti etnomusikoloogia ajalugu
Ave Goršič. Fotograaf: Alar Madisson
Teadur (1,0)
Rahvameditsiini kogumise ja uurimise ajalugu, folkloristika ajalugu
Janika Oras. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Vanem rahvalaul ja -muusika (regilaul ja lastelaul); heliarhiivi haldaja
Teadur (1,0)
Eesti regilaulude tüpoloogia, lokaalsed regilaulutraditsioonid, "Vana kannel"
Astrid Tuisk. Fotograaf: Alar Madisson
Teadur (0,5)
Tänapäeva lastepärimus, mängud, Siberi eestlaste rahvaluule
Helen Kõmmus. Fotograaf: Alar Madisson
Teadur (1,0)
Populaarmuusika, vaimulik rahvamuusika
Erakorraline nooremteadur (0,8)
Arhiivispetsialist (0,4)
Kohapärimus; püha- ja matusepaigad
Kadri Tamm. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemarhivaar (1,0)
Uurijate teenindamine, käsikirjakogu hoidja, väljaannete keeletoimetamine
Kärri Toomeos-Orglaan
Assistent (1,0)
Muinasjutt, trükiste mõju suulisele pärimusele, muinasjuttude publikatsioonid jm.
Tuuli Otsus. Fotograaf: Alar Madisson
Tuuli Otsus
Assistent (1,0)
Tekstisisestus, skaneerimine
Olga Ivaškevitš. Fotograaf: Alar Madisson
Olga Ivaškevitš
Digitaalarhivaar (1,0)
ERA andmebaasid, uurijate teenindamine
Nooremteadur (1,0)
Kohapärimus, looduspärimus, pärimuse kasutamine keskkonnakommunikatsioonis

Helistuudio

Jaan Tamm. Fotograaf: Alar Madisson
Heliinsener (1,0)
Helisalvestiste säilitamine ja digiteerimine

Folkloristika osakond

Eda Kalmre. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Tänapäeva folkloor, tänapäeva rahvajuttude sotsiaalpoliitilised aspektid, suuline ajalugu.
Juhtivteadur, osakonnajuhataja, Eesti-uuringute Tippkeskuse juhi ülesannetes (1,0)
Loitsud ja meediumid, rahvausund, tänapäeva folkloor ja rahvaarstid
Tõnno Jonuks. Foto: Alar Madisson
Juhtivteadur (1,0)
Skandinaavia saagad, muinasusund
Mare Kalda. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Aardemuistendid, digitaalne folkloor
Liisi Laineste. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuhi ülesannetes (1,0)
Huumoriuuringud
Reet Hiiemäe. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Rahvausund ja -jutud, tänapäeva folkloor
Anne Ostrak
Eesti-uuringute Tippkeskuse projektijuht (0,25)
Tiina Mällo
Tõlk-toimetaja (1,0)
Jätkväljaannete võõrkeeletoimetaja

Emeeritused

Aado Lintrop. Fotograaf: Alar Madisson
Emeeritus
Siberi šamanism, idapoolsete soome-ugri rahvaste usundid jm.
Emeeritus
Inimese-looduse suhe rahvausundis, rahvajuttude kujunemine ja jutustamine
Emeeritus
Eesti elulood, kirjanduskriitika, kultuurilugu
Emeeritus
Arhailiste rahvaviiside tüpoloogia, pärimusmuusika tänapäeva folklooris