Töötajad

Kui töötajal on olemas kirmus.ee ja folklore.ee e-posti aadressid, saab kirju saata mõlemale aadressile.

Direktor

Direktor Piret Voolaiu foto
Piret Voolaid
Direktor (1,0)

Finantstöötajad

Margit Avarmaa. Fotograaf: Alar Madisson
Margit Avarmaa
Finantsjuht (1,0)
Marju Butlers. Fotograaf: Alar Madisson
Marju Butlers
Raamatupidaja (0,5)

Haldusosakond

Margus Peet. Fotograaf: Alar Madisson
Margus Peet
Haldusjuht (1,0)
Emily Keerberg. Fotograaf: Alar Madisson
Emily Keerberg
Sekretär-juhiabi (1,0)
Inga Ivanova. Fotograaf: Alar Madisson
Inga Ivanova
Müügispetsialist-laohoidja (1,0)
Jürgen Alliksaar
Tehnik (0,3)
Helle Tuvi
Fondihooldaja (1,0)
Assistent (1,0)
BERTA, muud jätkväljaanded
Eve Kumpel. Fotograaf: Alar Madisson
Eve Kumpel
Valvur (0,95)
Jaan Kõks. Fotograaf: Alar Madisson
Jaan Kõks
Valvur (0,45)
Rein Närska
Valvur (0,45)

IT-töörühm

Ilona Kolossova. Fotograaf: Alar Madisson
Ilona Kolossova
Tarkvaraarendaja (1,0)
Mihkel Tsäko. Fotograaf: Alar Madisson
Mihkel Tsäko
Vanem tarkvaraarendaja (1,0)
Jüri Rui. Fotograaf: Alar Madisson
Jüri Rui
Kasutajatoe spetsialist (1,0)

Arhiivraamatukogu

Merike Kiipus. Fotograaf: Alar Madisson
Arhiivraamatukogu juhataja (1,0)
Eesti ajakirjanduse analüütiline retrospektiivne üldine bibliograafia
Ave Pill. Fotograaf: Alar Madisson
Pearaamatukoguhoidja (1,0)
Eesti- ja võõrkeelne perioodika, vanaraamat
Ülvi Kalpus. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemraamatukoguhoidja (1,0)
Vanem eesti raamat
Kristin Liba. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemraamatukoguhoidja (1,0)
Eesti- ja võõrkeelne trükis
Helle Maaslieb. Fotograaf: Alar Madisson
Helle Maaslieb
Arhiivraamatukogu projektijuht (1,0)
Eesti raamat
Vanemraamatukoguhoidja (1,0)
Baltica, kaardikogu
Hanna Väli
Raamatukoguhoidja (0,8)
Väiketrükis
Mariliis Õunapuu. Fotograaf: Alar Madisson
Mariliis Õunapuu
Raamatukoguhoidja (0,3)
Eesti raamat
Jaanus Tordik. Fotograaf: Alar Madisson
Jaanus Tordik
Köitja-restauraator (1,0)
Tiiu Lepasepp. Fotograaf: Alar Madisson
Tiiu Lepasepp
Restauraator (1,0)
Kaja Marga. Fotograaf: Alar Madisson
Kaja Marga
Digiteerija (1,0)
Marje Mehine-Merilainen
Raamatukoguhoidja (0,7)

Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakond

Kaie Oks
Vanemraamatukoguhoidja (0,8)
Eesti- ja võõrkeelne trükis (baltica ja memoriaalkogud)
Ülle Tamm. Fotograaf: Alar Madisson
Ülle Tamm
Raamatukoguhoidja (1,0)
Eesti ajakirjanduse analüütiline retrospektiivne üldine bibliograafia

Eesti Kultuurilooline Arhiiv

EKLA juhataja (1,0)
Eesti kirjandus 19. ja 20. sajandil, biograafika, F. R. Faehlmann, käsikirjade kogu
Vilve Asmer. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemarhivaar (1,0)
Käsikirjade, foto-ja kunstikogu
Vanemarhivaar (1,0)
Käsikirjade kogu
Irma Pilt. Fotograaf: Alar Madisson
Irma Pilt
Arhivaar (1,0)
Fotokogu
Mari Õunapuu. Fotograaf: Alar Madisson
Mari Õunapuu
Arhivaar (1,0)
Käsikirjade kogu
Alar Madisson. Fotograaf: Alar Madisson
Alar Madisson
Fotograaf (1,0)
Fotokogu
Marju Mikkel. Fotograaf: Alar Madisson
Digiarhivaar (1,0)
Kreutzwaldi sajand, andmebaasid, digitaalarhiivindus, käsikirjade digiteerimine
Ülle Kaart
Ülle Kaart
Assistent (1,0)
Elulookogu

