Õpetajate koolitus „Viivi Luige esseistika. Poeetika ja väärtused“

Õpetajate koolitus „Viivi Luige esseistika. Poeetika ja väärtused“

-

Viivi Luik
Kaader videost: Viivi Luik "Diesjähriger Frühlingsgruß" (Selle kevade tervitus), 8.05.2020

Eesti Kirjandusmuuseum kutsub osalema kirjandusõpetajatele mõeldud koolitusel, mis keskendub Viivi Luige esseistikale, selle poeetikale ja selles sisalduvatele väärtustele.

Koolituse eesmärk on juhtida tähelepanu viimastel aastatel ilmunud Viivi Luige esseekogumikele „Pildi ilu rikkumise paratamatus. Esseed ja artiklid“ (EKSA, 2017) ja „Selle kevade tervitus. Esseed ja teised kaante vahel ilmumata tekstid“ (SE&JS, 2020) ning üksteist aastat tagasi Hedi Rosmaga kahasse kirjutatud poeetikaraamatule „Ma olen raamat“ (SE&JS, 2010).

Koolitus aitab mõtestada esseed kui poeetilist žanri ning pakub võimalusi, kuidas esseedega õppekava kontekstis töötada nii, et see toetaks õppekava läbivaid teemasid nagu näiteks kultuuriline identiteet, väärtused ja elukestev õpe. Lisaks peatutakse ka vestlusžanril, millel on Viivi Luige poeetikas oluline koht. 

Tegemist on süvenevat tekstikäsitlust ning lähilugemist toetava koolitusega, mis valmistab õpetajaid ette õpilaste juhendamiseks õpilastele mõeldud tõlgenduskonkursil „Kui on pime, saa ise lambiks" Viivi Luik (15.05 -4.10.2021)
Koolitust viivad läbi kirjandusteadlased Aija Sakova ja Tiina Ann Kirss.

Koolitus toimub 23. aprillil 2020 keskkonnas MS Teams algusega 10:30. Koolitusele eelnevalt saadetakse osalejatele täpne päevakava ning materjalid, millega koolituse jooksul töötatakse. Koolitusel osalejatele on plaanis ka väike üllatus.

Koolituse kestus on 5 akadeemilist tundi, millele lisanduvad pausid. 

Registreerimine kuni 12.04.2021 aadressil: http://tiny.cc/ViiviLuik-koolitus 

Rohkem infot:
Aija Sakova
Eesti Kultuuriloolise Arhiivi vanemteadur
aija.sakova@kirmus.ee