Ootame teese: Meeleheitest lootusesse – kooslaulmise mõju ja tähendused

Ootame teese: Meeleheitest lootusesse – kooslaulmise mõju ja tähendused

-

Kutsume teid 12. traditsioonilise laulu konverentsile, mis toimub 29.–30. novembril 2022 Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis.

Maailma on tabanud suured vapustused. Inimkonna kogemus ütleb siiski, et laulmine on üks võimalusi pääseda välja meeleheitest ja lootusrikkalt edasi minna. Ajaloolised laulu­traditsioonid on jõudnud meieni vaatamata taudidele, sõdadele ja näljahädadele, mis rahvastikku drastiliselt vähendasid. Koosmusitseerimise vajadus pani meid hiljuti, pandeemia ajal, tegema ühiselt muusikat majaakendel või internetis. Laulva revolutsiooniga tulid Baltimaad välja Nõukogude Liidust ja nüüd, Ukraina sõja ajal laulame taas, lootes vastu pidada ning maailma muuta.

Seekordse traditsioonilise laulu konverentsi fookus on kooslaulmisel ja selle tähendustel. Arutleme kooslaulmise ajendite ja praktikate, psüühilise, kehalise ja sotsiaalse mõju üle. Küsime, kuidas seostub laulmine – nii selle sõnaline, muusikaline kui esituslik külg – kriiside, tugevate emotsioonide ja afektiivsusega. Tähelepanu all on suuremad või väiksemad koos laulvad või ka ühe laulja ümber koondunud rühmad; vahetud või kaugsuhtluskeskkonnad; vanad laulutraditsioonid ning tavad, mis tekivad praegu.

Kutsume teid tegema ettekannet või arutelupaneeli järgmistel teemadel:

  • Miks ja millal tuntakse vajadust koos laulda; kooslaulmise ühiskondlikud, kehalised ja afektiivsed mõjud.
  •  Kooslaulmistavade kujunemine, levik ja hääbumine.
  • Repertuaar rühma identiteedi väljendaja ning ajahetke sotsiaalsete ja kultuuriliste olude peegeldajana; uute rühmarepertuaaride tekkimine ja kujunemine.
  • Improvisatsioon ja varieerimine üksi ja koos lauldes; varieerimise põhjused ja eeldused, tekkemehhanismid; erinevad varieerimise praktikad. 
  • Meetodid loomisprotsessi, improviseerimise ja varieerimise ning afektiivsuse uurimiseks; tekstikorpuste võimalused refleksiivseks uurimiseks.
  •  Oodatud on ettekanded ka muudel lauluteemadel.

 

Palume saata teesid 15. juuliks 2022 aadressile efa.conference@folklore.ee, osalemise otsuse saadame 15. augustiks.

Konverentsil ei ole osavõtutasu.

Konverentsi peamine töökeel on inglise keel.

Veebileht: https://www.folklore.ee/regilaul/konverents2022

Korraldajad: Kristin Kuutma, Janika Oras, Liina Saarlo