Rakenduslingvistika kevadkonverentsile eelnev töötubade päev

Rakenduslingvistika kevadkonverentsile eelnev töötubade päev

-

Rakenduslingvistika kevadkonverentsile eelnev töötubade päev

Sõnaliikide töötuba (juhatab Geda Paulsen geda.paulsen@eki.ee)

Sketch Engine'i töötuba (juhatab Kristina Koppel kristina.koppel@eki.ee)

Töötubade päeva korraldaja:
Eesti Keeleressursside Keskus

Kontakt:
Kadri Vider kadri.vider@ut.ee