MEDICA XIII. DIALOOGID, ADAPTEERUMINE JA INNOVATSIOONID

MEDICA XIII. DIALOOGID, ADAPTEERUMINE JA INNOVATSIOONID

-

MEDICA XIII. DIALOOGID, ADAPTEERUMINE JA INNOVATSIOONID

 via TEAMS, või/ja Vanemuine 42, 4. korruse seminariruum

Medica XIII, rahvusvaheline ja interdistsiplinaarne foorum kutsub osalema ja jagama tulemusi uute ja vanade allikate, varasemate ja viimaste perioodide kohta.

Kuigi COVID-19 pandeemia ei ole kaugeltki lõppenud on meil põhjust vaadata taas üle oma uurimistulemused ja arutleda ka erinevate toimetuleku ilmingute ja oskuste üle. Kiiret lahendust nõudvate probleemide kõrval soovime traditsiooniliselt jätkata ka kaugemate ja sügavamate probleemide käsitlemist vanu ja uuemaid allikaid ja probleeme kõrvutades. Mitmed 20. sajandi alguses ja keskel tehtud alusuuringud vajavad värsket vaadet, et protsesside dünaamikat ja mudeleid täpsemalt määratleda. Tänane olukord rõhutab vajadust hinnata uue kogemuse pinnalt ka tänaseid kohanemistaktikaid, intuitiivseid ja ametlikke võtteid, kasutades humanitaaria ja sotsiaalteaduste võimalusi.

Palun saatke oma esinemissoov ja teesid 1. detsembrini 2020 kas emailiga (medica@folklore.ee) või veebi kaudu: http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaXIII

Ettekannete põhjal valminud artiklid avaldatakse. Töökeelteks on eesti, ka inglise või vene keel.

Kontakt:

Mare Kõiva: mare@folklore.ee
Anne Ostrak: anne.ostrak@folklore.ee
Tõnno Jonuks: tonno@folklore.ee

Toetajad

Konverentsi toetavad uurimisprojekt “Folkloori narratiivsed ja usundilised aspektid ” (EKM 8-2/20/3) ja EU oma Regionaalarengu Toetamise Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus, TK-145).