EKLA kultuuriloo allikate ja kirjanduse töörühm

Erakorraline vanemteadur (0,25)
Marin Laak. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Kalevipoeg, 20. sajandi kirjandus, diasporaa, käsikirjade kogu; Kreutzwaldi sajand; Methis
Vanemteadur (1,0)
Eesti kirjanduse ajalugu, nõukogude perioodi kultuurilugu, autobiograafiauuringud
Triinu Ojamaa. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Eesti läänediasporaa kultuur, akulturatsioon, omaelulookirjutus
Maarja Hollo. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Eksiilkirjandus, omaelulookirjutus, Bernard Kangro, käsikirjade kogu
Toimetaja (1,0)
Eesti 20. sajandi teatrilugu, andmebaasid (ELLEN), Kaarel Ird, väljaanded
Kanni Labi. Fotograaf: Alar Madisson
Toimetaja (1,0)
Ajakiri Methis, EKMi väljaanded

Eesti Rahvaluule Arhiiv

Risto Järv. Fotograaf: Alar Madisson
Arhiivijuhataja (1,0)
Muinasjututeooria, kaasaegne jutustamistraditsioon, folkloorihistoriograafia
Erakorraline nooremteadur (0,8)
Anu Korb. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (0,5)
Venemaa ja Siberi eestlaste suuline pärimus, folkloristliku välitöö teooria
Aado Lintrop. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (0,5)
Siberi šamanism, idapoolsete soome-ugri rahvaste usundid jm.
Taive Särg. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Muusika seos keele ja rühmaidentiteediga, Eesti etnomusikoloogia ajalugu
Ave Goršič. Fotograaf: Alar Madisson
Teadur (1,0)
Rahvameditsiini kogumise ja uurimise ajalugu, folkloristika ajalugu
Janika Oras. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Vanem rahvalaul ja -muusika (regilaul ja lastelaul); heliarhiivi haldaja
Teadur (1,0)
Eesti regilaulude tüpoloogia, lokaalsed regilaulutraditsioonid, "Vana kannel"
Astrid Tuisk. Fotograaf: Alar Madisson
Teadur (1,0)
Tänapäeva lastepärimus, mängud, Siberi eestlaste rahvaluule
Helen Kõmmus. Fotograaf: Alar Madisson
Teadur (1,0)
Populaarmuusika, vaimulik rahvamuusika
Projektijuht (0,4)
Kohapärimus; püha- ja matusepaigad
Kadri Tamm. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemarhivaar (1,0)
Uurijate teenindamine, käsikirjakogu hoidja, väljaannete keeletoimetamine
Kärri Toomeos-Orglaan
Assistent (1,0)
Muinasjutt, trükiste mõju suulisele pärimusele, muinasjuttude publikatsioonid jm.
Tuuli Otsus. Fotograaf: Alar Madisson
Tuuli Otsus
Assistent (1,0)
Tekstisisestus, skaneerimine
Olga Ivaškevitš. Fotograaf: Alar Madisson
Olga Ivaškevitš
Digitaalarhivaar (1,0)
ERA andmebaasid, uurijate teenindamine
Nooremteadur (1,0)
Kohapärimus, looduspärimus, pärimuse kasutamine keskkonnakommunikatsioonis

Helistuudio

Jaan Tamm. Fotograaf: Alar Madisson
Heliinsener (1,0)
Helisalvestiste säilitamine ja digiteerimine

Folkloristika osakond

Eda Kalmre. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Tänapäeva folkloor, tänapäeva rahvajuttude sotsiaalpoliitilised aspektid, suuline ajalugu.
Juhtivteadur, osakonnajuhataja, Eesti-uuringute Tippkeskuse juhi ülesannetes (1,0)
Loitsud ja meediumid, rahvausund, tänapäeva folkloor ja rahvaarstid
Tõnno Jonuks. Foto: Alar Madisson
Juhtivteadur (1,0)
Skandinaavia saagad, muinasusund
Mare Kalda. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Aardemuistendid, digitaalne folkloor
Liisi Laineste. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuhi ülesannetes (1,0)
Huumoriuuringud
Reet Hiiemäe. Fotograaf: Alar Madisson
Vanemteadur (1,0)
Rahvausund ja -jutud, tänapäeva folkloor
Anne Ostrak
Eesti-uuringute Tippkeskuse projektijuht (0,25)
Tiina Mällo
Tõlk-toimetaja (1,0)
Jätkväljaannete võõrkeeletoimetaja

Emeeritused

Emeeritus
Inimese-looduse suhe rahvausundis, rahvajuttude kujunemine ja jutustamine
Emeeritus
Eesti elulood, kirjanduskriitika, kultuurilugu
Emeeritus
Arhailiste rahvaviiside tüpoloogia, pärimusmuusika tänapäeva folklooris