HUNTS 2018

HUNTS - Humanitaarainete õpilaskonverents 2018

Tere tulemast Eesti esimesele humanitaarainete õpilaskonverentsile HUNTS (humanitaarainete õpilaskonverents), mis on leidnud endale pesa Teadlaste Öö ürituste raames 28. septembril 2018. aastal Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus!

HUNTS on mõeldud õpilastele üle Eesti, kes septembris 2018. aastal õpivad 9.–12. klassis. Konverentsi eesmärk on aidata teadvustada õpilaskonverentsi kaudu humanitaarainete vajalikkust Eesti riigile ja ühiskonnale, parandada humanitaarteaduste mainet ühiskonnas ning pöörata õpilaste tähelepanu humanitaarteadustele võimaliku edasise atraktiivse karjäärisuunana. HUNTS toob kokku õpilased ja teadlased tutvustama oma värskeid mõtteid ja vaateid ning arutlema uute ja innovaatiliste meetodite üle, valmistades sel moel ette uut põlvkonda humanitaarteadlasi ja suurendades humanitaarteaduste kõlapinda. Konverents võimaldab muuhulgas saada õpilasesinejatel vahetut tagasisidet ja innustust tegevteadlastelt.

Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum ja Hugo Treffneri Gümnaasium.

HUNTSi toetavad veel Eesti-uuringute Tippkeskus ning Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Eesti Teadusagentuur (teaduse populariseerimise projektikonkurss 2018).

Indu ja jaksu Huntsidele teadusmaastikul uute jälgede ja radade leidmisel!

HUNTS 2018 teesid.

Humanitaarainete uurimismeetodite lühijuhend.

Filmi on valmistanud HTG koolileht.

KAVA

10.00 hommikukohv Eesti Kirjandusmuuseumi saalis

10.30 avasõnad

10.45 Renar Kihho Teadlikult teatris

11.00 Marion Kukk Kuidas mõjutab näitlejatöö inimese psüühikat

11.15 Maarja-Liis Põder Vanemuise lavastuse „Suluseis“ analüüs

11.30 Iris Peterson „Troonide mängu“ taustast ja populaarsusest

11.45 – 12.00 diskussioon

 

12.00 Triin Aasa Algustäheortograafia muutumine ajas ja tundmine tänapäeval

12.15 Hant Mikit Kolk Lingvistika võiks olla kooliaine – miks ma koostan keeleteaduse õpikut

12.30 Tarmo Pungas Luule ja räpp tänapäeva noortele

12.45 – 13.00 diskussioon

 

13.00 – 14.00 lõuna Eesti Kirjandusmuuseumi saalis

 

14.00 Kristiina Amur Anime ja manga

14.15 Geir Melany Andrejev Aleksandra Mõrd – meie suguvõsa mõisaproua

14.30 Brita Lubi Libahunt rahvapärimuses ja kirjanduses

14.45 Maria-Elizabeth Helmik, Mairis Marjapuu Kaardimäng „Minu Eesti“

15.00 – 15.15 diskussioon

 

15.15 Hellika Otsar Viiulit tutvustava tunni läbiviimine

15.30 Riinu Liis Lajal Plokkflöödi õppimise mõjud

15.45 Kädi Kuus Minu lemmikbänd – rokkansambel Rammstein

16.00 Karoliina Lorenz Muusikateose loomine ansambli Trad.Attack! ainestikul

16.15 – 16.30 diskussioon

 

16.30 Jakob Keller 11. klassi õpilaste valimisaktiivsus ja arvamused valimistest

16.45 Joonas Taniloo Siit nurgast ja sealt nurgast keskpõrandale kokku. Emakeelenädala näitel

17.00 Iris Vaask Tooli restaureerimine

17.15 – 17.30 diskussioon

 

17.30 õhtukohv Eesti Kirjandusmuuseumi saalis

18.00 Debatt tegevteadlaste, Rakendusliku Antropoloogia Keskuse ja õpilaste vahel. Debatti juhivad Karl-Andreas Meus ja Hanna Simona Allas (HTG).

20.00 Lilla Daami ringkäik Eesti Kirjandusmuuseumis