Haridusprogrammid

lapsed lugemas

Foto Piret Voolaid, EKM

Eesti Kirjandusmuuseum ootab erinevates tegevustes osalema nii nooremaid kui vanemaid inimesi.

 

 • Eesti Kirjandusmuuseum pakub kooliõpilastele välja sügisest kaks uut muuseumiprogrammi: elulugudest ning rahvamuusikast ja -tantsudest.

 

Meie elu on siin ilmas…

 

Vaatame, mis pudeneb välja meie hoidla elulugude mahukast kapist.  Arutleme, kes on valitud elulugude kirjutajad, mis ajal nad elasid, missugustest sündmustest ja inimestest nad jutustavad ning kuidas oma kogemusi mõtestavad. Mis on meie elus sellist, millele oma eluloos tähelepanu pöörata? Uurime kodutööna kirjutatud lugusid enda või (vana)vanemate elust. Rühmatööna koostame tekstidest eluloolavastused, kanname need üksteisele ette ja filmime.

Osalema on oodatud gümnaasiuminoored ja täiskasvanud. Kodutööks palume kirjutada üks-kaks lehekülge enda või (vana)vanemate elust, näiteks lapsepõlvest (mängimisest, kodust koolist, vanematest ja õdedest-vendadest jne).

Eesmärk: elulugudega tutvumine ja nende sisu mõistmise omandamine

Õppeaine: eesti keel ja kirjandus, ajaloo- ja ühiskonnaõpetus, psühholoogia

 

Õpitulemused:

 • tutvub erinevatest ajastutest pärinevate elulugudega, mõistab elulugude ja mälestuste ning ajaloofaktide erinevust
 • õpib nägema ja mõtestama seda, kuidas erinevad elusündmused eri põlvkondade ja inimeste poolt läbi elatakse
 • suureneb empaatiavõime, nii enese- kui teiste mõistmine
 • paraneb eneseväljendus- ja tekstiga töötamise oskus ning esinemisjulgus
 •  


Tunni pikkus: 1,5 h

Hind: 3 eurot osaleja

 

 

 

Tantsu ja tralli!

 

Teeme tutvust rahvapillide ja -tantsudega, tantsime elava lõõtsamängu saatel. Kuulame vanu arhiivisalvestusi, uusi rahvamuusika töötlusi ning vaatame fotosid ja filmilõike. Arutleme pärimusmuusika ja pärimustantsude üle, mis oli nende eesmärgiks varem, mida nende abil väljendati? Missuguse muusikaelamuse need meile, tänapäeva kuulajatele, annavad? Külastame ka rahvaluule arhiivi hoidlat.

Osalema on oodatud igas vanuses õpilased.

Eesmärk: pärimusmuusika ja -tantsuga tegelemisele ärgitamine, sissejuhatus teemasse

Õppeaine: muusika, eesti keel ja kirjandus

 

Õpitulemused:

 • tunneb pärimusmuusika ja -tantsudega seotud oskussõnavara põhimõisteid
 • õpib ära 1-2 tantsu, saab teadmisi lõõtspillist ning erinevatest helisalvestusvahenditest
 • mõistab pärimusmuusika ja -tantsude ning nende tähenduste muutusi minevikus ja tänapäeval
 •  


Tunni pikkus: 1,5 h

Hind: 4 eurot osaleja

 

Rahvakalendri tähtpäevad ( eritellimusel)

Selle programmi raames tutvustame erinevaid rahvakalendri tähtpäevi: vastlapäev, munapühad, suvisted, mardi- ja kadripäev, jõulud. Osalema on oodatud lasteaia- ja algklasside lapsed, võimalusel ka lasteaias või koolis kohapeal.
Tunni pikkus: 1 h
Hind: 3 eurot osaleja
 

 

Lähem info meie haridusprogrammidest, õppekäikude ja töövarjutamise võimalustest:

Astrid Tuisk, astrid.tuisk@kirmus.ee, tel: 7377731, mob: 5212457

 

Haridusprogrammide hinnainfo on leitav siit >>>

 

TULEKUL JAANUARIS 2024:

 

5. jaanuaril kell 12.00 kutsume humanitaariahuvilisi noori Eesti Kirjandusmuuseumi aruteluringi. Seekord uurime, millega tegelevad Eesti kvääriajaloolased ning keskendume soo- ja seksuaalvähemuste uurimisele.
Ümarlauavestlust veavad filosoofiadoktorid Rebeka Põldsam ja Andreas Kalkun.

Eelnevalt palume tutvuda vähemalt ühe artikliga raamatust „Kalevi alt välja. LGBT+ inimeste lugusid 19. ja 20. sajandi Eestist“ ning kirjutada üles, mis mõtteid ja küsimusi see tekitas (e-raamatu link: https://www.lgbt.ee/.../5a1900...).

Vestlusringis saavad osalejad jagada ka oma uurimistööga seotut, tutvustada tehtut ja tulevikuplaane.
Oodatud on nii gümnaasiumiõpilased kui neist mõni aasta nooremad või vanemad põhi- ja ülikoolides õppijad.

