Eesti Keeleressursside Keskus

Eesti Keeleressursside Keskuse ühendatud sisuotsing (2016-2020)

EL logo

Eesti keeleressursside keskus (EKRK) on teadustaristu, mis teeb eelkõige teadlastele, kuid ka teistele eesti keele huvilistele kättesaadavaks eesti keele digitaalsed ressursid ja tehnoloogiad (keeletarkvara, sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid). Kasutuse hõlbustamiseks koondatakse juurdepääs olemasolevatele digitaalsetele arhiividele ja pakutakse keeletehnoloogia vahendeid kui veebiteenust, mis kasutab arhiveeritud andmeid.

Partnerid

EKRK tegutseb nelja partneri konsortsiumina:

  • Tartu Ülikool

  • Tallinna Tehnikaülikool

  • Eesti Keele Instituut

  • Eesti Kirjandusmuuseum