Lähilugemine kui süvenemise ja aeglustumise viis

Lähilugemine kui süvenemise ja aeglustumise viis

-

Ene Mihkelsoni Selts ja Eesti Kirjandusmuuseum korraldavad gümnaasiumiõpetajatele 2. kirjandusteksti süveneva lugemise koolituse, mille eesmärgiks on taasteadvustada süveneva tekstikäsitluse kaalu kooli kirjandusõpetuses.

Ühtlasi toetab koolitus õpilaste ettevalmistust järjekordseks tõlgenduskonkursiks „Mihkelsoni lugemine“, kuhu oodatakse töid 2021. aasta 1. veebruariks.

Koolitajad on kirjandusteadlased Tiina Kirss ja Aija Sakova.

Koolituspäeva plaan: 
10.45-11.00 tervituskohv
11.00-12.00 Ene Mihkelsonist ja ta loomingust (Aija Sakova)
12.00-12.45 Lähilugemise tehnikast (Tiina Kirss)
12.45-13.00 Puhkepaus kohvi-teega
13.00- 14.00 Praktiline tekstianalüüs (Tiina Kirss)
14.00-14.45 Lõuna
14.45-16.00 Praktiline tekstianalüüs 
16.00-16.30 Kokkuvõte ja tagasiside

Koolituse kestus on 5 akadeemilist tundi.
Koolitusest osavõtjad saavad asjakohase tõendi.

Registreerimine kuni 10.10.2020 juuresoleval lingil.


Koolitus toimub Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ja MTÜ Ene Mihkelsoni Seltsi koostöös.