Kokkusaamised toimuvad juba mitmendat aastat, nende eesmärgiks on humanitaarteaduste populariseerimine.
Olulisel kohal on nii sarnaste huvidega noorte kui noorte ja teadlaste omavahelise suhtlusvõimaluse loomine.
Osalistele kaetakse sõidukulud ning pakutakse kerget einet.

 

24. jaanuaril kell 17.00 ootame kõiki huvilisi mälestuste ja eluloo lugemisrühma, mis hakkab kogunema kord kuus iga kuu eelviimasel kolmapäeval. Kokkusaamistel arutame hiljuti ilmunud ja rohkem vastukaja tekitanud raamatute üle. Rühma eestvedajateks on Eesti Kirjandusmuuseumi teadurid Tiina Kirss ja Maarja Hollo.


Esimest korda koguneme 24. jaanuaril kell 17.00 kirjandusmuusemi fuajees. Esimese raamatuna loeme ja arutame Jaak Kangilaski mälestusteost „Minu elud“, mis on ühiskonnas tekitanud laialdast vastukaja ja erimeelsusi.
Osalema ja arutlema on oodatud kõik, nii nooremad kui vanemad lugejad.

 

 

 

 • Samuti ootame kõiki huvilisi meie maja ja tegemisi tutvustavatele ringkäikudele, rühmadel palume oma tulekusoovist ette teada anda.

 

 • Noortele toimuvad ka teaduskool, humanitaaria-erialade õpilaskonverents HUNTS ja üliõpilaskonverents "Noorte hääled".

Juba 18. augustil kutsume koolinoori teaduskooli. Osalistele katame sõidukulud ning tagame toitlustuse, täpsem info edaspidi. Soovist osaleda teaduskooli töös ja selle kirjalistis andke palun märku aadressil: astrid.tuisk@folklore.ee.

Teaduskool tegutseb Eesti Kirjandusmuuseumis alates eelmise aasta kevadest.

Ühe- ja kahepäevastel kokkusaamistel tutvutakse erinevate humanitaar- ja naabererialade teadlaste tegevusega; õpitakse, mida tähendab teadustöö koostamine; räägitakse üksteise huvialadest, kuid veedetakse omavahel ka loovalt aega.

Õpetajad on oodatud nii ise osalema kui ka õpilastele teaduskooli kohta teavet jagama.

Uudist eelmise aasta laagrist näeb siit: https://www.kirmus.ee/et/uudised/noorte-teaduslaager
 

 

 

 

 • 2023. aasta sügisest alustab uus mälestustekirjutajate rühm. Kokku saadakse kord kahe kuu jooksul, kokkusaamisel loeb igaüks ette lühikese mälestuskillu vabal või etteantud teemal. Soovi korral saab osaleda ka veebi teel. Rühma registreerumine on avatud.

Astrid Tuisk, astrid.tuisk@kirmus.ee, tel: 7377731, mob: 5212457

 

 

 • MUUSEUMIÖÖ 2023 programm Eesti Kirjandusmuuseumis, 20. mail:

 

Eesti Kirjandusmuuseum kutsub muuseumiöö raames, mis on pühendatud liikumistemaatikale, liikuma mööda oma väärika maja pikki koridore ja ilusaid treppe, kiikama kaunitesse lugemissaalidesse ja ametiruumidesse.

Majas ringi uidates saab vastata mängulistele küsimustele, tähelepanelikematele magusad auhinnad.
Täitmiseks on avatud „Unistuste kartoteek“, sinna kirjutatud salajasemad soovid ja unistused arhiveeritakse ja talletatakse tuleviku jaoks.

 

 • AJAKAVA:

Kell 18.15 tutvustab Enn Kalev Tarto näitust “Mäng ja mängulisus Eesti Rahvaluule Arhiivi fotodel”


Kell 18.45 tutvustab Kristi Metste näitust “Artur Alliksaar. 100 pühendatud sõna”


Kell 19.15 kutsuvad Getter, Mathilda ja Natali kõiki pärimuslike mängude ja tanstude õpituppa


Kell 20.15 vestlevad saalis Tartu linnakirjanik Mart Kivastik ja kirjandusteadlane Marin Laak


Kell 21.00 liigub ringi Lilla Daam (ringkäigule palume eelnevalt registreeruda: astrid.tuisk@kirmus.ee)

 

 

 • Vaadata saab muuseumiöö teemalist näitust arhiivraamatukogu varamust, samuti näitusi "100 pühendatud sõna", mis on pühendatud suure luuletaja Artur Alliksaare 100. sünniaastapäevale, „Mängud ja mängulisus Eesti Rahvaluule Arhiiv fotodel“, ning ka Eesti Huumorimuuseumi väljapanekut.

 

Maja ees loob meeleolu leierkastimees Aivar.

 

 • Küsimuste korral võtta ühendust: astrid.tuisk@kirmus.ee või heidi-maarja.melts@kirmus.ee
Kas leidsid, mida otsisid? *