Andmebaasid

EBSCO andmebaasid (ligipääs ainult EKMi arvutitest)

E- varamu portaal

Eesti Kirjandusmuuseumi failirepositoorium Kivike         Kivike logo


Arhiivraamatukogu

E-kataloog ESTER        Ester logo

Digitaalraamatukogu GRAFO     Grafo logo

Digiteeritud eesti ajalehed       

Eesti rahvusbibliograafia andmebaas

Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia     Logo

Eesti artiklite andmebaas ISE          ISE logo

Eesti Kirjandusmuuseumi failirepositoorium Kivike

Eesti trükise Punase raamatu digiteeritud kollektsioon 

Memoriaalkogude elektronkataloog 

Pseudonüümide andmebaas 

Eesti Biograafiline andmebaas ISIK


Eesti Kultuurilooline Arhiiv

Kreutzwaldi sajand. Eesti kultuurilooline veeb

Kogude andmebaas ELLEN      Ellen logo

ERNI: Eesti kirjanduslugu tekstides 1924-25

Ühendus Eesti Elulood

Noor-Eesti 100

Sammlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft (Õpetatud Eesti Seltsi kogud)


Eesti Rahvaluule Arhiiv ja Folkloristika osakond

Eesti kaasaegsed anekdoodid

Eesti keerdküsimused

Eesti Kirjandusmuuseumi failirepositoorium KIVIKE 

Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas Justkui

Eesti lühendmõistatused 

Eesti mõistatused

Eesti Rahvakalendri Tähtpäevade Andmebaas BERTA

Eesti regilaulude andmebaas 

Eesti piltmõistatused

Eesti sõnamängud

Eesti valemmõistatused 

Eesti vanasõnad 

Etnoastronoomia 

Etnobotaanika andmebaas HERBA 

Kohapärimuse andmebaas Koobas

Kõnekäänud ja fraseologismid 

Lendvapärimus 

Levikuandmete kaardistaja

Lõuna-Eesti pärimuse protaal LEPP

Rahvausundi ja muistendite andmebaas Rehepapp 

Setu pärimus Ello Kirsi kirjapanekus  

Vanad ja uued mängud rahvaluulearhiivist

Ingliskeelne

Estonian Droodles 

Saksakeelne

Estnische Sprichwörter mit der buchstäblichen Übersetzung in die deutsche Sprache

Eesti Kirjandusmuuseumi andmekogude loend ja vastutavad töötajad.