Oskar Looritsa päev

Oskar Looritsa päev

-

Pühendatud Eesti Rahvaluule Arhiivi asutaja Oskar Looritsa 120. sünniaastapäevale
Eesti Kirjandusmuuseum/MS Teams

KAVAOskar Looritsa päev

11:00

Avasõnad
Martin Eessalu, Eesti Kirjandusmuuseumi direktori ülesannetes
Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia president

Madis Arukask: Oskar Looritsa etnogenees
Mall Hiiemäe: Loodususust Oskar Looritsa ja metsausust Valdur Mikita malli järgi
Mare Kõiva: Kratist krattimiseni
Mari Sarv: Isikud, institutsioonid ja mõttelised võrgustikud eesti folkloristikas

14.00
Ülo Valk: Oskar Loorits uue vaimsuse prohvetina
Tõnno Jonuks: Materia magica Eestis
Tuuli Tuisk: Oskar Looritsa liivi folkloori kogu

15.45
Andreas Kalkun: ERA ja erakogud. Oskar Looritsa konfliktist Samuel Sommeriga
Risto Järv: Arhiivijuhataja argimured
 
Olga Ivaškevitš: veebinäituse “Oskar Loorits 120” tutvustus

Eesti Kirjandusmuuseumi ja SA Setu Kultuuri Fondi vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamine
Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti Pärimusmuusika Keskuse ühiste kavatsuste lepingu allkirjastamine

Lähem info:
Ave Goršič, ave.gorsic@folklore.ee, 737 7737
Tõnno Jonuks, tonno.jonuks@folklore.ee, 737 7744
Risto Järv, risto.jarv@folklore.ee, 737 7732

Konverentsi koduleht (ja Teams keskkonna link): http://www.folklore.ee/CEES/2020/loorits

Konverentsi teesikogumik: http://www.folklore.ee/era/pub/Loorits2020.pdf